DIANALUND

Budgetaftale for Sorø kommune er indgået

Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Frigængerne har indgået budgetaftale om Sorø Kommunes budget for 2022 (2023-2025).

Budgetaftalen indeholder flere midler til både folkeskolen, ældreplejen og det sociale område. Aftaleparterne er desuden enige om at afsætte midler til både kultur, foreningsliv, byggesagsbehandling og om at styrke klimaindsatsen yderligere.   Parterne er blevet enige om at afsætte flere penge til omfartsvejen ved Tersløse, så projektet kan gennemføres i 2024-2025. Herover gives midler til ombygning i forbindelse med, at daginstitutionen Regnbuen kan flytte ind på Ruds Vedby Skole for herved at styrke tilbuddet til børn og forældre i Ruds Vedby. Endelig afsættes midler til at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet i takt med, at børnetallet stiger.

Likviditet styrkes for at være på forkant med SEAS-NVE-dom

Årets budgetaftale er blevet forsinket på grund af den verserende retssag mellem Sorø Kommune og den tidligere leverandør af gadebelysning, SEAS-NVE, som, hvis kommunen taber, kan risikere at koste Sorø Kommune op til 17 millioner kroner. Partnerne bag budgetaftalen har derfor valgt at løfte kravet til Sorø Kommunes likviditet med 17 mio. kr.

Parterne er samtidig enige om, hvilke emner der skal prioriteres, hvis Sorø Kommune vinder retssagen eller ikke skal betale det fulde beløb. Hvis Sorø Kommune vinder retssagen prioriteres en pulje til cykelstiprojekter og en pulje til renovering af fortove under Teknik og Miljøudvalget samt en forøgelse af puljen til padelbaner under Kultur og Fritidsudvalget.

– Vi har valgt at tilkendegive, hvor vi ønsker at investere yderligere, hvis Landsrettens afgørelse får et positivt udfald. Hvis vi taber sagen og ender med at skulle betale hele eller en del af beløbet, vil vi i sagens natur ikke have mulighed for at prioritere disse midler, siger Gert Jørgensen.

Budgetaftalen ventes godkendt, når Budget 2022 (2023-2025) 2. behandles i Kommunalbestyrelsen onsdag den 13. oktober.

Fakta om budgetaftalen for 2022 (2023-2025):

Budgetaftalen for 2022-2025 overholder den serviceramme, der er fastsat i regeringens økonomiaftale med landets kommuner. Efter flere år med anlægsbudgetter under anlægsrammen bruges rammen denne gang fuldt ud og lidt til.

Budgetaftalen fastholder et højt serviceniveau og holder skat, grundskyld og dækningsafgift uændret i 2022.

Aftalens hovedelementer er

  • Der afsættes 11,6 mio. kr. årligt til videreførelse af det høje aktivitetsniveau på det specialiserede voksenområde
  • Der afsættes 2,8 mio. kr. årligt til bedre bemanding i ældreplejen (Finanslovsmidlerne fra 2018 videreføres).
  • Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2022 stigende til 4,4 mio.kr. fra 2023 til løft af folkeskolen (Finanslovsmidlerne fra 2020 videreføres)
  • Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2022 stigende til 2,2 mio. kr. til kulturelle aktiviteter og styrkelse af foreningslivet, samt 0,8 mio. kr. til anlæg af padel-bane i 2022 
  • Der afsættes 1,85 mio. kr. i 2022 faldende til 1 mio. kr. fra 2023 til ekstra bemanding i Plan og Byg for at nedbringe sagsbehandlingstiderne
  • Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022, stigende til 1,0 mio. kr. i 2023, 1,5 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i 2025 til udarbejdelse og implementering af klimahandlingsplan
  • Der afsættes ca. 1 mio. kr. årligt til styrkelse af it-informationssikkerhed
  • Der afsættes yderligere 13,5 mio. kr. til en omfartsvej ved Tersløse, så projektet kan gennemføres i 2024-2025. Derved er i alt afsat 47,9 mio. kr. til projektet
  • Der afsættes 18,5 mio. kr. til samlokation af Ruds Vedby Skole og Regnbuen og en pulje på 2,0 mio. kr. til at imødegå kapacitetsudfordringer på pasningsområdet
  • Der afsættes løbende midler til at fortsætte byggemodningen af Pilegårdstrekanten ved Dianalund.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed