DIANALUND

Budget for Sorø kommune 2023-2026 er sendt i høring

Kommunalbestyrelsen har fået præsenteret administrationens forslag til budget 2023-2026 i balance for Sorø Kommune. Økonomiudvalget har efterfølgende godkendt at sende budgetforslaget i to ugers høring. Det er startskuddet til, at de politiske forhandlinger om en budgetaftale indledes. Budgettet behandles og vedtages endeligt i kommunalbestyrelsen den 12. oktober.

Administrationens forslag til et budget i balance tager udgangspunkt i det politisk vedtagne kodeks for det gode budgetarbejde som blev vedtaget i kommunalbestyrelsen i februar 2022. Dette kodeks definerer de mål, som et administrativt budgetforslag skal leve op til: Overskud på driften til vedligeholdelse og investering i anlæg, en robust likviditet og overholdelse af såvel service- som anlægsramme, der aftales i den årlige økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening, KL og regeringen.

Det administrative forslag til et budget 2023-2026 i balance lever op til disse målsætninger.

Her kan man også finde tidsplanen for den videre proces med at behandle og vedtage budget 2023-2026.

Sidste frist 15/9 kl. 9

Fristen for at indsende høringssvar er den 15. september 2022 kl. 9.00. Høringssvar sendes til  budgethoeringssvar@soroe.dk

Indkomne høringssvar bliver sendt videre til kommunalbestyrelsen og offentliggjort på Sorø Kommunes hjemmeside.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed