DIANALUND

DUR’s Bestyrelse

Dianalund Udviklings Råd’s bestyrelsesmedlemmer er som følger:

Formand
Kristine Christiansen
formand@dianalund.dk
Medlem
Anne Greve
bestyrelse@dianalund.dk
Medlem
Jonas Aabye
bestyrelse@dianalund.dk
Suppleant
Henriette Fosgereau
bestyrelse@dianalund.dk
Næstformand
Jacob Krüth
bestyrelse@dianalund.dk
Medlem
Klaus Steen Larsen
bestyrelse@dianalund.dk
Sekretær
Inge Juul Hasselsteen
bestyrelse@dianalund.dk
Medlem
Michael Bauer
bestyrelse@dianalund.dk
Medlem
Karin Pedersen
bestyrelse@dianalund.dk

Kasserer

Kasserer
Henrik Salling

Revision

Revisor suppleant
Susanne Larsen
Revisor suppleant
Ivan Christiansen
Revisor suppleant
Merete Sommer

Bestyrelsesarbejdet

DUR’s bestyrelses arbejde består i at følge op på hvilke tiltag de enkelte undergrupper arbejder med og at understøtte disse  med de værktøjer og muligheder der er til rådighed, f. eks. hvor søger man bedst efter midler til lige præcis undergruppen næste projekt.

Du kan se referater fra bestyrelsens møder her: Bestyrelsesreferater

Her under beskrives hvordan DUR’s bestyrelse sammensættes:

  • Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen med 5 personer i lige år, og 4 personer i ulige år. Valget er for en 2 årig periode. Der vælges desuden 2 suppleanter
  • Bestyrelsens sammensætning er 2 medlemmer valgt af og blandt foreningsmedlemmerne, 2 medlemmer valgt af og blandt erhvervsmedlemmerne, 1 medlem valgt af og blandt institutionerne. De sidste 4 medlemmer vælges frit blandt de opstillede medlemmer
  • Teknisk vælges der i lige år 1 foreningsmedlem, 1 erhvervsmedlem, 1 institutionsmedlem og 2 frit valgte. I ulige år 1 foreningsmedlem, 1 erhvervsmedlem og 2 frit valgte
  • Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 4 gange årligt
  • Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Vær med til at gøre en forskel

Vil du være med eller har du en god ide

Du er også meget velkommen til at kontakte formanden på formand@dianalund.dk hvis du gerne vil være med i en af de eksisterende grupper eller har en ide til noget helt fjerde.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed