DIANALUND

Sorø Kommune indtræder i stort klimasamarbejde

Sorø Kommune er optaget i et klimasamarbejde der kaldes DK2020. Dette netværk har som mål ikke at udlede drivhusgasser i 2050. Man vil når dertil med lokale handleplaner der nu skal udarbejdes i samarbejde med Realdania, KL og landets fem regioner. Sorø Kommune går nu i gang med at udarbejde en ambitiøs plan, der kan leve op til Parisaftalens målsætninger sammen med den nationale klimalov

Det er et samlet Byråd, der står bag ønsket om en koordineret klimaindsats, som vil bidrage væsentligt til Byrådets Vision 2022 og til Sorø Kommunes arbejde for at bidrage til opfyldelsen af FN’s verdensmål.

”Vi er stolte af, at Sorø Kommune er udvalgt til DK2020 samarbejdet. Byrådets vision er klar, og vi har fokus på omstilling til vedvarende energi, ansvarligt forbrug og på at arbejde hen i mod at blive CO2-neutral i 2050. Vi har været i gang længe, og har f.eks. siden 2012 reduceret vores elforbrug med 23 % og varmeforbruget med 20 %. Men vi skal i yderligere dialog og involvere kommunens borgere og virksomheder og skabe handling gennem partnerskaber, som det hedder i FN mål 17. Alt det nye og det, vi allerede gør, skal nu samles i en ny og tværgående klimahandleplan, som sikrer, at vi trækker i samme retning og sammen finder de gode løsninger,” siger Gert Jørgensen, Sorø Kommunes borgmester.

Klimaplanen skal være for alle i kommunen

Sorø Kommune har længe arbejdet på at komme med i DK2020-samarbejdet. Der er blandt andet nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter for de kommunale funktioner, skoler og institutioner. Arbejdsgruppen skal sammen løfte opgaven med at formulere en handlingsorienteret klimahandleplan. Arbejdsgruppen skal også inddrage kommunens borgere, virksomheder, foreninger og andre aktører i klimaplanlægningen.

”Når vi går i gang med at formulere vores klimahandleplan, er alle med i Sorø Kommune. På Teknik og Miljøområdet ser vi allerede de politiske sager igennem med hensyn til, om der er et klimapotentiale. Dette ikke mindst med fokus på effektiv energiudnyttelse og ressourcebevidste indkøb. Det er en stor fordel, at samtlige fagcentre og udvalg nu kommer med, på hver deres måde,” siger Jens Nygaard, Formand for Teknik og Miljøudvalget.

Professionelt netværk med den nyeste viden

Det er Realdania, KL, landets fem regioner, og den grønne tænketank Concito, der står bag DK2020-samarbejdet. De har dermed har skabt muligheden for, at de danske kommuner kan træde ind i et seriøst og professionelt netværk. Her kan de kan få den nyeste viden og sparring omkring klimaudfordringer og løsninger. Også Region Sjælland er gået aktivt ind i samarbejdet. De er med til at finansiere de koordinatorer, som skal bistå de sjællandske kommuner med klimaarbejdet.

”Det er afgørende, at vi får en samlet og koordineret klimaindsats i Danmark, så vi ikke alle skal opfinde den dybe tallerken. Jo mere vi lærer af hinanden, deler viden og sikrer koordinering på tværs af strategier og geografi, jo bedre kan vi løse den fælles klimaudfordring. På den måde kan vi også bedre tydeliggøre, hvor vi som kommune mangler greb og rammer i klimaarbejdet. Det gælder både i dialogen med vores partnere, vores lovgivere og på EU-niveau”. Dette siger Sorø Kommunes kommunaldirektør Søren S. Kjær. 

Alle kilder til drivhusgas skal håndteres

Det særlige ved de klimahandleplaner, som kommunerne udarbejder i DK2020, er, at alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning skal håndteres. Det gælder blandt andet transport, landbrug, energi, kommunens bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og ejendomme. Hver kommune skal pege på konkrete klimatiltag, der tilsammen sikrer en netto-nul-udledning senest i 2050 for hele kommunens geografiske område.

”Konsekvenserne af klimaforandringerne er allerede hverdag i landets kommuner og regioner. Og det er lokalt og regionalt, at mange af udfordringerne konkret kan løses. Derfor har de danske kommuner og regioner en absolut nøglerolle i klimakampen. I DK2020 spiller de tæt sammen, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det unikke samarbejde, vi har fået op at stå her, vil skrive verdenshistorie. Det vil inspirere både klimaaktører her i landet og internationalt, hvor medlemmerne af det bynetværk C40, som DK2020 udspringer af, i den grad kigger mod de danske kommuners klimaarbejde”. Det siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.

Fakta om DK2020-samarbejdet

DK2020-samarbejdet startede sidste år i 20 kommuner. Den nye runde havde ansøgningsfrist i oktober, og samarbejdet starter op med en digital konference den 26. november. Klimahandleplanerne skal omfatte anvisninger på, hvordan kommunerne ruster sig mod klimaforandringernes konsekvenser. Det gælder f.eks. at minimerer risikoen for klimarelaterede oversvømmelser.

Artikelbillede: Billede af Bela Geletneky fra Pixabay

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed