DIANALUND

Sådan byder du på kommunale håndværkerydelser

11 fagentrepriser er sendt i udbud

Sorø Kommune har netop sendt alle sine håndværkerydelser i udbud. Alle virksomheder, store som små, inviteres til at byde på opgaver og rammeaftaler. Udbuddet er inddelt i 11 fagentrepriser.

Ud fra et ønske om at give lige muligheder for alle virksomheder og øget transparens omkring kommunens brug af leverandører udbydes håndværkerydelser på op til 30.000 kr. som rammeaftaler, mens større opgaver udbydes via Det Dynamiske Indkøbssystem.

Beløbsgrænsen på de 30.000 kr. for rammeaftalerne er fastsat ud fra et ønske om, at så mange opgaver som muligt skal udbydes via Det Dynamiske Indkøbssystem, hvor flere forskellige leverandører har mulighed for at byde på opgaverne.

Sorø Kommune ønsker at stille alle virksomheder lige i forhold til at kunne byde på de kommunale opgaver, og netop derfor er det besluttet at udbyde så mange opgaver som muligt gennem Det Dynamiske Indkøbssystem.

Hvilke 11 fagentrepriser drejer det sig om

Håndværkerydelserne er opdelt i 11 fagentrepriser, der knytter sig til håndværksfagene: VVS, Tømrer, Murer, Maler, JBK (jord, beton, kloak), El-installatør, Gulvlægger, Anlægsgartner, Ventilation, Laboratorie Analyser og Glarmester.

Tilbudsfrist på rammeaftaler

Tilbudsfristen for bud på rammeaftalerne er onsdag den 6. juni kl. 15.

Det Dynamiske Indkøbssystem

Det Dynamiske Indkøbssystem er, som navnet antyder, dynamisk.  Når man som leverandør er blevet godkendt i systemet, får man automatisk besked, så snart kommunen udbyder en håndværkeropgave inden for den pågældende fagentreprise. Der er ingen frist for optagelse i systemet; som leverandør kan man til hver en tid søge om optagelse.

Formålet med Det Dynamiske Indkøbssystem er at sikre, at alle opgaver, Sorø Kommune udbyder, konkurrenceudsættes, så alle potentielle leverandører har mulighed for at byde på opgaverne, hvilket giver øget transparens og flere muligheder for erhvervslivet.

Virksomheder kan finde mere information om udbud på Sorø Kommunes hjemmeside under Udbud.

Byd og søg optagelse via portalen eu-supply

Man kan byde på rammeaftalerne og søge om optagelse i Det Dynamiske Udbudssystem via portalen eu-supply på webadressen https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=SOROE.

Kontakt

For flere oplysninger, kontakt Hanne Tidemand, leder af Bygninger Syd, Sorø Kommune, på telefon 42 72 17 75.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed