DIANALUND
Dianalund Udviklingsråd holdt generalforsamling

Generalforsamling i DUR

Dianalund Udviklingsråd havde indkaldt til deres årlige generalforsamling, der blev indledt med valg af mødesekretær, stemmetællere og Bent Frederiksen blev valgt som aftenens ordstyrer. 

Formandens Beretning

Herefter var det blevet tid til Henriette Fosgeraus beretning som startede med at takke alle de frivillige kræfter der arbejder for DUR herunder alle bestyrelsesmedlemmerne og undergrupperne. 

Året startede ud med arrangementet Del Dianalund hvor de videoer der var blevet produceret af Bosætningsgruppen blev offentliggjort. Dianalund B&U Kultur holdt indvielse af det store aktivitetsområde ved siden af Borgerhuset På Banen, som på trods af at vejret ikke var med det store udendørs arrangement, alligevel blev en stor succes. Torveløbet blev afholdt i samarbejde med Sparekasse Sjælland-Fyn og Dianalund Centret hvor over 230 løbere deltog. Mærk Dianalund er hele Dianalunds kultur og festuge med masser af aktiviteter fordelt henover den uge hvor grundlovsdagen ligger. Mærk Dianalund er allerede i gang med at arrangerer dette års aktiviteter. Der var også igen i år Sankt Hans i børnehøjde med vanlig stor tilslutning. Gruppen bag flagalleen var ude og opsætte og nedtage flagene i Dianalund 11 gange i år. 

Henriette fortsatte med at fortælle om den dominoeffekt, projekterne ved helhedsplan har haft. Det har blandt andet betydet at der foretaget facaderenovering af Dianalund Centret og at Netto og SuperBrugsen blev enige om at udvide og forny deres butikker. Dette har også haft den effekt at der nu kun er et ledigt lokale tilbage i centret i dag.

Formanden sluttede af med at sige at udviklingen af byen passer godt sammen med Dianalund Udviklingsråds slogan: Dianalund – En by med plads til mere. 

Regnskab

Ved fremlæggelse af regnskabet kunne det konstateres at der er i forhold til MÆ RK Dianalund kun var et mindre men forventeligt underskud.

Bosætning havde et stort overskud fra sponsorstøtte, der bliver overført til det nye år til videre udbredelse af kendskabet til Dianalund. 

Ved gennemgang af regnskab for Børne- og Ungdomskultur er der også et samlet overskud, som bliver videreført til 2020 til nye arrangementer. 

E-dur, der er erhvervsnetværket i Dianalund, havde afholdt to arrangementer i 2019 med et jagtarrangement og en julefrokost. E-dur var også med ved indvielsen af På Banen og ved grundlovsdagen og hvervede her nye medlemmer. E-dur valgte i år at støtte bosætningsgruppen med 10.000 kr. 

Medlemssystemet

Det opleves fortsat fra nogle, som værende tungt at anvende medlemsystemet. Der opfordres til, at komme med nærmere beskrivelse af hvad det er der er tungt/svært. Det er muligt at komme ind i Skoringen i Dianalund Centret hvis man har svært ved at bruge medlemsystemet, eller hvis man ønsker at betale kontant, så vil man her være behjælpelige med indmeldelsen.

Forslag fra salen

Hvordan får vi gang i forøgelsen af medlemmer. Der forsøges at sætte gang i via bosætningsgruppen omkring hvervning af medlemmerne.

Valg af DURs bestyrelse

Bo Depner vælges som institutionsmedlem. Der var Ingen forslag til de 2 afgående borgermedlemmer. Nyt erhvervsmedlem bliver Annika Egeskov fra Hos Annika. Kim Hermansen genvælges. Den foreløbige sammensætning af bestyrelsen blev:

Formand Henriette Fosgerau

Medlem Bo Depner (Institution)

Medlem Klaus Steen Larsen (erhverv)

Medlem Claus Thygaard (borger)

Medlem Annika Egeskov (erhverv)

Medlem Kim Hermansen (borger)

Medlem Arne Pedersen (borger)

Der mangler stadig to borger medlemmer

Revisorer og revisorsuppleanter som var på valg ønskede og blev genvalgt.

Ekstraordinær generalforsamling

Der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling idet man ønsker en vedtægtsændring og samtidig skal der findes 2 borger medlemmer. Det opfordres ligeledes at der findes suppleanter til bestyrelsen.

Der afsluttes med at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats igennem årene. 

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed