DIANALUND

Fjernvarme i Dianalund

Dianalund Udviklingsråd har fået indsamlet tilstrækkeligt med forhåndstilkendegivelser til, at byen kan tage næste skridt mod at få fjernvarme. Samtidig har AffaldPlus, som ejer Sorø Fjernvarme, fået grønt lys af selskabets seks ejerkommuner til at gå aktivt ind i fjernvarmeområdet. Det betyder med andre ord, at AffaldPlus vil udvide fjernvarmeaktiviteten i de lokalområder, hvor det er ønsket og samtidig muligt.

Alternativer til fjernvarme

Gas og varmepumpe er de mest almindelige alternativer til fjernvarme. Hvad angår gassen, så har regeringen besluttet, at gas og olie som individuel opvarmningsform skal udfases inden 2035. For at bakke op om den grønne omstilling er det Sorø Kommunes ambition, at kommunen allerede i 2032 er fri af gas og olie.

Dianalund blev i juni 2022 udlagt som fjernvarmeområde, derfor kan man ikke længere modtage tilskud til opsætning af varmepumpe i ‘Varmepumpepuljen’. Det er dog stadig muligt at opsætte en varmepumpe, alle udgifter påhviler i så fald den enkelte.

Inddragelse af udviklingsrådet

Rent organisatorisk forventer AffaldPlus at oprette Dianalund Fjernvarme som en afdeling i Sorø Fjernvarme A/S. I processen med etablering af fjernvarme vil kommende kunder blive inddraget via Dianalund Udviklingsråd, som bliver tæt knyttet til hele fjernvarmeprojektet fra start til slut. Udviklingsrådet vil derfor også blive en vigtig brik i det projekteringsarbejde, der nu skal til at starte.

Det næste, der skal ske, er, at der skal laves et budget for planlægningsarbejdet. Det er nødvendigt, fordi økonomien skal garanteres af Sorø Kommune.

Selvstændig økonomi

Selvom Dianalund Fjernvarme organisatorisk er en del af Sorø Fjernvarme, så er det vigtigt at understrege, at alt hvad der vedrører anlægsøkonomi, driftsøkonomi og varmepriser kører 100 % adskilt fra økonomien i andre aktiviteter i Sorø Fjernvarme.

Overskudsvarme er førsteprioritet

Det er altid fornuftigt at undersøge, om der findes overskudsvarme i nærområdet, som med fordel kan bruges som mulig varmekilde til fjernvarme. Sorø Fjernvarme er allerede i kontakt med Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) og forventer at overtage deres produktionsanlæg den 1. januar 2024. Herudover er selskabet i dialog med epilepsihospitalet Filadelfia for at finde ud af, om deres produktionsanlæg har ekstra kapacitet, som kan gavne processen mod fjernvarme i Dianalund.

Processen for fjernvarme

Som det ser ud nu, er det realistisk, at de første boliger i Dianalund kan kobles på fjernvarmenettet i 2025. Dianalund Udviklingsråd og Sorø Fjernvarme vil informere undervejs i processen.

Beskriver processen for etablering af fjernvarme i Dianalund fra sommer 2023 med etablering af selskab til sommer 2025 hvor de første kunder forventes at få fjernvarme.

Det koster fjernvarmen

Sorø Fjernvarme forventer at tilbyde forskellige tilslutningsmodeller, hvor man bl.a. kan vælge mellem at:

 • Betale for tilslutning og service over en årlig abonnementspris, som reduceres efter 20 år.
 • Betaling af tilslutningsomkostninger fuldt ud ved etablering.
 • Tilknytte serviceaftale

Herudover kommer betalingen af det faktiske varmeforbrug.

Du kan stadig tilkendegive din interesse

Har du ikke givet din uforpligtende interesse til kende, kan du stadig nå det ved at benytte dig af nedenstående formular.  del dette

  Nyheder

  velkommen til
  DUR
  Dianalund UdviklingsRåd
  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed