DIANALUND

Generalforsamling i DUR 2019

Årsberetning

Endnu et år er gået i Dianalund Udviklingsråd og det blev tid til generalforsamling, hvor formand Henriette Fosgerau aflagde sin første beretning som formand.

Dianalund B&U Kultur

Hun kunne fortælle om Dianalund B&U Kultur der havde arrangeret foredrag med Sebastian Dorset og Lise Vestergaard, foredrag med Søren Lynge, Sankt Hans i børnehøjde, skater-arrangement, glaskunst samt foredrag med Peter Mygind og hans søn Julius. Derudover har Dianalund B&U Kultur arbejdet hårdt med at skaffe sponsorer til færdiggørelsen af det store aktivitetsområde “På Banen”. Der holdes indvielsesfest af hele området den 4. maj.

E-DUR

E-DUR, Dianalunds Erhvervsnetværk havde i det forgangne år arrangeret foredrag med stifteren af virksomheden Grøn Vækst, visning af Danmark-Peru VM-landskamp på storskærm i Dianalund Centret, Foredrag om Herbo Ejendomme i gymnastiksalen i de tidligere psykiatribygninger og ikke mindst den årlige julefrokost for medlemmerne.

Motionsgruppen

Motionsgruppen har holdt indvielse af Den Lille Omvej i Byparken og af SAMM-pladsen mellem tennisbanerne og fodboldstadion. Derudover er de i fuld gang med at udvikle tre kløverstier rundt i Dianalund.

Bosætning og byfornyelse

Bosætningsgruppen er lige på traperne med 15 korte film om Dianalund til brug for promovering af vores by. Byfornyelsesgruppen har færdiggjort første etape af fornyelsen omkring Dianalund Borgerhus, der mangler kun at komme græs på de bare områder omkring beplantningen. Gruppen er gået videre med at søge midler til at forny området foran Borgerhuset.

Flagalleen

Flagalleens medlemmer har sat flag op i Dianalund hele 12 gange i løbet af året, samtidig har de fået oprenset flaghuller samt fornyet og malet flagstængerne.

Kunstgræsgruppen og hundeskoven

Kunstgræsgruppen arbejder på at få sat lys op langs flisegangen ned til Kunstgræsbanen. Gruppen omkring hundeskoven arbejder fortsat på at få bygget en trappe og få sat et læskur op.

Tilsidst opfordrede Henriette til at man melder sig ind i DUR for at vi sammen kan stå stærkt overfor Sorø Kommune. Alle borger i Dianalund opfordredes også til at blive ved med at komme med ønsker og ideer til hvordan vi kan fortsætte med at gøre Dianalund til en aktiv by med plads til mere, fordi de sidste helhedsplansmidler bliver frigivet i år.

Positiv økonomi

Økonomien blev gennemgået af kasser Ole Høgh, som kunne fortælle om overskud for både DUR og Dianalund B&U Kultur. Der var søgt og opnået mange fondsmidler i løbet af året sammen med de mange private og erhvervssponsorater til aktivitetsområdet “På Banen”.

Nyt erhvervsmedlem

Erhvervsmedlem af DURs bestyrelse Paw Nielsen havde valgt at trække sig fra genvalg og det blev istedet Klaus Larsen fra KSL Byg der modtog valg til den post. Alle øvrige på valg blev genvalgt.

Ordstyrer Henrik Malmberg sluttede aftenen af med at takke for god ro og orden, hvorefter Paw fik overrakt en lille gave for alle de mange timer han har lagt som bestyrelsemedlem i DUR.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed