DIANALUND

Vælgermøde om børn og unge på Holbergskolen

Det startede med en præsentationsrunde af samtlige fremmødte politikere. Det blev her blandt andet nævnt at børnetallet forventes at stige de kommende år, og at den endelige sammen lægning af Trollehaven og Lundtoftevej ventes gennemført.

Det første emne var hvordan folkeskolen kan styrkes i forhold til privatskolen, som står for 18% af elevoptaget i kommunen. Man kom blandt andet ind på at folkeskolen skulle blive bedre til at fortælle de gode historier. Det er man er godt i gang mange steder i kommunen. En anden mulighed er at sørge for at lægge informationsmøder samtidig med privatskolens, som holder disse allerede i efteråret og ikke som folkeskolerne i foråret. På den måde kan der bedre opnåes et sammenligningsgrundlag. Et tredje forslag gik på at sørge for at være opmærksom på inklusionen af børn så tidligt som overhovedet muligt.

Skolebygningernes stand

Der blev også spurgt til skolernes bygningsmæssige stand,. Her blev det fortalt at man først fra dette år, har fået luft til at afsætte flere midler til at renovere på alle kommunens ejendomme. Det er nu blevet muligt at kontakte udvalgsformanden for teknik og miljø direkte, hvis man mener der er en bygning der virkelig trænger til forbedringer. Man skal dog ikke forvente at det så bliver lavet med det samme.

Der blev også spurgt til normeringen i vuggestuerne, her bliver der ikke rørt ved normeringerne lige nu i forhold til det budget der er flertal for. Flere bemærkede at områdeledelserne fungerer godt, og man skulle overveje at lade disse få mere selvbestemmelse.

Læs også: Flertal for budget for 2018 for Sorø kommune

Der blev rundet af fra ordstyrer og formand for skolebestyrelsen på Holbergskolen, Michael Riis Becker. Han bød blandt andet alle politikerne velkomne til at kigge ud på skolerne i region nord, for at de med egne øjne kunne danne sig et billede af hvor slemt det står til med bygningerne.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed