DIANALUND

En af Dianalunds markante bygninger har fået nyt indhold

Skrevet af: Jørgen Mogensen, Arkivleder

Dianalund har haft læge siden 1877. Oprindelig boede lægen på hjørnet af Seehusenvej og Dr. Sells Vej, der hvor der i dag er et anlæg. Den anden læge i huset startede Filadelfia og kunne efterhånden ikke passe den almindelige lægepraksis. Derfor flyttede en ny læge til egnen, Dr. Christiansen. Han byggede huset, der nu har adressen Dr. Sells vej 20b

Hans hus bestod kun af det mod gaden gavlvendte hus mod øst og så den lave længe i tilknytning hertil. I det gavlvendte hus boede han med sin familie, mens konsultationen var i den lave bygning. Han havde også en stald og kuskebolig. Den bygning lå omtrent der, hvor nu nr. 18 ligger. Jorden omkrig den nuværende Dr. Christiansens vej tilhørte oprindelig også ham. Her kunne hans heste græsse, og her havde han æbletræer.

Kommunekontor og teknisk skole

Dr. Christiansens efterfølger, Tage Philbert, solgte det store hus til kommunen i 1955 og byggede et mere beskedens hus i baghaven, Dr. Sells Vej 20a. Kommunen byggede den mod vejen gavlvendte bygning i vestenden og indrettede kommunekontor, kæmnerbolig, teknisk skole og bibliotek i bygningen. Biblioteket var på første sal i den nye tilbygning, mens kæmneren (kommunaldirektøren) boede i stueetagen. Kommunekontoret var i stueetagen i resten af bygningen, mens teknisk skole var på første sal.

Efter kommunesammenlægningen i 1966 blev kommunekontoret for lille og indeholdt for få parkeringspladser. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor at flytte rådhuset ½ km mod syd og dermed også byens centrum. Det nye kommunekontor – i dag Borgerhuset – blev opført på bar mark og stod færdigt i 1969. Kommunen tog derefter fat på at indrette det gamle kommunekontor til bibliotek. Det stod færdigt i 1970/71 og blev rosende omtalt i samtidens aviser som et meget smukt bibliotek. I 1975 ansattes en bibliotekar på deltid, Hans Henrik Petersen. Da kæmneren byggede nyt hus i midten af 1970’erne, fik biblioteket rådighed over hele huset, og bibliotekaren blev fuldtidsansat i 1979, samtidig med at en børnebibliotekar blev ansat på deltid. 1997 udlåntes de første cd’er, og edb-registrering indførtes 2001.

I forbindelse med den nye kommunesammenlægning pr 1.1. 2007 aftaltes det, at Dianalund skulle bevare sit bibliotek, og at det skulle flyttes op i rådhuset fra 1969 (Borgerhuset). Det skete i 2012, og huset på Dr. Sells Vej 20b stod tomt, idet også Lokalhistorisk Arkiv flyttede op i Borgerhuset. Teknisk skole var ophørt i 1958.

I første omgang blev huset udlejet til Røde Kors, der brugte det til skole og til administration for flygningehjælpen på Vestsjælland. Senere blev det solgt og i dag er der indrettet 8 lejligheder, hvoraf 7 allerede er beboet.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed