DIANALUND

Svanemærket totalrenovering af Holbergskolens Bygning G kan gå i gang

Sorø Kommune har indgået aftale om en svanemærket totalrenovering af Holbergskolens bygning G, som kommunalbestyrelsen vedtog endeligt på kommunalbestyrelsesmødet den 24. maj 2023. Kommunalbestyrelsen vedtog samtidig, at der ved udgangen af 2023 tages politisk stilling til, om der ligeledes skal sættes en svanemærket renovering af Bygning F i gang, hvilket indgår som en mulighed i den indgåede aftale.

Sorø Kommune har indgået aftale med totalentreprenør KABI Entreprise A/S, der har vundet kommunens udbud, og ser meget frem til samarbejdet med KABI Entreprise, skolens personale og forældrebestyrelsen.

”KABI Entreprise har god erfaring med renoveringen af skoler og daginstitutioner samt totalentrepriser, hvilket også har været et af udbudskriterierne,” fortæller Jan Holme Thomassen, projektleder i Sorø Kommune.

Birger Daurehøj, Administrerende direktør i KABI Entreprise A/S, udtaler:

”Vi er naturligvis meget glade for at kunne sætte en underskrift på kontrakten med kommunen. Vi glæder os til at skulle i gang sammen med vores stærke rådgiverteam Mangor & Nagel.”

Byggeriet forventes at blive sat i gang efter sommerferien med sanering og nedrivning, og det forventes, at den nyrenoverede Bygning G kan tages i brug umiddelbart efter sommerferien 2024.

Svanemærket renovering

Holbergskolens Bygning G på 1560 m² er opført i 1982 og har et stort behov for renovering, modernisering og genopretning. Udvendigt skal bygningens tag renoveres og efterisoleres, og der bliver monteret nye facadepartier, mens både vægge, lofter og gulve skal renoveres i klasselokalerne. Et centralt fokus er modernisering og inddragelse af fællesarealer, så de bl.a. kan anvendes i undervisningen. Her bliver der etableret ovenlys for at sikre et meget bedre lysindfald på de nuværende fællesarealer.

Den svanemærkede renovering sikrer miljøsanering og stiller krav til de materialer, der anvendes, ligesom der også er skærpede krav til og krav om dokumentation ift. indeklima og energiforbrug efter renoveringen.

Formand for Natur, Teknik og Planudvalget, Bo Christensen, udtaler:

”Det har været en længere proces at nå hertil, og derfor er det en stor glæde, at vi nu har fundet den bedste løsning for Holbergskolen. Sorø Kommune har et stærkt fokus på bæredygtighed, hvilket den svanemærkede renovering taler ind i. Vi får nu gennemført en totalrenovering af en ældre bygning, så den lever op til nutidens krav om byggematerialer og energiforbrug.”

Jan Holme Thomassen tilføjer:

”Sorø Kommune har haft et stort samarbejde med bygherrerådgiver JJW Arkitekter A/S, som har hjulpet med udarbejdelsen af tilbudsmaterialet til den svanemærkede totalrenovering i samarbejde med byggeriets øvrige interessenter, skole og forældrebestyrelse.”

Bygningen skal efter planen huse 3.-5. klasses elever samt skolekøkken, og formand for Børn og Undervisningsudvalget, Jakob Spliid, ser frem til, at renoveringsarbejdet bliver sat i gang:

”Jeg er utroligt glad for, at vi nu kan komme i gang med renoveringen på Holbergskolen, så eleverne kan få de bedste rammer for læring. Særligt kommer moderniseringen af fællesarealerne til at gøre en forskel, ligesom kravene til indeklimaet kommer til at have betydning for læringsmiljøet i bygningen.”

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed