DIANALUND

Fitness og motion

Med afsæt i et ønske om at udvikle et område, hvor borgere kan mødes på tværs af alder og interesser og som samtidig kan danne ramme for en række forskellige fysiske aktiviteter, er der etableret en arbejdsgruppe, som vil udvikle et fitness- og motionsforløb i Dianalund by.

Arbejdsgruppen ønsker at inspirere Dianalundborgere, små som store, til mere fitness, motion og aktivitet i naturen. Dette gøres ved at etablere mindre trænings- og aktivitetspladser – primært omkring sportspladsen ved Holbergskolen samt i Byparken og evt. på Filadelfia – der bliver forbundet af ruter.

Projektet skal give børn, voksne og ældre mulighed for bl.a. at træne styrke, kondition, balance og stabilitet samt fremme mere bevægelse og motion i hverdagen, så sundhed og velvære bliver en naturlig del af livet.

Aktivitetspladserne skal være indbydende og let anvendelige, redskaberne funktionelle og nemme at vedligeholde. Øvelserne skal være for alle – de skal være simple og gøres forståelige via plancher og brochurer. Redskaberne må gerne være brugbare for flere typer af øvelser/aktiviteter.

Hvem får gavn af projektet?

Udover at børn, voksne og ældre kan bruge faciliteterne privat i deres fritid, forestiller arbejdsgruppen sig, at f.eks. skolen, og foreningerne, som er tilknyttet området omkring Holberghallen, f.eks. fodbold, håndbold, tennisklub, petanque og løbeklub, kan få glæde af redskaber, ruter og aktiviteter. Det er således forhåbningen, at aktiviteterne vil blive attraktive for flest mulige borgere.

Begrundelse: Forskning i hjerte-/kar- og kræftsygdomme, slidgigt, osteoporose m.m. viser i stigende grad, at daglig motion er en vigtig faktor i forebyggelsen af disse folkesygdomme. Børns læring, udvikling og koncentrationsevne påvirkes i positiv retning af fysisk udfoldelse. I en tid, hvor børn, unge og voksne bruger meget af deres dag på en stol foran en skærm, er det vigtigt, at det nære bymiljø byder på inspiration og muligheder, for at borgere kan træne/lege sig til mere daglig aktivitet. En investering, i et projekt som dette vil derfor være en investering, som kan være med til at nedbringe udgifter til sygdomsbehandling og personlig pleje i fremtiden.

Realisering

  • Tilladelser søges i forhold til lokalplaner, eksempelvis for Byparken.
  • Etablering af aktivitetspladserne.
  • Udarbejdelse af grafik, plancher, instruktion og brochure over gang-/løbestier samt øvelser og vejledning.

Arbejdsgruppen har hentet inspiration i bl.a. Høng Bevægelsespark. Det er ikke tanken at lave en park magen til, men samlet set i samme størrelsesorden, fordelt over flere steder.

Projektet forventes gennemført i delprojekter, efterhånden som finansiering kan skaffes. Dertil kommer udgifter til vedligehold og evt. instruktionsdage ved professionel instruktør.

Arbejdsgruppen forventer at søge tilskud ved hjælp af fundraising, frivilligt arbejde (evt. via Elefantgården i Sorø) og sponsorater af lokale håndværkere.

Fittness og Motion - inspiration

Billederne i dette afsnit er fra inspirationsbesøg i Høng Bevægelsespark

Placeringer

Trekantsområdet ved tennisbanerne (gammel legeplads) bag Holberghallen. Dette område får følgende tema: Balance og stabilitet.

Der tænkes i: Balancetræning med stub og bræt, Tarzanbane, forhindringsbane: F.eks. stubbe, gå på line, reb og overliggere à la slyngetræning, armgang, ribber i træ og metalrør. Stabilitetstræning.

Fittness og Mortion - balanceredskaber

Eksempler på balanceredskaber

Byparken (i nærheden af legepladsen) får følgende tema: Træning. Der tænkes i: Styrketræning: Fitnessredskaber primært i træ. Dødløft og squat, push up, mave-/rygtræner, armhævninger udført i bjælker/planker med beslag.

Simpel trappe på bagsiden af kælkebakken i Byparken. Tanken bag er, at en trappe både kan bruges til børn og voksne med deres kælke om vinteren og til trappetræning generelt.

Ruter

I samarbejde med DURs gruppe Dianalund B&U Kultur, der planlægger faciliteter såsom legeplads, skaterbane mv. ved Borgerhuset, skal de tre steder, altså Byparken, Holberghallen og Borgerhuset (evt. fire med Filadelfia i forbindelse med 2020-planen*), forbindes via afmærkede og opmålte ruter, så der kan gås/løbes fra sted til sted.

*Det skal tænkes med ind, at Filadelfia er ved at lave en 2020-plan, der bl.a. går ud på at visse områder ved Filadelfia skal bruges rekreativt.

Det er tanken, at ruterne kunne tage udgangspunkt i Kløversti-konceptet med forskellige rutelængder (se: http://www.friluftsraadet.dk/kløverstier).

Kløverstierne er et landsdækkende stikoncept, der skal få danskerne til at genopdage deres egen by eller lege turister i resten af landet. En Kløversti består af fire ruter, der alle udgår fra en centralt placeret Kløverstipæl. Hver af de fire ruter har en bestemt længde og farve.

Fitness og Motion - Kløverstipæl

Eksempel paÌŠ Kløverstipæl samt kortmaterialet fra Kløverstien Høng.

Undervejs på ruterne er der små historier eller informationer fra lokalområdet. Det kunne i Dianalund f.eks. være Holbergs museum (Tersløsegaard), Filadelfias Museum, kirken på Filadelfia eller et sagn fra gamle dage. På denne måde lærer man sit lokalområde bedre at kende, samtidig med at man får motion.

Aktivitetsdage på stier og redskaber

En vigtig del i at inspirere borgere til at bruge faciliteterne er, at der laves aktivitetsdage med personer, som kan instruere i øvelserne, hjælpe borgere med specielle behov i at tilrette øvelser, måle kondital m.m., og at der er kontaktpersoner, som man kan henvende sig til ved spørgsmål eller problemer med redskaber.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed