DIANALUND

Generalforsamling med god dialog

Dianalund UdviklingsRåd holdt tirsdag ordinær generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægter. Kristine Christiansen der er formand for DUR gennemgik DURs arbejde i 2022, hvor der kunne fremhæves mange gode aktiviteter henover året og med stor ros til undergrupperne. Der skal dog fortsat være fokus på hvervning af medlemmer så opbakningen kan blive så stærk som muligt.

Aktiviteterne i DURs grupper i 2022/2023

Aktiviteterne henover året tæller en minigolfbane der blev gjort færdig, hvor der blev fældet træer og skrald blev kørt væk. Her er der stadig en udfordring i forhold til opbevaring af køller og bolde. Padeltennisbanerne er en realitet efter hårdt arbejde med at søge fonde, sponsorer, salg af øl/vand ved picnickoncerterne og tilføring af helhedsplansmidler i adventsgave. Banerne bliver etableret i 2023 og bliver overdraget til Dianalund Badminton Klub.

Læs mere om Padeltennisgruppen

Læs mere om Minigolfbanen

MÆ RK Dianalund fik afholdt hobby/fritid dag om lørdagen med efterfølgende byfest, hvor tilslutningen kunne have været bedre, men det skyldes nok ifølge Kristine, at det var Pinse og der havde været kort tid til at arrangere. Grundlovsdag arrangementet om søndagen blev afholdt med lokalpolitiker debat og 3 landspolitikere og efterfølgende var der evaluering og borgermøde.

Picnic og flagalle

Picnic koncerterne er også blevet en del af DUR og der blev igen i 2022 afholdt 4 picnickoncerter med god opbakning. Sommeren blev sluttet af med Bas på Banen med masser af EDM (Electronic Dance Music), herunder Mainstream, House med mere for alle med et ungt sind.

Flagalleen blev sat op af børn og forældre fra 5. b på Holbergskolen og de fortsætter i det nye år som 6. b. Læs mere på siden for flagalleen hvis du ønsker at leje flag og se datoer for opsætning af Flagalleen.

Læs mere om Flagalleen

Fjernvarme – tilkendegivelse er ikke forpligtende

Krigen i Ukraine satte yderligere gang i en proces for at udbrede fjernvarme til flere husstande i Danmark. Gode mennesker startede Fjernvarmegruppen op i Dianalund og er i fuld gang med at samle de nødvendige UFORPLIGTENDE forhåndstilkendegivelser sammen, for at få Sorø Fjernvarme til at arbejde videre med etablering af fjernvarme i Dianalund.

Læs mere om fjernvarme i Dianalund

Naturgruppen har uddelt gratis frøposer ved MÆ RK Dianalund og udpeget områder til omlægning til vild natur. Og så har gruppen formidlet information og givet gode råd om vild natur. I 2023 vil gruppen oprette miniskov ved indfaldsveje, blomsterstriber hos både private og offentligt og arrangerer foredrag ved naturformidler.

Læs mere Naturgruppen

DUR Event fik afholdt Halloween og 2 VM storskærmsarrangementer i samarbejde med Dianalund Fodbold og Sparekassen Sjælland-Fyn. DUR overtog midlertidigt Fastelavnsarrangementet i Holberghallen med over 200 deltagere.

Læs mere om DUR Event

Bosætningsgruppen har fået trykt en folder til uddeling fra offentlige instanser og ejendomsmæglere. Dianaloopet har fået trykt nye foldere på opfordring fra mange, der ønsker at benytte de 3 ruter rundt i og omkring byen.

Læs mere om Bosætning

Læs mere om Dianaloopet

Medlem af DUR

For at få øget medlemstallet yderligere, skal der arbejdes videre med rekruttering ved forskellige arrangementer i byen. En anden del af udfordringen består i at få medlemmer til at skifte kort når de får nyt eller skifte til MobilePay Subscriptions betalingsmetode.

Hvorfor være medlem

Michael Bauer som er bestyrelsesmedlem i Dianalund Udviklingsråd, giver her sin forklaring på, hvorfor vi har brug for DUR og antallet af medlemmer bør være så stort som muligt:

Jeg ser, at et stærkt DUR kan give Dianalund den opmærksomhed, som de burde have hos Sorø Kommune. Her mener jeg, at når ønsker og spørgsmål til en kommune bliver overleveret konsolideret fra en forening med mange medlemmer omkring byens udvikling, så batter det bare meget mere end når individer prøver at få kommunen i tale.

Er du ikke medlem af DUR endnu, kan du klikke på knappen herunder.

Referat

Når referatet fra generalforsamlingen er klar bliver det offentliggjort på siden for generalforsamlingsreferater, hvor du også kan læse referaterne fra de tidligere generalforsamlinger.

Se oversigt over generalforsamlingsreferater

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed