DIANALUND
Borgermøde om omlægning af 420R

Borgermøde om omlægning af busrute

Det er kommet aftale i stand om møde med både Regionsrådformand Jens Stenbæk og Borgmester Gert Jørgensen. Derfor indkaldes der til borgermøde i Borgerhuset i Dianalund.

Hvad skal der ske på borgermødet

Politikerne får her mulighed for at begrunde de valg der er taget i forbindelse med trafikomlægningen for 2017.
Initiativtager Chrstian Høst vil samtidig overrække de mange underskrifter der er kommet.
Der vil blive mulighed for at høre om hvordan Sorø kommune vil arbejde på at imødekomme, de behov borgerne i Dianalund har, for at kunne komme til Sorø og Slagelse.
Derudover kan det give fremmødte borgere mulighed for at få forklaring, og måske forståelse for Regionens prioriteringer og spørge ind til dette.
Samtidig bliver det muligt at få kendskab til den videre proces og forløbet op til trafikbestillingen for 2018.

Alle velkomne, og kom så mange som muligt.

Det skal bemærkes at da mødet er kommet istand med meget kort varsel, har begge politikere andre aftaler som skal passes ind.
Derfor kommer Jens Stenbæk ca 19:30 og Gert Jørgensen er nødt til at forlade mødet kl 20:00

Tid: 21. November fra kl 19

Sted: Borgerhuset Dianalund
          Sømosevej 44
4293 Dianalund

Venlig Hilsen
Dianalund Udviklingsråd og Christian Høst

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed