DIANALUND

Cykelsti mellem Bromme og Tersløse bliver dyrere end ventet

Det er ikke første gang, at de fysiske forhold i jordbunden bringer kedelige overraskelser for anlægsprojekter i området mellem Tersløse og Bromme. I 2019 blev omfartsvejen ved Tersløse sat på hold, efter at tekniske undersøgelser havde vist, at jordbundsforholdene ville medføre en omfattende fordyrelse af både omfartsvejen og cykelstien. 

På det tidspunkt blev det besluttet at fortsætte med planlægningen af cykelstien, også selvom man imødeså større udgifter til jordhåndtering end oprindelig antaget, og det stod klart, at de 10 mio., som var budgetteret til cykelstien, sandsynligvis ikke ville kunne dække hele projektet.

Blød jord og højt grundvand

I forbindelse med de videre geotekniske undersøgelser er der efterfølgende foretaget test af jordens nedsivningsevne og måling af grundvandsspejlet. Disse undersøgelser peger dels på, at der kan være udfordringer med jordens bæreevne, og dels, at grundvandsspejlet står så højt på strækningen, at det ikke kan lade sig gøre at lede regnvand væk fra cykelstien via nedsivning i en grøft, som det ellers var tanken. Cowi har samlet vurderet, at cykelstien kan ventes at koste op til 21,65 mio. kroner fremfor de 10 mio., der er budgetteret med.

– Det er velkendt, at vej- og cykelstiprojekter ofte byder på overraskelser i form af jordbundsforhold eller andet, der viser sig ikke at være, som man forventer. Og det er altid en konkret afvejning af de økonomiske konsekvenser, der må afgøre, hvorvidt man går videre med projekterne, siger borgmester Gert Jørgensen.

Håber på grøn pulje

Sorø Kommune vil nu søge om midler fra en pulje til kommunale cykelstiprojekter, som blev afsat som led i regeringens aftale om grøn omstilling af transporten.

– I forhold til cykelstien vil vi nu afsøge mulighederne for at indhente midler fra en af de statslige puljer. Vi forventer at få svar på vores ansøgning før de kommunale budgetforhandlinger i efteråret, og så må vi i kommunalbestyrelsen foretage en samlet vurdering og beslutning, siger Gert Jørgensen.

I mellemtiden har Sorø Kommune valgt at lade kommunens rådgiver Cowi A/S færdiggøre arbejdet med projektet med henblik på at kunne sende anlægsopgaven i udbud til sommer og udvælge en entreprenør, såfremt projektet er klar til gennemførelse. 

Fakta

  • Oprindeligt var planen, at regnvand skulle ledes væk fra cykelstien via nedsivning fra en grøft langs stien. Nye undersøgelser viser, at det vil være nødvendigt at lede regnvandet væk gennem rør og opsamlingsbassiner. Det bringer den samlede udgift op til 21,65 mio. kr. Dette beløb indbefatter 15 procents såkaldt risikotillæg til, hvis der skulle opstå yderligere overraskelser. 
  • En dobbeltrettet cykelsti koster normalt ca. 3.500 kr. pr. løbende meter. På grund af den dyrere regnvandshåndtering vil meterprisen på Bromme-Tersløse-cykelstien komme til at ligge på ca. 6000 kr. 
  • Sorø Kommunes rådgiver Cowi A/S har afsøgt en række muligheder for at reducere ekstraomkostningerne, eksempelvis ved at gøre skillerabatten mindre og bruge geonet til at holde på den bløde jord.  

Artikelbillede af Hans Braxmeier fra Pixabay

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed