DIANALUND
Pilegårdstrekanten i Dianalund

Udstykning på vej

Sorø Kommune har købt hele trekanten mellem Pilegårdsvej og Holbergsvej, der grænser op til Filadelfia. Det er tanken at dette område skal udstykkes til byggegrunde, præcis hvordan det vil komme til at se ud er endnu alt for tidligt at komme ind på. Der har ganske vist været udarbejdet planer for området inden kommunesamlægningen, men tiderne og behovene ændrer sig.

Det drejer sig om 17,4 ha, som borgmester Gert Jørgensen gerne så byggemodnet allerede i 2018, da der allerede nu er ved at være udsolgt på Færøvej, og der heller ikke er mange grunde tilbage i Skelbæklund.

Ifølge Per Hovmand er det fordi man ser en udvikling i boligpriserne i København, som i 70-80’erne og igen i 90’erne-00’erne, hvor priserne på boliger i de store byer blev så høje at flere mennesker kunne se en fordel i at flytte til mindre bysamfund. Og her er det vigtigt at være på forkant med udviklingen, så man er parat til at tage imod.

Området blev valgt fordi det ligger centralt for skole og indkøbsmuligheder, og er det mest naturlige sted at skabe nye byggegrunde. Det er iøvrigt besluttet at de almennyttige boliger kommer til at ligge ved og omkring Rønnebærvej. Disse almennyttige boliger bliver udbudt af Dianalund Boligforening.

Område for nye almennyttige boliger

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed