DIANALUND
Sorø kommune opretter nyt akutteam til udskrevne borgere

Så er akutteamet klar!

Bedre samarbejde mellem sygehus og kommune

Færre genindlæggelser og en mere tryg overgang fra sygehus til eget hjem. Det er målet for det nye Akutteam, som fra 1. juni vil være en del af Sorø Kommunes sundhedstilbud til borgerne.

– Med akutteamet ønsker vi at styrke indsatsen over for borgere, som bliver udskrevet fra sygehuset. Det er utrolig vigtigt, at samarbejdet mellem sygehuset og kommunen omkring den enkelte borger fungerer godt, så borgeren får den nødvendige hjælp til fx medicin og genoptræning med det samme, siger formand for Social og Sundhedsudvalget, Lars Schmidt.

Akutteamet er oprettet med puljemidler fra Sundhedsstyrelsen, og håbet er, at akutteamet kan bidrage til at knække kurven over genindlæggelser, som har været stødt stigende over de senere år. De mange genindlæggelser skyldes blandt andet, at borgerne udskrives hurtigere og hurtigere fra sygehuset.

Tværfagligt team til styrkelse af rehabiliteringen

Teamet skal ikke erstatte de eksisterende tilbud, men bygge videre på de tiltag og tilbud, som allerede findes. Teamet arbejder tværfagligt og skal desuden styrke den rehabiliterende indsats efter udskrivelsen, for eksempel ved at hjælpe borgeren hurtigt i gang med den rette genoptræning.

På sigt er det også planen, at akutteamet skal arbejde forebyggende med borgere, som er i risiko for at blive indlagt. Her kan Akutteamet nemlig tage infektionsprøver, give inhalationsbehandling mv. og forhåbentlig derigennem hjælpe nogle borgere så meget, at en indlæggelse kan undgås.

Akutteamet består af fem sygeplejersker, to fysioterapeuter og en leder. Teamet har til huse på sundhedscenteret, hvorfra de kører ud til de nyudskrevne borgere.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed