DIANALUND

DUR holdt Generalforsamling 12. marts 2024

Herunder kan du læse Formanden Kristine Christiansens beretning.

Der har i løbet af det forgangne år været aktivitet i følgende undergrupper: Minigolf, padeltennis, E-DUR, Flagalléen, Naturgruppen, Picnickoncerterne, Byfest, Event og fjernvarme. DUR er først og fremmest tegnet ved undergrupperne, så det er vigtigt, at der er fortsat aktivitet. Der er således ikke kommet nye grupper til. Tak til hver og én, som har bidraget i bestyrelsen eller undergrupperne, tak til medlemmerne og erhvervslivet for støtte.

Minigolf

Der er sket fremskred på minigolf banerne. Banerne i sig selv står klar og på området er fliserne taget op og erstattet af nye. Området er ryddet for krat og træer beskåret og ryddet væk. Den gamle pavillion stod ikke til at redde og er revet ned. Filadelfia har søgt om byggetilladelse til opførelse af ny pavillion og et skur, som begge er indkøbt. Der er søgt og givet tilskud fra Nordea Fonden og DGI, så midlerne til det resterende arbejde er på plads. Man forventer indvielse inden sommerferien.

Padeltennis

Der har været travlt i gruppen det forgangne år. Dels med byggetilladelse og med projektet som helhed. Da disse ting var på plads kunne arbejdet begynde, men vejret har ikke været med projektet, da arbejdet kræver noget tørvejr. Indvielse blev annonceret to gange – og aflyst. I skrivende stund pågår arbejdet, men der er ikke dato for indvielse og ibrugtagning endnu. Gruppen tror på at det kan blive i april/maj. Det kræver tre dage med tørvejr og over 10 grader.

Byfest

Efter et knap så succesfuldt Grundlovsarrangement i 2022, blev konceptet lavet lidt om og flyttet til august. Om dagen var der aktiviteter som gamle biler, hoppeborg, åbent i lokalarkivet og fodboldturnering. Om aftenen var der fest med musik og spisning. Heftig regn satte ind ved 22 tiden, som blev til søer i teltet, men festen fortsatte til trods for våde tæer. Byfesten gav overskud pga. generøse sponsorer.

Picnickoncerterne

Der blev igen i år afholdt fire velbesøgte koncerter. I DUR er vi meget glade for dette gratis koncept og byens borgere støtter op om det. Det er en dejlig måde at mødes på og få brugt scenen ’på banen’.

Flagalléen

Per 1. januar har 7. og 8. årgang overtaget opsættelse af flagalléen. Vi er meget tilfredse med denne mulighed for et samspil med skolen, og denne måde at støtte klassernes arbejde med at tjene penge til deres udenlandsrejse. Rent praktisk er det meningen at den ældste årgang ”oplærer” den yngre årgang, og at det så kan gå på tur gennem flere år forhåbentlig. Stængerne er nymalede til den kommende sæson.

Fjernvarme

Gruppe fik over 60% forhåndstilkendegivelser og disse er overdraget til AffaldPlus. Herefter har gruppen nedlagt sig selv. Næste skridt ligger hos AffaldPlus. Det er ikke yderligere tidshorisont angivet på deres hjemmeside men d. 15.februar 2024 kunne man læse følgende i SN:

 • ”I Stenlille, Ruds Vedby og Dianalund vil vi producere Fjernvarme på ny teknologi ved hjælp af varmepumpe, solceller og el-kedler og supplere med overskudsvarme, hvor det er til rådighed – helt i tråd med den grønne omstilling.” (torsdag d. 15. februar 2024)

Naturgruppen

Der er indgået kontrakt med et firma, som skal skrabe græs af 3 områder i byen og beplante med vilde blomster. I Byparken, langs Stationsvej og langs Ventemøllevej. Der er planet 10 frugttræer i Byparken af forskellig sort.

Der afholdes gratis foredrag med Naturvejleder Morten D.D. (kendt fra TV) i Borgerhuset d. 9/4 kl. 19.

Der er overvejelser omkring at søge fonde til bevillig af midler til enten mere blomsterudlægning eller et større projekt. Dette er ikke endeligt besluttet.

Event-gruppen

I efteråret blev der afholdt et fint Halloween arrangement i Borgerhuset, hvor den mest (u)hyggelige kage blev kåret. I februar var der fastelavn i hallen med god deltagelse og mange i byen deltog med sponsorater, så det blev et gratis arrangement. Gruppen planlægger en paneldebat med lokale politikere og en Nattergaletur i Åmosen.

Branding af DUR

I bestyrelsen havde vi et ønske om at gøre DUR mere synlig. Vi afholdt en workshop, hvor vi fandt frem til fire områder, som DUR står for, og som vi ønsker at være kendt for: Indflydelse, aktiviteter, fælleskab og udvikling. Vi blev enige om at brandingen skulle være med flere løbende tiltag og elementer med løbende påvirkning i forhold til at øge medlemsantallet. Alle skal kende til DUR og hvad DUR har skabt – det var ikke sket uden DUR.

Med de sidste Helhedsplansmidler er der indkøbt et strandflag, opgraderet hjemmesiden, indkøbt nyt bagtæppe til scenen ’på banen’, bannere og skilte samt en hustandsomdeltfolder. Formanden skrev en nytårshilsen til hjemmesiden og Sociale Medier og der har været diverse artikler i Byens Blad og i nyhedsbrevet, og i byens facebookgrupper. Umiddelbart har disse tiltag ikke givet stor tilgang af medlemmer, som vi havde håbet på. Overvejelser om en konkurrence med præmie for at øge medlemsantallet.

Medlemstallet 23. marts 2024

Indflydelse

2025 nærmer sig og dermed et år med kommunalvalg. I DUR ønsker vi at være tydelige omkring vores ønsker til kommunalbestyrelsen. De øverste på prioriteringslisten er at få gang i Pilegårdstrekanten og få en ny omgang Helhedsplansmidler.

Aktivitesplan 2024

 • Ny kasserer og nye medlemmer i bestyrelsen.
 • Padelbanerne færdig til ibrugtagning, indvielse og overdragelse til DBK.
 • Ved Minigolf skal der rejses en pavillon, et skur og området friskes op efter vinteren. Indvielse og overdragelse til DIF.
 • Fjernvarme: Ingen planlagt aktivitet
 • DUR Event: Paneldebat med lokal politikere, Rundtur i Åmosen, Halloween, Fastelavn, evt. andet.
 • Byfest: Byfest 17/8 med markering af DURs 10 års jubilæum
 • Infostander: I samarbejde med Centerforeningen få rejst infostander til opslag af begivenheder i Dianalund (ny undergruppe?).
 • E-DUR: Få genetableret et godt erhvervsnetværk, få sendt medlemsopkrævninger ud udfra gamle medlemslister, hjemmeside etableret, aktiviter løbende over året.
 • Picnickoncerter: Afholde fire picnickoncerter, salg af mad og drikke
 • Naturgruppen: Gratis foredrag v. Morten DD 9/4, blomsterstriber offentligt og privat, evt. søge fondsmidler
 • Flagallé: Opsætte flag v. flagdage
 • Øget samarbejde med centret/detailhandlen i Dianalund.

Langsigtede mål

 • Påvirkning: I samarbejde med E-DUR påvirke lokalpolitikere til fornyet fokus på Pilegrådstrekanten. Ny portion Helhedsplansmidler
 • DUR bliver måske skåret i de driftsmidler vi modtager fra kommunen. Dette vil vi også kæmpe for at undgå.

Valg til bestyrelsen

Der var flere på valg i bestyrelsen hvoraf to ønskede ikke ønskede genvalg. For borgermedlem Henrik Salling blev Inge Juul Hasselsteen valgt. Det noget er sværere at finde erstatning for Henrik Oscar Henriksens erhvervsmedlemsplads – så hvis der er nogen der kan forestille sig dette er man meget velkommen til kontakte formanden på formand@dianalund.dk

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed