Kategori: Aktuelt

Onsdag den 26. maj kl. 12 tages første spadestik til den kommende områdefornyelse i Stenlille. Alle er velkomne.

Alle er velkomne, når borgmester Gert Jørgensen og formand for Teknik og Miljøudvalget, Jens Nygaard, tager det første spadestik og dermed giver startskuddet til områdefornyelsen, som forventes gennemført ved udgangen af året.

Områdefornyelsen sker for at styrke udviklingen i Stenlille og gøre byen mere attraktiv for både tilflyttere og private investorer. Det samlede budget for projektet er ca. 10 mio. kroner.

Formand for Teknik og Miljøudvalget, Jens Nygaard, siger: ”Med områdefornyelsen har vi ønsket at skabe en mere sammenhængende og indbydende oplevelse af bymidten til glæde for både borgere, de lokale handlende og nye tilflyttere.”

Borgmester Gert Jørgensen siger: ”Med områdefornyelsen vil vi give Stenlille endnu et løft, som også gør byen mere attraktiv for de eksisterende beboere og nye investorer, som vil være med til at udvikle byen med bl.a. flere boliger.”

Borgernes ønsker

Inge Lise Vadstrup Jensen fra Friis Andersen og ETN Arkitekter, som er rådgivere på områdefornyelsen, siger: ”Fra rådgivers side har vi fokuseret på i videst muligt grad at imødekomme borgernes ønsker om en flottere og mere tryg hovedgade. Det har været lidt af et puslespil at få plads til både cykelstier, vejtræer og parkering i gaden.”

”Formålet med projektet er jo en generel forskønnelse og opstramning af byrummet, og det synes vi lykkedes rigtigt fint. Der sker en særlig indsats omkring stationen, hvor vi skaber en ’byens plads’, med en samlende belægning, som binder byrummet sammen. Vi har ønsket at understøtte byens liv, og vi håber, at projektet vil medvirke til at Stenlille igen fremstår fin og attraktiv som en af de centrale bosætningsbyer i Sorø Kommune,” siger Inge Lise Vadstrup Jensen.

Hav tålmodighed – og husk det lokale erhvervsliv 

Mens områdefornyelsen står på, vil det blive besværligt at komme igennem Hovedgaden. Entreprenøren MøllerLøkkegaard vil gøre alt for at minimere ulemperne for borgerne. Entreprenøren tilbyder, at der vil der være ugentlig kontortid af en halv times varighed, hvor man som borger kan henvende sig direkte til entreprenøren med eventuelle spørgsmål om projektet.

Sorø Kommune håber, at alle vil udvise forståelse, og at borgerne vil huske at støtte de lokale butikker og erhvervsdrivende også i byggefasen.

Tid og sted

Begivenheden markeres klokken 12.00 ved Faktagrunden, Hovedgaden 60, 4295 Stenlille.

Sorø Kommune byder på håndmadder og sodavand med tryg coronaafstand.

Fakta

  • Områdefornyelsen har et samlet budget på ca. 10 mio. kr. Områdefornyelsen er medfinansieret af byfornyelsespuljen under Bolig- og Planstyrelsen.
  • Områdefornyelsen gennemføres fra maj til udgangen af november 2021.
  • Rådgivere på projektet er Friis Andersen og ETN Arkitekter.
  • Entreprenør: Møller Løkkegaard 

Artikelbillede: Trond Strandsberg

del dette

Første spadestik til områdefornyelse i Stenlille

Mange Sorø-unge vælger erhvervsuddannelser

Sorø kommune opretter nyt akutteam til udskrevne borgere

Sorø kommune opretter nyt akutteam

Kunstgræsbanen blev indviet med maner

skakbrættet indvies officielt

Indvielse af det nye skakbræt

Afslutning på Specialskolen på Filadelfia med gode resultater

Rørlægning af strækning privat vandløb ved Færøvej

Rørlægning af en strækning af et privat vandløb ved Færøvej

Showkampen mellem Brøndby Old-stars og Dianalund Oldboys

Over 800 publikummer til showkampen mellem Dianalund Oldboys og Brøndby All-stars

Find det bedste ved Dianalund til program på TV2 Øst

Find det bedste ved Dianalund til sommerprogram på TV2 øst

Gammeldags Isvafler hos Torvets Pølser Dianalund

Gammeldags Isvafler hos Torvets Pølser

Grundlovsdagen 2017

Stor grundlovsfest i Dianalund igen i år

Torvet går en glitrende fremtid i møde

Torvet i Dianalund har en glitrende fremtid!!

25 års Jubilæum i Flagalleen

Reception for Karen Hansen

Loppemarked i Brandstrup