DIANALUND

DUR fortsætter

Der blev i aftes afholdt generalforsamling i Dianalund Udviklingsråd, der startede med at få valgt stemmetællere og en ordstyrer. Formanden fik herefter ordet og kunne komme med sin årsberetning.

Arne Pedersen lagde ud med flagalleen og fortalte om hvordan de tidligere trailere var fundet ulovlige og at det var lykkedes at samle ind til tre nye på bare 3 uger. Det har efterfølgende været vanskeligt at finde frivillige, der ville stå for opsætningen, også selvom DUR udbetaler 25.000 kr. for et års opsætning. Man har dog nu fået henvendelse fra flere der har vist interesse, men man ville vente med at gå videre, indtil en ny bestyrelse var valgt.

Dianalund Event og DUR

Dianalund Event har sammen med DUR stået for at arrangerer storskærm til fodboldlandskampen England – Danmark i Dianalund Centret med over 300 tilskuer. Samtidig har de stået for at arrangerer en ekstra picnic koncert, da der var en koncert, der blev aflyst på grund af vejret og bandet efterfølgende tog kontakt til DUR, om de ikke ville stå for det. Man fandt ved dette arrangement ud af at Sorø kommune skal søges om disse arrangementer og egentlig ville kommunen forlange betaling for alle arrangementer men DUR fik det omstødt til, at foreninger kan afholde arrangementer gratis. Private skal dog stadig betale.

MÆ RK Dianalund

Det lykkedes folkene bag Mærk Dianalund, at få stablet nogle ganske fine dage på benene trods udfordringer med flytning af arrangementet grundet Coronarestriktioner og uvished om, om det kunne lad sig gøre. Vejret var desværre heller ikke lige med dem i år. Men der var stor tilfredshed fra politisk hold med vælgermødet der blev afholdt i stedet for den store grundlovsfest MÆ RK plejer at stå for. Det blev også til fest om aftenen i det store telt på plænen foran scenen På Banen. MÆ RK Dianalund vender stærkt tilbage i år og er allerede i gang med at arrangere årets program.

Mere Dianalund Event

Dianalund Event fik lavet Halloween med spejderne med stor succes hvor store dele af borgerhuset blev brugt samt pladsen ude foran. Dianalund Event stod også for fastelavnsfesten i Holberghallen, den og Halloween arrangementet vender frygteligt tilbage næste år. Dianalund Evenet fik også arrangeret et flot fakkeltog for ofrene for krigen i Ukraine. Man gik fra borgerhuset til Filadelfia kirke. DUR havde betalt for faklerne.

Baner, Bump og Vild Natur

DUR har også gang i en Petanque bane der næsten står færdig På Banen. De er samtidig involveret i at få renoveret minigolf banerne på Filadelfia – gruppen bag dette er langt, pengene er der, men man skal have fundet en anden løsning end den der i første omgang blev forslået, da man gerne vil have noget mere holdbart. Tersløse har ad flere omgange fået vejbump, som ikke har været et ønske fra trafikgruppen i Tersløse. De fortsætter deres arbejde med at få etableret en omfartsvej som er den eneste rigtige løsning på trafikproblemet i Tersløse. Naturgruppen har sidste år blandt andet været rundt til de lokale erhvervsdrivende og opfordret til at plante vildt i deres grønne områder.

Ny bestyrelse

Der er en del der er udtrådt af bestyrelsen, fordi de er blevet politisk aktive og derfor ikke kan fortsætte, samtidig har nogen trukket sig og nogle har ikke ønsket genvalg. Derfor er der kun tre tilbage og formanden havde meldt ud, han gerne ville trække sig fra formandsposten og eventuelt også helt fra bestyrelsen. Derudover manglede der også suppleanter, revisor og revisorsuppleanter.

Og med dette takkede formanden Arne Pedersen for et godt år i DUR.

Spørgsmål fra salen

Der blev nu stillet spørgsmål fra salen, hvor det blandt andet lød: Hvorfor skal man være medlem af DUR, hertil bliver der svaret at DUR er det lokale ikke-politiske organ, der med så mange betalende medlemmer som muligt, står stærkere over for kommune, politikere og fonde. Her kom der et forslag fra en tilhører om at opfordre egne foreningsmedlemmer til også at melde sig ind. Det blev også foreslået at det kunne være rigtig rart, at blive påmindet, lidt før det er tid til fornyelse, så man har muligheden for at melde sig ind igen, eller måske få skiftet sit betalingskort til den automatiske fornyelse.

Der arbejdes på at ændre på metoden for hvordan man bliver medlem elektronisk, så den kan gøres endnu mere enkel.

Valg til ny bestyrelse

Der er ni mennesker der stiller op til valg til bestyrelsen og nedenstående er valgt til den nye bestyrelse:

 • Jacob Krüth har tidligere været medlem af bestyrelsen
 • Karin Pedersen sidder i bestyrelse i Dianalund IF
 • Henrik Oscar Henriksen har tidligere været medlem af bestyrelsen
 • Michael Bauer aktiv i Dianalund Fodbold
 • Kristine Christiansen har været med til at lave filmene om Dianalund
 • Anne Greve boet i Dianalund hele livet og har været med i skolebestyrelse i mange år.
 • Henrik Salling stiller op til genvalg
 • Klaus Larsen er ikke på valg i år
 • Claus Thygaard er ikke på valg i år

Suppleant 

 • Kirsten Skovgaard Mathorne kommer fra Naturgruppen
 • Kasper Saltoft – vil gerne prøve kræfter med bestyrelsesarbejde

Revisorer

 • Ivan Kristiansen

Revisor suppleant

 • Susanne Larsen
 • Merete Sommer

Mødet sluttedes af med at en tilhører ønskede, at alle takker Arne for hans store frivillige arbejde i bestyrelsen og med Dianalund Udviklingsråd. Ordstyreren takkede herefter for god ro og orden.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed