DIANALUND

Midlertidig reduktion af serviceniveau på ældreområdet

For at mindske smittespredning og passe på kommunens ældre og sårbare borgere indfører Sorø Kommune en række ændringer i hjemmeplejen og på kommunens plejecentre. Borgerne vil fortsat få den pleje, de har brug for.

Sorø Kommune indfører nu en midlertidig reduktion af serviceniveauet på ældreområdet. Det sker som følge af den helt særlige situation, vi befinder os i, og ud fra et ønske om at passe så godt som muligt på kommunens borgere.

Æ ndringerne sker af to hensyn. Først og fremmest for at mindske smittespredning ved at begrænse mængden af kontakter til borgerne, som for manges vedkommende tilhører en særlig risikogruppe. Dernæst for at opbygge en medarbejderreserve, som kan kaldes på arbejde, hvis de nuværende medarbejdere bliver syge i den kommende tid, så kommunen også i de kommende uger vil kunne varetage de vigtigste plejeopgaver for borgerne. 

Social- og sundhedschef Annette Homilius siger:

– Vi håber på, at borgere og pårørende har forståelse for den helt særlige situation, vi befinder os i. Når vi vælger at reducere i hjælpen nu, sker det dels for at passe på borgerne, og dels fordi vi gerne vil sikre, at vi også i de kommende uger har personale til at varetage de vigtigste plejeopgaver.

Reduceret service

Fra og med i morgen og foreløbigt to uger frem aflyses hjælpen til de borgere, som alene modtager hjælp til rengøring i eget hjem. Det gælder uanset, om man modtager hjælp fra Sorø Kommune eller fra en af kommunens private leverandører.

Borgere i eget hjem, som modtager hjælp til både rengøring og personlig pleje, vil opleve reduceret service. De vil i den kommende tid få reduceret hjælp til rengøring, og hjælp til bad vil blive reduceret til en gang om ugen. Også den øvrige personlige pleje kan blive reduceret ud fra en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers aktuelle behov. Madservice og hjælp til indkøb fortsætter uændret.

Borgere på kommunens plejecentre vil få reduceret hjælp til rengøring og pleje ud fra en individuel vurdering.  

Borgere i eget hjem, som får ændret i deres hjælp eller pleje, vil blive kontaktet direkte af kommunen på telefon.

Æ ndringerne gælder både kommunens plejecentre, Røde Kors-hjemmet og hjemmeplejen.

Der er indført udvidet telefontid til Social service, hvor man kan henvende sig med spørgsmål om hjælp og pleje. Telefonnummeret er 57 87 62 30. Man kan også ringe til kommunens hovednummer 57 87 60 00. 

Sorø Kommune opfordrer alle borgere til at følge myndighedernes anbefalinger i forhold til at begrænse smittespredning.

Kontakt

For flere spørgsmål, kontakt kommunaldirektør Søren S. Kjær på telefon 21 68 50 30.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed