DIANALUND

Filadelfia deltager i høring om epilepsi på Christiansborg

Epilepsi er den fjerde største hjernesygdom i Danmark. Det er en folkesygdom med høj overdødelighed. De 55.000 danskere med epilepsi har sværere ved at gennemføre en uddannelse, komme på arbejdsmarkedet, får hyppigere førtidspension eller andre overførselsindkomster. Der er behov for en ændring.

– Epilepsiindsatsen er forsømt. De internationale anbefalinger bliver ikke fulgt, udredningsretten overholdes ikke, og der savnes ensartede landsdækkende patient-forløbsprogrammer. Der er behov for et markant løft, siger Jens-Otto S. Jeppesen adm. direktør på det landsdækkende Epilepsihospital, Filadelfia i Dianalund.

Epilepsihospitalet har sammen med Dansk Epilepsi Selskab og Epilepsiforeningen afdækket mangler i den aktuelle epilepsiindsats og peget på hovedelementer for at løfte indsatsen i de kommende år.

– Høringen på Christiansborg vil forhåbentligt være med til, at der bliver et bedre liv for mennesker med epilepsi. Politikerne har for få uger siden besluttet, at epilepsiindsatsen skal have et eftersyn, og det er vi meget tilfredse med. Eftersynet skal pege på udfordringer og muligheder, og være klar i midten af 2018. På høringen vil vi komme med vores bud på, hvor indsatsen konkret bør løftes, siger Lone Nørager Kristensen, landsformand for Epilepsiforeningen.

Hun suppleres af formanden for Dansk Epilepsi Selskab Helle Hjalgrim.

– Der er meget stor opbakning til høringen og meget stor enighed blandt fagfolk om, at vi skal gøre noget nu. Det betyder både, at vi har noget konkret at gå til politikerne med, men også at vi nu forpligter os selv til at give epilepsiområdet det løft, som det trænger til, siger Helle Hjalgrim.

Malene Westergaard er mor til Mikkel på 12 år. Han har svær epilepsi og er kognitiv som en 2- 4-årig. Malene Westergaard kommer sammen med Mikkels far Jesper Nielsen til høringen og taler om rollen som pårørende.

– Jeg håber, vi kan råbe politikerne op. Det er en overset sygdom med mange følgevirkninger for hele familien. For få ved, hvor meget den sygdom spænder ben i dagligdagen. Jeg håber, vi kan få epilepsi-pakker, som man kender fra fx kræft, siger Malene Westergaard.

Liselott Blixt, formand for Folketingets Sundheds og Æ ldreudvalg er vært ved høringen, mens Jens-Otto S. Jeppesen, adm. direktør Filadelfia er moderator.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed