DIANALUND

Affaldsplan2021-33 i høring

Med affaldsbekendtgørelsen af 9. december 2020, er kommunerne blevet pålagt at hustandsindsamle 10 sorterede affaldsfraktioner (mad, rest, pap, papir, plast, metal, glas, mad- og drikkekartoner, tekstil samt farligt affald). På denne baggrund er nærværende udkast til affaldsplan for husholdningsaffald i Sorø Kommune blevet udarbejdet.

Planen vedrører husholdningsaffald fra private husholdninger. Erhvervene skal fortsat sikre en høj genanvendelse ved selv at finde løsninger for deres genanvendelige affald.

Udspil fra Affaldplus

I løbet af efteråret 2021 vil AffaldPlus kommunerne i fællesskab komme med et udspil til beholdersammensætning og tømmefrekvens af de enkelte beholdere, da der kan være en økonomisk og miljømæssig gevinst i at være så ensartede som muligt, indenfor fællesskabet. Der er derfor ikke i planen beskrevet en specifik løsning for antal af beholdere, sammensætning af fraktioner eller tømmefrekvens.

Sorø Kommunes affaldsmedarebjdere samt medarbejdere fra AffaldPlus vil deltage i folkemødet den 18. september, hvor vi håber at få gode input fra de fremmødte borgere.

Planens hovedindhold er udarbejdet i samarbejde med de øvrige AffaldPlus kommuner.

I løbet af efteråret vil Sorø Kommune udarbejde et nyt affaldsregulativ, der vil komme i høring i vinteren 2021/2022.

Pixiversionen “Den nye affaldsplan i korte træk” beskriver hvad en kommunal affaldsplan er, hvad planen indeholder og hvad der er nyt i forhold til tidligere planer. Pixiversionen er lidt mindre teknisk end den fulde plan og kan læses for sig selv, eller som understøttelse til den fulde plan.

Sorø Kommune har søgt om dispensation for implementeringsfristen (1. juli 2021) og forventer en fuld implementering i kommunen den 1. maj 2023.

Enhver har ret til at se planen og dens eventuelle revisioner, samt kommentere planen indenfor høringsperioden på otte uger. Affaldsplanen er i offentlig høring indtil den 28. oktober 2021.

Høringssvar kan sendes til mail affald@soroe.dkeller med post til Sorø Kommune, Rådhusej 8, 4180 Sorø, att.: Affald. Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 28. oktober 2021.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed