DIANALUND

Hundeskoven

Vil du mødes med andre hundeejere er der en Facebookgruppe hvor man gode til at invitere hinanden. Klik på linket herunder og klik på “bliv medlem”, hvis det er noget for dig.

https://www.facebook.com/groups/266908670137238/?ref=share

Efter henvendelse til den tidligere Dianalund Borgerforening og efterfølgende underskriftindsamling, blev Hundeskoven ved Dianalund Bypark officielt indviet i august 2014. Kommunens repræsentant sagde ved åbningen af parken, at vedligeholdelse og pleje skulle brugerne selv stå for. Efterfølgende har brugerne konstateret, at arealet om sommeren næsten er ufremkommeligt pga. højtvoksende ukrudt, og om vinteren er meget mudret pga. regn/vand.

Arbejdsgruppen ønsker på denne baggrund at forbedre hundeskovsområdet, således at brugerne kan færdes uden at blive mudret til, samt komme til og fra uden risiko for brækkede eller forstuvede lem- mer. Det er tanken at gøre hundeskoven mere attraktiv for både indenbys og udenbys brugere, og derved bidrage til at gøre Dianalund til en mere attraktiv bosætningsby.

Arbejdsgruppen ønsker at tilføre hundeskoven følgende:

  • Gangstier
    Gruppen ønsker at etablere en gangsti fra lågen i vest til lågen i øst, evt. med en lille sløjfe undervejs. Stien etableres med stabilgrus eller med flis.
  • Trappe
    Idet den østlige låge findes oven for en ca. 5 m lang bakke/skrænt, ønsker gruppen at etablere en trappe, da bakken/skrænten bliver meget glat og mudret i vådt vejr. Trætrappen bæres af 6-8 stolper, så eventuelle jordskred pga. rindende vand ikke vil ødelægge trappen.
  • Læskur
    Da det kan være meget blæsende på det åbne areal, ønsker gruppen at opføre et læskur, bå- de pga. blæsten, men også så man kan komme i tørvejr, hvis en byge pludselig skulle vise sig.
Hundeskoven
Hundeskov skiltet som det ser ud nu
Hundeskoven - trappedesign
Arbejdsgruppens oplæg til et trappedesign
Hundeskoven - gangstidesign
Oplæg til et gangstidesign.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed