DIANALUND
Dianalund Udviklingsråd generalforsamling 2018

Generalforsamling i Dianalund Udviklingsråd 2018

Den 5. generalforsamling

Torsdag den 1. marts holdt DUR generalforsamling for 5. gang i DURs historie. Efter valg af stemmetællere, ordstyrer og referent blev det tid til formandens beretning, som i øvrigt blev Louise Sjøbergs sidste. Louise kunne blandt andet fortælle om hvordan DUR startede i 2014 med det formål at være en overbyggende forening for lokalsamfundet, i tæt samarbejde med det eksisterende foreningsliv, erhvervsliv, institutioner og borgere. På den måde vil Dianalund Udviklingsråd medvirke til en konstant og blivende udvikling. Visionen er siden blevet formuleret som Dianalund – En aktiv by med plads til mere.

Hvad har det givet at være en del af DUR

Louise kunne endvidere fortælle om at det skulle give noget at være med i DUR, og for formanden har det givet meget med gode møder, arrangementer, nye venner og glæden ved at være en del af en succes der er større end en selv. Til sidst men ikke mindst har det efter Louises udsagn, affødt det job der nu gør, at hun ikke længere kan fortsætte som formand for DUR.

Hvad har 2017 bud på

Dianalund B&U Kultur har arrangeret, foredrag med Niels NIARN Roos, koncerter med Trolle og Tormod og AB/CD Rock. Derudover har der været glaskunst, mindfulness og samarbejde med Holbergskolen om undervisning i hjerte og lungefunktion på programmet. Selvfølgelig har der også været Sankt Hans i børnehøjde i byparken.  Gruppen står også bag aktivitetsområdet “På Banen” som er ved at blive etableret på de grønne områder omkring Borgerhuset. Dianalund  B&U kultur har indtil nu fået bevilliget 2.350.000 kr. fra fonde til det videre projekt.

Læs også: 3 store beløb til Dianalund B&U Kultur

E-DUR Har arrangeret netværksmøde med erhvervsadvokat der fortalte om de juridiske faldgruber ved at starte egen virksomhed. I forbindelse med kommunalvalget blev der også arrangeret valgmøde med god deltagelse og til sidst på året en succesfuld julefrokost.

Bosætningsgruppen har arrangeret at møde med nye medlemmer allerede senere på måneden.

Flagalleen fortsætter ufortrødent i 2018 med opsætning på alle flagdage. Året indledtes med at maling af alle stængerne. Se alle flagdagene for 2018 lige her: Flagalleen

Byfornyelsesgruppen arbejder med området omkring Borgerhuset, her vil der komme en åbning af indgangen ud mod sømosevej, derudover arbejdes med planer for området foran Borgerhuset.

Kunstgræsbanen står færdig og bruges flittigt, der arbejdes på at etablere en flisegang til banen.

Hundeskoven arbejder stadig på etablering af trappe og læskur.

Fitness- og Motionsgruppen venter på tør jord så arbejdet med “Den lille omvej” kan gå i gang. Når byggetilladelsen er klar kan opførelsen af “Samm-pladsen” mellem stadion og tennisbanerne også begynde.

Læs også: Bevillinger til “Den lille omvej” og “Motions og mødestedet” er vedtaget

Grundlovsfesten er også kommet ind under DUR, og gruppen har allerede inviteret flere toppolitikere og tilhørende lokalforeninger.

Til sidst takkes samtlige 40 aktive i DUR, de 9 medlemmer af bestyrelsen, suppleant og sekretær for den store indsats der ydes.

Valg af nye medlemmer til bestyrelsen

I år var et erhvervsmedlem, foreningsmedlem, institutions medlem og to borger medlemmer på valg. For erhvervet blev Charlotte Hjerpsted (Skoringen) valgt, institutions medlem Jacob Krüth fortsætter. Kim Hermannsen, tidligere sekretær, indtræder som foreningsmedlem hvilket betyder der nu mangler en sekretær, der står for at sende dagsordner ud og skrive referater. Det blev til kampvalg mellem Bente Riis, Arne Pedersen og Henrik Nørgaard, som endte med at Bente og Henrik bliver medlem og Arne suppleant. Herefter blev der takket for indsatsen for de medlemmer af bestyrelsen der valgte at stoppe.

Der blev overrakt en lille erkendtlighed for trofast arbejde med bestyrelsesarbejdet i DUR til de aftrædende medlemmer

Der var gaveoverrækkelse for trofast arbejde med bestyrelsesarbejdet i DUR til de fratrædende medlemmer.

Læs også:  DUR’s bestyrelse

Valg af ny formand

Umiddelbart efter at ordstyrer Martin Bengaard havde takket for god ro og orden og erklæret generalforsamlingen for afsluttet, trådte den ny bestyrelse sammen og valgte Henriette Fosgerau til ny formand for Dianalund Udviklingsråd.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed