DIANALUND

Teknisk budget med udsigt til anlægs- og servicetilpasninger

Efter to år med kommunale budgetter uden besparelser, må såvel borgere som politikere i år forberede sig på en vanskeligere situation i år. Ligesom mange af landets øvrige kommuner er Sorø Kommunes økonomi under pres, og ud af det tekniske budgetforslag, som netop er sendt i høring, fremgår det, at der skal findes prioriteringsforslag for 25-30 mio. kr. i 2019, hvilket svarer til mellem 1 og 2 procent af Sorø Kommunes samlede budget, som er på 1,87 mia. kr. om året.

Find budgettet her: Budgetforslag

Omprioriteringer er nødvendige for at skabe det råderum, som er nødvendigt for at håndtere nye opgaver og rumme de behov, der opstår som følge af flere borgere eller af ændringer i borgernes behov.

Det er især tre faktorer, som sætter kommunens økonomi under pres.

Positiv befolkningsudvikling

Den positive befolkningsudvikling, hvor flere borgere i alle aldre flytter til Sorø Kommune, er meget positiv på længere sigt. På den korte bane giver tilvæksten af især børn og ældre dog et pres på den kommunale økonomi, da det medfører øgede udgifter til børnepasning og ældrepleje.

Den længe ventede udligningsreform, som har været til forhandling i Folketinget i foråret, er pt. sat i bero, fordi det ikke lykkedes partierne at nå frem til en aftale før sommerferien. Det betyder, at en ændring af reformen ikke kan nå at træde i kraft pr. 1. januar 2019, som det ellers var ønsket. Det får negativ betydning for Sorø Kommunes økonomi, da Sorø Kommune er blandt de kommuner, som gennem flere år har været underkompenseret i udligningssystemet.

Endelig har beslutningen om at købe vejbelysningen af SEAS-NVE sat kommunens likviditet under pres. På lang sigt er det en økonomisk fordelagtig beslutning, men på den korte bane medfører det en investering på ca. 35 mio. kroner.

Borgmester Gert Jørgensen siger:

– Vi går til opgaven med at skabe råderum til at løse det kommende års nye opgaver med både alvor og optimisme. Det er naturligt, at vi efter et par år uden besparelser har brug for at se vores budgetter og aktiviteter igennem, så vi kan forny kommunens velfærd indenfor de givne indtægter. Jeg ser frem til et godt forhandlingsforløb med byrådets partier, så vi i fællesskab kan finde den rigtige balance, når vi planlægger økonomien omkring de kommende års kommunal velfærd.

Det tekniske budgetforslag, som danner grundlaget for den politiske forhandling mellem byrådets partier, rummer derfor forslag til omprioriteringer på i alt 80 forskellige områder og til en samlet værdi af 34 mio. kr. i 2019, hvilket giver mulighed for politisk prioritering.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed