DIANALUND

Holbergskolen med i forsøgsordning om karakter for arbejdsindsats

Holbergskolen i Dianalund skal i de kommende to år deltage i en forsøgsordning sammen med 21 andre skoler i Danmark. Forsøgsordningen går på, at elever i 8. og 9. klasse får en separat karakter for deres arbejdsindsats i dansk og matematik.

”Vi ansøgte i foråret Undervisningsministeriet om at deltage i forsøgsordningen, fordi vi håber at kunne motivere de elever, som ikke nødvendigvis får høje karakterer for det faglige. De har nu en mulighed for at få en flot karakter alligevel, hvis de gør en indsats. Vi ser ofte, at disse elever i udskolingen ikke gør en særlig stor indsats, fordi de forventer og tror, at de alligevel ikke får topkarakter. Dem håber vi på at kunne motivere. Vi er meget glade for at være blevet udvalgt til at deltage,” fortæller viceskoleleder på Holbergskolen, Peter Hjort.

Kan det gøre noget for trivsel og motivation

Formålet med at give eleverne karakter for arbejdsindsatsen er at se, om en ændret karakter- og bedømmelsespraksis bidrager positivt til elevens trivsel og motivation. Derudover skal forsøget undersøge indsatsernes betydning for blandt andet undervisningen, læringsmiljøet og klassens fællesskab.

”For os på skolen er det meget vigtigt over for både elever og forældre at sige, at den nye karakter skal ses som en mulighed for at få en flot karakter for ens arbejdsindsats, selvom man måske har svært ved dansk eller matematik. Karakteren må ikke bidrage til øget præstationspres. Det er noget, lærerne kommer til at snakke en del med eleverne om,” forklarer Peter Hjort.

I forsøgsordningen er ’arbejdsindsats’ defineret som elevens deltagelse i undervisningsaktiviteter, initiativ og engagement og elevens vedholdenhed og fordybelse. Karakteren gives som en separat karakter i de to fag, dansk og matematik, og bliver fulgt op med en snak med eleven, hvor læreren begrunder karakteren.

Karakteren gives lidt oftere

For at eleverne skal kunne mærke en relativt hurtig effekt på deres karakter, hvis de yder en god indsats, har Holbergskolen også besluttet at give karakteren for arbejdsindsatsen lidt oftere, end der gives standpunktskarakter.

Skolens deltagelse i forsøget kommer dog ikke til at have betydning for eleverne i forhold til overgang til ungdomsuddannelserne.

”Den nye karakter for arbejdsindsats kommer ikke til at fremgå af elevens bevis for folkeskolens afgangseksamen. Den har således ingen formel eller retslig status. Den vil heller ikke indgå i uddannelsesparathedsvurderingen,” afslutter Peter Hjort.

Forsøgsordningen løber i skoleårene 2023/24 og 2024/25.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed