DIANALUND
Byfornyelse af Dianalund Centrum

Nyt fra DUR’s gruppe for byfornyelse af Dianalund centrum

 

DURs gruppe for byfornyelse arbejder med planer for forskønnelse af byens centrum. I helhedsplanen, der udsendtes i sommer, kan du få et indtryk heraf. Men arbejdet er skredet yderligere frem, og går det som vi ønsker, kan vi allerede til foråret begynde at se forandringer.

Ideen i arbejdet er:

 • At skabe en dynamisk forbindelse mellem indkøbscenter, kulturcenter (Borgerhuset) og den nye bypark
 • At synliggøre Borgerhusets indgang
 • At skabe sikker trafik
 • At forskønne byens centrum
Byfornyelse af Dianalund centrum
Byfornyelse af Dianalund centrum med bedre sammenhæng mellem Centeret og Borgerhuset

Byfornyelse af Dianalund centrum med markering af Sømosevej for at opnå en bedre sammenhæng mellem Centeret og Borgerhuset

Gruppen bag byfornyelsen af Dianalund har tænkt at dette skal ske ved at

 • Lave en markering af Sømosevej mellem de to centre
 • Lave en oplyst pergola fra Dianalundcentret til indgangen i Borgerhuset
 • lave en spændende og harmonisk stiforbindelse mellem Indkøbscenter, Borgerhus og den nye bypark
 • Lave nye cykelstativer ved Borgerhuset
 • Fjerne den gamle hovedtrappe og omdanne området til et skønt værested
 • Renovere sydterrasse og atriumgård
 • Åbne op for Borgerhusets spændende arkitektur
 • At adskille den gående og kørende trafik ved Borgerhuset
 • Renovere Sømosevej mellem Dr. Sells vej og Ventemøllevej
 • Plante træer på Per Degns Vej

Nogle af pengene har kommunen afsat til formålet. DUR er ved at søge fonde om resten af pengene. Når de kommer, sættes spaden i jorden.

Byfornyelsesgruppen

Jørgen Mogensen

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed