DIANALUND
flertal-for-budget-for-2018

Alle partier i Sorø Kommunes Kommunalbestyrelse har indgået forlig om budgettet for 2023

Partierne bag budgetforliget er enige om, at økonomisk ansvarlighed og prioritering af en langsigtet, bæredygtig udvikling for Sorø Kommune er afgørende.

Krigen i Ukraine sætter sine spor og skaber usikkerhed i hele Europa. Det giver også usikkerhed i den kommunale budgetlægning. Det udfordrer de rammer, vi skal arbejde under, og det sætter en tyk streg under, at det er nødvendigt at gennemføre omstillinger på klima- og energiområdet. Vi ser samtidig ind i en tid med stor budgetusikkerhed på områderne for vores mest sårbare børn, unge, voksne og seniorer.

De økonomiske rammer de næste fire år skal ikke desto mindre på bedste vis understøtte den udvikling, som vores nye Vision 2026 sætter retning for: Et godt hverdagsliv for alle borgere, levende lokalsamfund og virksomheder, der vækster bæredygtigt, er helt centrale mål – samtidig med at vi skal passe på klimaet, miljøet og vores energiforbrug. Vision 2026 er netop nu på vej i offentlig høring.

Verdens aktuelle tilstand og de usikre nationale rammebetingelser påvirker i høj grad de kommunale rammer for budgetlægningen. Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen gav kun ekstra penge til den demografiske udvikling, ligesom anlægsudgifterne skal skrues kraftigt ned. Dermed fjernes en stor del af den økonomiske ramme til det tidligere planlagte anlægsprogram i Sorø Kommune. Samtidig oplever vi stigende priser, ustabil energiforsyning og ikke mindst udfordringer i forhold til at fastholde og rekruttere medarbejdere. Det er betingelserne, og en strategisk prioritering har derfor været helt nødvendig.

Snævre rammer til det landsdækkende udgiftspres

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL har således ikke prioriteret midler til en række udfordringer, og det betyder snævre rammer til det landsdækkende udgiftspres på det specialiserede socialområde og det nære sundhedsvæsen. Her må vi derfor selv foretage de nødvendige omprioriteringer. Derfor har vi haft et særligt fokus på mulighederne for at omprioritere midler til de områder. Budgettet sikrer derfor en stabilitet i økonomien, der tager højde for, at vi har tid til den nødvendige omstilling i forhold til borgerne og understøtter vores gode arbejdsmiljø, så vi fortsat kan fastholde og tiltrække de dygtigste medarbejdere. Hertil har vi indbygget en robusthed i budgettet der gør, at vi forhåbentlig ikke bliver overrasket af udviklingen, og må handle akut som i 2022.

Pengene skal passe i Sorø Kommune. Derfor er kodeks for det gode budgetarbejde, som hele kommunalbestyrelsen har vedtaget, overholdt i budgetaftalen: De aftalte rammer for serviceudgifter og anlægsudgifter på landsplan er overholdt, og kommunen har i alle år en solid kassebeholdning. Den langsigtede økonomiske bæredygtighed sikrer, at der overleveres en sund økonomi til kommende års budgetlægning, bæredygtige sociale løsninger og med vores klimahandleplan også et klima og miljø, der bevæger kommunen mod CO2-neutralitet.

Med de snævre rammer, der var vilkårene, har det været nødvendigt at prioritere økonomisk bæredygtighed i budgettet. Derfor har vi måttet reducere vores service på en række områder. Det sker åbent og ærligt – fordi der også skal være plads til at investere i udviklingen, hvis servicen skal forbedres og den langsigtede bæredygtighed i økonomien skal sikres. Forligspartierne har fremadrettet prioriteret at give flere områder et serviceeftersyn og igangsat en række analyser frem mod kommende års budgetlægning. 

Budgetforliget sikrer:

  • At den vejledende serviceramme er budgetlagt fuldt ud og overholdes samt anvendes til at styrke velfærden for borgerne i Sorø Kommune.
  • At nødvendig omstilling og effektivisering af borgerservicen sker med fokus på tid til omstillingen og investering i udvikling.
  • At den vejledende anlægsramme anvendes fuldt ud, med fokus på langsigtet bæredygtighed i forhold til de kommunale bygninger og anlæg, så borgere, foreninger, klubber og medarbejdere kan trives i gode vedligeholdte faciliteter.
  • En robust likviditet, hvor minimum 75 mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning ved udgangen af hvert år i budgetperioden prioriteres, så mindre udsving og usikkerhed i økonomien kan håndteres.
  • En økonomi i balance ved udgangen af budgetperioden (2026), der sikrer et sundt grundlag for kommende års budgetlægning.
  • Uændret skat, grundskyld og dækningsafgift i 2023. 

Budget 2023 vedtages endeligt i kommunalbestyrelsen i dets møde den 12. oktober 2022.

Klik her for at se ændringerne i forhold til oprindeligt budgetoplæg

Du kan læse det endelig budgetforlig ved klikke her

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed