DIANALUND
historien-om-bygningen-der-nu-huser-solcenter-dianalund

Solcenter i Karsholte Købmandsgård

Der er lige åbnet et solcenter på adressen Karsholtevej 27, i Karsholte Købmandsgård.

Gården, der oprindelig havde et jordtilliggende, der svarer til grundene omkring Enighedsvej, var udstykket fra Lyngmosegård/Møllegården, Karsholtevej 44, og var nok oprindelig en aftægtsgård.

I 1869 købte maltgører og rugbrødsbager Jens Jensen fra Mullerup gården. Hans kone, Anne, kom fra Niløse, og hun ønskede at flytte nærmere på sin familie her, så Jens Jensen købte den lille gård. Her indrettede han kælderen til et malteri og indrettede en høkerbutik i stueetagen. Denne høkerbutik udviklede sig til en regulær købmandshandel i løbet af et par år. Til gården hørte også et savværk og en kornmølle, der begge fik kraft fra det samme vandhjul i Bjørnevad å. Der hvor der i dag ligger et sort og hvidt hus, lå der den gang en mølledam. Jens Jensen var veteran fra 1864, hvor han måtte forlade kone og tre børn for at gå i krig. Han fik sin ilddåb i skanse 2, men undgik såvel psykiske som fysiske men, sådan som mange andre i vort område ellers gjorde.

Jens Jensen med sin familie foran købmandsgården ca. 1900
Jens Jensen med sin familie foran købmandsgården ca. 1900

Jensen var en velhavende mand og havde 7-10 folk i sit brød. 1902 solgte han forretningen til sin svigersøn, Bendsen. 1906 solgte denne møllen og savværket til Morten Pind, og i 1932 solgte han købmandsforretningen til slagteren Plambech, der drev forretningen videre. I 1951 måtte Plambech sælge forretningen på grund af sygdom til Knud Marboe fra Gammelgang og Erik Christensen, Dianalunds senere borgmester.

Købmandsgården ca. 1910
Købmandsgården ca. 1910

Erik Christensen stoppede 3 år senere, og Marboe kørte forretningen videre indtil 1990, hvor købmandshandlen stoppede. Da Marboe overtog forretningen, overtog han også en varetur, hvor han kørte ud til gårde tre gange om ugen. Købmandsgården var også et ægopsamlingssted, hvor to mand kørte rundt på gårdene hver uge og købte æg. Disse blev stillet i kasser, der hver rummede 1000 æg, ved Købmandsgården, og hver tirsdag hentede en æghandler kasserne og kørte dem til København. I 30’erne havde gården også været opsamlingssted for grise. Landmændene afleverede grisene i en fold, hvor nu Enighedsvej 2 ligger. Her blev de så hentet af Slagelse slagteri. Men i 40’erne begyndte slagteriet selv at hente grisene på de enkelte gårde.

Da Marboe overtog forretningen, var den på kun 20 m2, men han udvidede den kraftig og byggede beboelsen i gule mursten bag forhuset.

Forretningen fik ikke lov at stå ledig i lang tid, efter at Marboe havde drejet nøglen om. KFUM lejede sig ind her. I 1990’erne havde KFUM utrolig mange medlemmer og lige så mange aktiviteter. Lokalerne blev deres hjemsted, og blev kaldt Kærnehuset. Lige efter årtusindskiftet forsvandt medlemmerne pludseligt, og KFUM måtte opgive Kærnehuset. Lokalerne blev så overtaget af en frisør Sanne. 2007 lejede et par familier lokalerne og oprettede Slikjunglen, der holdt i 10 år. Nu har Guth og Frost så overtaget huset og har indrettet et solcenter.

Da bygningen rummede en stor ta-selv-slikbutik ca 2015
Da bygningen rummede en stor ta-selv-slikbutik ca. 2015

Lokalerne i Karsholte Købmandsgård har aldrig stået tomme i længere tid i modsætning til butikslokaler andre steder i byen. Det skyldes utvivlsomt, at de ligger ved en amtsvej, har toiletfaciliteter og gode parkeringsforhold.

Arkivleder
Jørgen Mogensen

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed