DIANALUND
Byfornyelse af området omkring Borgerhuset i Dianalund

Rundt om Borgerhuset – nu sker der noget!

Første etape er skudt i gang

Nu kan byfornyelsesgruppen under DUR melde at 1. etape er klar til at blive skudt í gang. Der vil blive skabt en sammenhæng mellem Dianalund Centret og Borgerhuset og aktivitetsområdet “På Banen”. Projektet bliver gennemført i efteråret fra uge 39.

Projektet er en del af ”Helhedsplanen for Dianalund”, og det er Sorø Kommune, der finansierer Etape 1, som omfatter området omkring Borgerhuset, der vender mod øst, syd og sydvest.

Sammenhæng med Borgerhuset og Dianalund Centret

Designets mål er at skabe en mere dynamisk bymidte ved at forbinde Borgerhuset og Dianalund Centret. Der bliver skabt en mere imødekommende og tilgængelig adgang fra Centret til Borgerhusets nye hovedindgang langs bygningens sydlige facade. De samme 30 x 30 cm betonfliser og granit chaussésten i bånd, som er anlagt ved Centrets plads, gentages for at skabe en sammenhæng mellem de to områder. Kantstenen langs p-pladsen ved handicaprampen flyttes ud i flugt med kantstenen ved indkørslen fra Sømosevej. Der skabes en 7 m bred promenade med et legende mønster af belægning, græs og træer som guider besøgende mellem Borgerhuset og Centret. Den eksisterende cykeloverdækning erstattes og den sydlige terrasse renoveres. Ved den østlige facade reetableres der to trapper op til en renoveret ”læse terrasse” med tilhørende nye gates/sikkerhedssystem ind til biblioteket.

Der nedlægges 20 parkeringsbåse, som erstattes ved at benytte de ca. 20 grus-parkeringsbåse på den modsatte side af den nye hovedindgang.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed