DIANALUND

Læserbrev: “Kun et lille bump på vejen…”

Af Bent Frederiksen og Finn Pilgaard Beyer

Hvis man som borger i Dianalund følger med i udviklingen, er det vanskeligt at bevare pessimismen. I løbet af det sidste par år er det lykkes at vende fortællingen om en lidt forstemt udkantsstemning til en ny fortælling om optimisme og fremtidstro. I det sidste halve år er det ene positive tiltag efter det andet blevet lanceret. Alt sammen drevet af Torveforeningen, DUR (Dianalunds Udviklings Råd), E-DUR og borgere, der presser på for at fremme positiv udvikling. Dertil kommer at Sorø Kommune hele tiden har arbejdet med og støttet op om de mange initiativer.

Det er vores opfattelse, at det var med oprettelsen af DUR at udviklingen for alvor vendte. DUR iværksatte for små to år siden en borgerundersøgelse for at skabe overblik over borgernes ønsker for byen. Undersøgelsen viste klare prioriteringer, hvoraf de væsentligste er, at der er udarbejdet en helhedsplan for sammenhæng mellem Torvet og Borgerhuset, samt generel forskønnelse af byen.   At det er lykkedes for Coop og Dansk Supermarked, at nå til enighed om fremtiden for henholdsvis Brugsen og Netto. To flotte Supermarkeder vil inden udgangen af 2017 se dagens lys på Torvet. Alene det vil give Torvet et løft, som kommer til at bidrage til efterspørgsel af kvadratmeter til nye butikker fra nye næringsdrivende. To nye butikker er allerede kommet til, Bazaren og Den Russiske Fødevarebutik. Flere kunder kommer til Dianalund og handler. Det giver øget omsætning, som gør det mere attraktivt at etablere nye butikker.

Afvikling er erstattet af udvikling på Torvet – den negative spiral er så at sige vendt. Det hilser vi velkommen. Det seneste positive tiltag er Sorø Kommunes køb af trekanten ved Pilegårdsvej, som skal byggemodnes til opførelse af nye boliger. Dianalund vokser…  Det, vi har nævnt her, er den nye fortælling om udviklingen i Dianalund. Dertil kommer den gamle fortælling om dygtige og servicemindede handlende, om fremragende fritidsmuligheder inden for idræt og kultur takket være vore mange frivilliges utrættelige arbejde. Alt sammen er det fortællinger, som efter vores opfattelse skal bringes i spil for at tilskynde til øget bosætning – og endnu mere udvikling indenfor handel og erhverv.

Selvom der kan fortælles mange gode historier, har en lille gruppe i landsdækkende medier fremstillet vores by som utryg – med stigende vold og kriminalitet. Det har naturligvis skadet byens renommé. Men måske skal vi borgere blot se det som et lille bump på vejen mod en lys fremtid.      I hvert fald har såvel Politi som SSP-samarbejdet og Borgmester Gert Jørgensen afvist den fortælling – og dokumenteret, at Dianalund er en fredelig by med faldende kriminalitet de seneste fem år.

Vores opfordring er, at alle, der holder af vores fælles by, står sammen om at passe på hinanden og fortælle de gode historier. På den måde kan alle bidrage til støt stigende optimisme og fremskridtstro i vores lokalområde…

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed