DIANALUND
Borgmester Gert Jørgensen taler ved borgermødet om trafikløsninger omkring Holbergskolen i Dianalund

Borgermøde om trafikstrukturen i Dianalund

Hvorfor lykkes det ikke med omfartsvejen

Jordbundsprøverne viser at der skal køres ca. 1.000 lastbillæs jord (360.000 tons) væk, for at skabe et stabilt underlag til etableringen af omfartsvejen. Det ville give en anslået prisstigning på mellem 38 og 51 millioner. 

Kort historisk gennemgang

Man startede med at beslutte hvordan projektet skulle udbydes, og dette blev til en hovedentreprise, hvor det blev anbefalet at udfører grundige jordbundsundersøgelser, og da disse foreligger bremses hele projektet, idet resultaterne efter flere gennemgange, viste at jordbunden var betydeligt mere ustabil end først antaget.

Hvad kunne man gøre 

Geonet til forstærkning af jordbund. Foto fra Wikipedia

Der blev tænkt i Geonet som giver styrke til jorden. eller at man kunne læse jorden af hos landmænd eller bruge jorden som støjvolde, men alle løsningerne koster for mange penge. Landmændene skal dræne deres jord efterfølgende og den lerede jord skulle blandes op med anden jord hvis den skulle bruges som jordvold. Kommunen blev tilbudt slagger til at stabilisere med, men dette kunne heller ikke anvendes, da der er vandboringer i området.

Er der alternativer

Der er ikke set på alternativ placering af omfartsvejen og dermed alternative boringer, men dette er fordi der ikke et politisk mandat. Det kræver en ny forundersøgelse og at borgerne bliver hørt igen.

Udstykningen pilegårdstrekanten

Der blev undervejs kort fremlagt at forhandlingerne og vedtagelsen af en lokalplan for området bliver fremrykket, således man vil kunne nå frem til, at udbyde de første grunde til salg i marts 2022. Det vil i den forbindelse være naturligt at have udkørsel mod hovedvejen mod Stenlille, hvis ikke omfartsvejen bliver gennemført.

Indkommende forslag til trafik omkring Holbergskolen

  • Lukke Holbergsvej ved skolen
  • Lukke for tung trafik
  • Cykelsti bag om Tersløse Kirke til sølvagerparken
  • Trafikgener – vejbump og helleanlæg virker

Den videre proces

Når Sorø kommune har fået samlet alle synspunkter og ideer fra borgerne, vil de mange forslag blive behandlet og sammen med arbejdsgruppen, som blev dannet ved mødet, tage stilling til, hvilke løsninger kommunens rådgiver vil blive bedt om at indarbejde i det kommende skitseprojekt. Efterfølgende skal dette skitseprojektet behandles politisk og sendes i offentlig høring, før det kan vedtages.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed