DIANALUND

Helhedsplan, en fremtidig udvikling i din by

Helhedsplan Dianalund er blevet til gennem en borgerdrevet proces, der har været forankret i Dianalund Udviklingsråd (herefter DUR). Processen tog sin begyndelse i januar 2015, hvorefter der blev etableret en styregruppe med repræsentanter fra DUR og øvrige aktører i lokalsamfundet Dianalund.

Lokale ildsjæle blev kontaktet og tilbudt en plads i styregruppen, som gennem projektet – sammen med Sorø Kommune – har været ansvarlige for tilblivelsen af helhedsplanen. Arbejdet med helhedsplanen tog sin reelle begyndelse i april 2015, hvor det første styregruppemøde blev afviklet.

Helhedsplan processen

Der har gennem processen været afviklet ti styregruppemøder frem til midten af maj 2016. På disse møder har alle relevante emner været behandlet, og beslutninger er truffet. Processen har i størst muligt omfang været borgerdrevet, hvorved der er skabt basis for mest mulig borgerinddragelse. Dette blandt andet gennem en elektronisk borgerundersøgelse, hvor alle kunne deltage, og dertil en række arrangementer, interessentsamtaler og gruppemøder, hvor mindre grupper har deltaget i dialogen om fremtiden for Dianalund.

Tillige blev der i november måned 2015 gennemført et borgermøde med ca. 150 fremmødte borgere. På mødet blev overordnede projektidéer fremlagt for de fremmødte, der tillige deltog i en dialog om fremtiden. I forhold til de væsentligste behov og ønsker var flertallet enige, og disse valg er efterfølgende blevet til konkrete indsatsområder.

Du kan læse den samlede helhedsplanen ved at klikke her: Helhedsplanen Dianalund

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed