DIANALUND

Principper for fordeling af kunstgræsbaner på vej

I starten af december 2020 opfordrede Sorø Kommune alle fodboldklubberne i kommunen til at give deres besyv med i forhold til formuleringen af de principper, der fremover skal gælde for fordelingen af banetider på kunstgræsbanerne. Næsten alle kommunens fodboldklubber har benyttet sig af muligheden og indsendt et høringssvar. Blandt andre har Sorø Freja, Team AS, LBI, Dianalund IF og de øvrige klubber, der benytter kunstgræsbanen i Dianalund indsendt høringssvar.

Principperne drøftes til marts

I de kommende uger vil Fagcenter Kultur og Fritid nærstudere høringssvarende og udarbejde bud på principper, som Kultur og Fritidsudvalget vil drøfte i marts.

Fagcenterchef for Byråd og Kultur, Stine Rich Hansen, siger: ”En stor tak skal lyde til alle de klubber, som har bidraget til den demokratiske proces og indgivet et høringssvar. Vi glæder os til at dykke ned i høringssvarene og med foreningernes hjælp udarbejde et bud på principper, som sikrer en fornuftig og rimelig fordeling af banetider blandt foreningerne.”

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Bo Christensen, siger: ”Jeg glæder mig over, at vi i Byrådet har besluttet at støtte etableringen af nye kunstgræsbaner med samlet set 4 mio. kr. Lige nu har vi tre kunstgræsanlæg i kommunen, og ser man på antallet af baner målt pr. indbygger, så ligger vi i Sorø Kommune i øjeblikket blandt de bedste i landet. Den position ønsker vi at fastholde og styrke fremadrettet, så vi kan følge med efterspørgsel i alle dele af kommunen. Det er super positivt, at så mange i vores kommune gerne vil dyrke idræt, og jeg er helt på linje med foreningernes ønske om at skaffe de bedst mulige vilkår for medlemmerne. Jeg vil derfor opfordre foreningerne til at væbne sig med tålmodighed og glæde sig til, vi får udbygget kapaciteten yderligere og opfordre til, at vi får det bedste ud af de baner vi har til glæde for foreningslivet i hele kommunen.”

De nye principper for banetider vil blive drøftet i Kultur og Fritidsudvalget på mødet den 10. marts.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed