DIANALUND
113-nye-statslige-jobs-til-stenlille

113 statslige arbejdspladser til Stenlille

Erhvervsministeriet har i dag på et pressemøde offentliggjort planerne om næste runde af udflytningen af statslige arbejdspladser. 113 arbejdspladser i energisektoren flytter til Stenlille.

Ifølge Sorø Kommunes oplysninger drejer det sig om 103 arbejdspladser i gassektoren og 10 arbejdspladser i forbindelse med Energinets opgaver i forbindelse med gaslagre i Danmark.

Udflytningen af arbejdspladser til Stenlille sker som led i regeringens ønske om at konsolidere den danske gasdistribution i et statsligt selskab, som får et nyt samlet hovedsæde i Viborg og et af sine driftscentre i Stenlille. Driftscentret skal ligge i tilknytning til gaslageret i Stenlille. De 103 arbejdspladser omfatter primært teknisk personale, som varetager driften af gasnettet. Hertil kommer yderligere 10 arbejdspladser vedrørende Energinets opgaver i relation til gaslagre. Det nye statslige selskab er med til at bringe Danmark i retning af mere vedvarende energi, forsyningssikkerhed og markedsadgang.

Borgmester Gert Jørgensen glæder sig meget over udflytningsplanerne.

– Det er meget positivt, at vi kan se frem til at få tilført 113 statslige arbejdspladser til Stenlille. Det vil betyde en styrkelse af arbejdsmarkedet i hele kommunen og en styrkelse af aktivitetsniveauet i det lokale erhvervsliv. Samtidig er det en stor gevinst til lokalsamfundet, som jo i forvejen er inde i en meget positiv udvikling og har været det gennem nogle år.

Gert Jørgensen fortæller, at Sorø Kommune og Sorø Erhverv vil nedsætte en taskforce, der skal forfølge mulighederne i forhold til udflytningen.

– Vi tager kontakt til de pågældende medarbejdere for at byde dem og deres ægtefæller eller partnere velkomne og tilbyde dem en rundtur i området, så de kan få en fornemmelse af både boligmulighederne og mulighederne for at finde job til deres ægtefæller. Den tilgang har vi haft god succes med i forbindelse med tidligere statslige udflytninger af arbejdspladser til andre kommuner, hvor flere medarbejdere har valgt at bosætte sig i Sorø Kommune, siger han.

Gert Jørgensen forventer, at udflytningen kan sætte skub i boligudviklingen i den nordlige del af kommunen.

– Der er gode muligheder for at sætte gang i boligudviklingen. Sidste år erhvervede vi Pilegårdstrekanten i Dianalund med henblik på boligudvikling, og i Stenlille er der gode muligheder på Slettebjergvej. Så fra Sorø Kommunes side er vi klar til at gribe de muligheder, udflytningen skaber.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed