DIANALUND
Alle fem skorstensfejere i Skorstenfejer Sorø

Skorstensfejeren renser da også tagrenden

Når Børge Petersen, skorstenfejer gennem 30 år, bliver spurgt om han ikke lige kan rense tagrenden nu han alligevel er deroppe, er svaret selvfølgelig ja. Selvom det stadig primært handler om at holde skorstenen ren, så der ikke opstår mulighed for kulilte i huset eller anden forurening når der skal fyres, kan den lille detalje også klares.

Børge Petersens virksomhed: “Skorstensfejeren i Sorø” har eksisteret siden 2009, hvor han skrev kontrakt med Sorø kommune. Det er et lovkrav at der skal være tilknyttet en skorstensfejer til hvert distrikt i landet. Sorø kommune er et distrikt for sig. En kontrakt mellem kommune og skorstenfejermester handler primært om at udfører kontrol med ny opførelser af skorstene, samt gennemfører årlige lovpligtige tilsyn. Det er også skorstensfejeren der inddrages når der opstår klagesager om lugtgener fra naboens pejs. Derudover har han også en rådgivende funktion i forbindelse med nybyggeri, både af private boliger men også når det gælder store industrielle ovne.

Stolthed over sit fag

Børge fortæller levende om hvor vigtigt det er at holde sin skorsten ren og fri for fuglereder. Han kommer i den forbindelse ind på en uhyggelig historie fra Dianalund om en familie der have en allikerede i deres skorsten. Dette bevirkede at der over nogle dage udviklede sig mere og mere kulilte i huset. Kulilte lugter ikke og kan ikke ses, men er livsfarligt selv i små mængder. Det var muligt for allikerne at bygge rede i skorstenen, fordi der ikke var sat en rist ovenpå skorstenen.

[faktaboks]

Sikkerheden skal være på plads

Der bliver stadig højere krav til sikkerheden på jobbet, og heldigvis for det. Som skorstensfejer har man tidligere været meget udsat, idet man skulle kravle på tagene uden sikkerhedssele. Nu er der krav om at der bliver monteret trappetrin på tagene. Det er dog stadig vanskeligt at finde en god løsning på hvordan man skal spænde sig fast til en line. Børge viser et par forslag, hvor det ene går ud på at have en stålwire, fast monteret omkring et spær øverst oppe ved skorstenen. Denne line kan man så trække ud mellem tagstenen, og fastspænde sin egen line til mens der fejes skorsten. En anden mulighed er at bolte et “øje” fast på skorstenen – dette kræver dog at stenene er nyere og hele.

Skorstensfejernes festival

Hvert år omkring slutning af august starten af september bliver der afholdt en festival til ære for skorstensfejerfaget. Det forgår i den lille Italienske by Santa Maria Maggiore, hvor også “Spazzacamino” museet ligger. Her kan man se hvordan skorstensfejere i Italien for indtil bare 100 år siden “købte” drenge i 8-12 års alderen af fattige forældre. Disse drenge blev sænket ned i skorstenene, så man bedre kunne få rengjort skorstenene. Det er for at hylde disse drenge denne festival afholdes for 33. gang i 2017. Børge Petersen har deltaget flere gange i festligehederne sammen med over 700 andre skorstensfejere fra hele verden. Han beskriver det som en kæmpe oplevelse, at gå parade gennem byen med en masse tiljublende tilskuer på sidelinierne.

Skorstensfejerfestival i Santa Maria Maggiore

Det er en kæmpe oplevelse at gå sammen med 700 skorstensfejerkolleger gennem byens gader og blive tiljublet som helte.

Dækker hele kommunen

Børge Petersen hans fire svende, en lærling og kontordame, dækker hele Sorø kommune fra Ruds-Vedby og Dianalund, Stenlille og Pedersborg over til Fjenneslev og Broby. Skorstensfejeren i Sorø kan kontaktes på telefon 57 84 47 47. Der er også mulighed for at tilmelde sig en SMS service, således du kan blive orienteret om hvornår din skorstensfejer kommer og fejer.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed