DIANALUND

Sorø Kommune iværksætter tidlig bekæmpelsesindsats mod kæmpebjørneklo

Sorø Kommune annoncerer en tidlig indsats mod den invasive plante kæmpebjørneklo. Med den første frist for bekæmpelse sat til den 15. april opfordres ejendomsbesiddere til at handle hurtigt for at forhindre plantens spredning og blomstring. Kæmpebjørneklo, en skærmplante der kan nå op til 2-5 meter i højden, er kendt for at overskygge andre lavtvoksende planter og sprede sig aggressivt. En enkelt plante kan producere op imod 20.000 frø, hvilket understreger behovet for en effektiv bekæmpelsesindsats.

Tidligere opblomstring

Den reviderede indsatsplan er et svar på tidligere års observationer af en tidligere opblomstring af kæmpebjørneklo på grund af varmere forår. Sorø Kommune vil foretage tilsyn på udvalgte områder efter den første frist for bekæmpelse og kan udstede påbud om bekæmpelse, hvis der ikke gøres tilstrækkeligt.

Borgerne opfordres til at rapportere forekomster af kæmpebjørneklo gennem kommunens app “Tip Sorø” eller via e-mail til natur@soroe.dk for at støtte den samlede indsats mod denne invasive art.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed