DIANALUND
Per Degns Vej skal forlænges ud til omfartsvejen om Tersløse herfra

Lokalplan for omfartsvej vedtaget

13 (C O V) stemte for, 8 (A F Ø) stemte imod og 2 (B) undlod at stemme da der den 18. september blev vedtaget lokalplan for omfartsvejen omkring Tersløse fra Sorø mod Dianalund.

Offentlig høring

Lokalplanen har været i offentlig høring i 8 uger fra den 22 maj til den 6. august, hvor der undervejs er kommet en del indsigelser. Disse har blandt andet været:

  • Omfartsvejen er for dyr i forhold til effekten
  • Forslag om etablering af cykelstien nu og udskydelse af omfartsvejen
  • Opbakning til omfartsvejen
  • Værdiforringelse af de berørte ejendomme
  • Støjgener
  • Væsentlig påvirkning af de ejendomme, der må afgive arealer til omfartsvejen (dyrknings-, arronderings-, EU-tilskuds- og beskatningsmæssigt)
  • Miljøvurdering
  • Påvirkning af kulturmiljøet, drikkevandsinteresserne og et beskyttet dige

På baggrund af disse indsigelser har fagcentret i Sorø kommune foreslås det at ny vandboring tages i drift og før anlægsarbejde af vejanlægget påbegyndes, samt at omfartsvejen som udgangspunkt skal følge det eksisterende terræn.

Revideret rute for Omfartsvejen om Tersløse
Linieføringen af omfartsvejen

Det videre arbejde med at etablere en omfartsvej og cykelsti til 47,3 mio kr. kan nu fortsætte.

Det er muligt at læse det fulde referat fra byrådsmødet her: https://dagsordener.soroe.dk/vis/#b6ecad77-0e1e-4302-a2f6-d619baecbb66

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed