DIANALUND

Møde om pilotprojekt mellem Holbergskolen og E-DUR

 Den kommende 7 klasse tager udgangspunkt noget virkelighedsnært

Holbergskolen havde indbudt Dianalund Erhvervsnetværk (E-DUR) til en dialog, om at få aktiveret de lokale erhvervsdrivende, til at gå ind i pilotprojektet “vejen til fremtiden”. Det handler om for skolen at få nogle virkelighedsnære problemstillinger fra de erhvervsdrivende. Det kunne f. eks. være at den lokale tømrer godt vil have lavet en model for en carport med alle beregninger og omkostninger. Det kunne også være hvordan man får organiseret lageret bedst muligt i sin virksomhed. En tredje mulighed kunne være at sætte et event op, som f. eks. når Dianalund B&U Kultur arrangerer et foredrag eller nu hvor Dianalund UdviklingsRåd (DUR) arrangerer grundlovsfesten den 5. juni. Hvad skal der organiseres, hvad er økonomien i det, hvordan skal noget sådant markedsføres.

Holbergskolen får 2 gange 3 ugers forløb

Dette var nogle af de forslag der kom frem under dialogen. Problemstillingerne behøver dog ikke være særligt store, det vigtigste er at de udspringer af et reelt problem i virksomheden. Der er ikke krav om at virksomheden efterfølgende skal være deltagende i opfølgning eller sparring undervejs. Virksomheden må dog meget gerne hvis den har mulighed for det. Dette for at give eleverne på 7. klassetrin et billede af at det problem de arbejder med er reelt, og løsningerne måske er nogen virksomheden vil gøre brug af. Forløbne vil bestå af 2 gange 3 uger, hvor man forestiller sig at minimum en problemstilling bliver behandlet i et 3 ugers forløb. Tidspunktet for hvornår disse forløb skal ligge er endnu ikke fastlagt, vil muligvis kunne rettes ind efter eventuelle indkomne problemstillinger.

Baggrund

Baggrunden for dette pilotprojekt “vejen til fremtiden” er at arbejde med undervisningsudvikling således flere elever kan blive uddannelsesparate. Det handler om at undervisningen bliver mere rettet mod noget der kan bruges til noget. At eleverne opnår en forståelse af at man er afhængige af hinanden. Samtidig søger projektet også at klæde eleverne bedre på i forhold til deres sociale, faglige og personlige kompetencer. Derfor skal eleverne blandt andet prøve at arbejde med at løse et reelt problem beskrevet af en virksomhed fra det virkelige liv.

Du behøver ikke være medlem af E-DUR

Alle erhvervsvirksomheder i Dianalund området er meget velkomne til at henvende sig til E-DUR på edur@dianalund.dk eller til Skoleleder Jakob Storm på Holbergskolen på tlf: 58 20 05 30. Virksomheden behøver ikke være medlem af E-dur for at deltage.

På billedet over artiklen, fra venstre: Viceskoleleder Robert Hessner, Helle Nielsen (Sparekassen Sjælland), Klaus Larsen (KSL BYG), Paw Henriksen (Højvang Laboratorier), Skoleleder Jakob Storm, Skolelærer Daina Petersen-Jessen, Skolelærer Mads Worm Christiansen,  Skolelærer Tina Larssen, UU-vejleder Helle Poulsen og Skolelærer Rune Trappaud Rønne.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed