DIANALUND
Pilegårdstrekanten set fra Filadelfia i Dianalund

Dianalunds bæredygtige bydel skal bygges på naturens præmisser

Byrådet behandlede den 16. december en sammenhængende helhedsplan samt tilhørende lokalplanforslag for Pilegårdstrekanten. Lokalplanforslaget sendes nu i offentlig høring fra 6. januar frem til 3. februar 2021. 

Helhedsplanen for den 175.000 m2 store udbygning af Dianalund er udviklet af Årstiderne Arkitekter, som er en del af Sweco. Her har et tværfagligt team af arkitekter, ingeniører, biologer og bæredygtighedseksperter fra arkitekt- og ingeniørvirksomheden siden foråret arbejdet med at udvikle en sammenhængende helhedsplan med natur og fællesskab i fokus. På baggrund af helhedsplanen har Sorø Kommune udarbejdet et lokalplanforslag, som understøtter helhedsplanens principper og visioner.

– Lokalplanforslaget lægger op til at skabe et attraktivt og bæredygtigt boligområde med gode muligheder for fællesskaber og naturoplevelser lige uden for døren. Med et miks af boformer vil området være interessant for mange borgere, siger borgmester Gert Jørgensen.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Nygaard, tilføjer: 

– Vi oplever en stigende interesse for at bosætte sig i Dianalund, takket være byens mange kvaliteter i form af dagtilbud, skoler, butikstorv og områder, der inspirerer til aktiv udfoldelse. Det nye boligområde bliver en naturlig og spændende udvidelse af Dianalund, som vi kan være stolte af. Det bliver et område, som er godt at bo i, og som samtidig tager hensyn til landskabet og naturen.

https://www.instagram.com/p/CGD2AS6hma0/

Natur og boliger hånd i hånd

Lokalplanforslaget lægger op til en bebyggelse med fællesskabet som omdrejningspunkt, hvilket understøttes af varierede boligtyper, fællesarealer og fælleshuse. Boligerne skal bygges af sunde og langtidsholdbare materialer. Endelig er det visionen, at byudviklingen sker på landskabets og naturens præmisser. 

– Ofte ser man det modsatte, nemlig at boligerne får forrang for naturen, der så må klemmes ind på den tilbageværende plads. For Pilegårdstrekanten har vi taget afsæt i de geotekniske undersøgelser og identificeret tørre og våder områder, der egner sig til nedsivning af regnvand og regnvandsbede. Vi har lavet en varieret beplantningsplan efter stedets naturligt forekommende fauna og har valgt træer og buske, så de passer til jordbundsforholdene, forklarer Malene Jensen, der er byplanlægger og projektleder hos Årstiderne Arkitekter og har udarbejdet helhedsplanen

Lokalplanforslaget opdeler således området i seks delområder med navne som Bøgeparken, Lærkedalen og Tjørneengen, hvilket også afspejler, at naturen får lov at spille en hovedrolle i området. Samlet set lægger lokalplanforslaget op til en bydel med plads til mange forskellige familietyper i de ca. 300 boliger og med plads til ca. 700 beboere. Både helhedsplanen og lokalplanforslaget er udviklet i tråd med Sorø Kommunes Vision 2022 og FN’s verdensmål med særligt fokus på mål 11, 12 og 13 og ikke mindst mål 3 om sundhed og trivsel. Ambitionen er at understøtte mental og fysisk sundhed via fællesskaber på tværs af generationer via den blandede bebyggelse, fælleshusene samt en varieret og inspirerende natur.

Fakta om helhedsplanen:

1)      En bebyggelse på landskabets og naturens præmisser

Bestemte områder er oplagt til regnvandshåndtering på grund af specifikke nedsivnings-, jordarts- og terrænforhold. På den baggrund er der skabt en gennemgående struktur, som forbindes til Dianalunds overordnede stiforbindelser, attraktioner og grønne områder. 

2)      Fællesskab i fokus

Lokalplansforslaget fokuserer på social bæredygtighed og mulighed for en mangfoldig befolkningssammensætning samt alternative boformer, således at der både tilbydes åben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse og etageboliger i varierende størrelser. Lokalplanforslaget giver mulighed for op til ca. 300 boliger i området. Der er desuden mulighed for fælleshuse, etablering af et friplejehjem, et seniorbofællesskab og en daginstitution.

3)      Sunde og langtidsholdbare materialer

Lokalplanforslaget skaber rammerne for langtidsholdbar og fremtidssikret arkitektur. Der fastsættes ikke snævre bestemmelser om for eksempel specifikke tagformer, men fokuseres i stedet på, at materialerne er bæredygtige (f.eks. holdbare og vedligeholdelsesvenlige samt ressourcemæssigt forsvarlige byggematerialer). Kvalitet og bæredygtighed er ikke statiske størrelser, så lokalplanforslagets rammer giver plads til den udvikling, som vil komme inden for bæredygtige byggematerialer.

Fakta om Pilegårdstrekanten

  • Et 175.000 m2 stort område tæt på bycenter, bibliotek, skole og Hospicegården Filadelfia samt naturen og landskabet mod sydøst
  • Et miks af boformer og boligtyper, dvs. rækkehuse, etagehuse og parcelhuse
  • I alt ca. 300 boliger og ca. 700 beboere
  • Området og boligerne skal udformes og indrettes så bæredygtigt som muligt med inspiration fra FN’s verdensmål og Sorø Kommunes Vision 2022

Link til helhedsplan for Pilegårdtrekanten

Link til forslag til lokalplan for Pilegårdstrekanten

Forventet tidsplan 

  • Offentlig høring af lokalplanforslaget fra 6. januar frem til 3. februar 2021
  • Endelig vedtagelse af lokalplanforslaget i april 2021
  • Byggemodning september 2021 – februar 2022
  • Udbud og salg af grunde i februar 2022 med forventet overtagelse i juni 2022

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed