DIANALUND

Globalt udsyn – lokal udvikling

Et samlet byråd besluttede den 28. juni at sende forslaget til Vision og Planstrategi 2022 for Sorø Kommune i offentlig høring frem til 21. september. Borgere, virksomheder, foreninger, organisationer og andre inviteres til at give deres besyv med i form af et høringssvar.

Globalt udsyn

Som noget nyt har byrådet besluttet at lade FN’s 17 verdensmål udgøre den overordnede ramme for Vision og Planstrategien. FN’s verdensmål er en ambitiøs, global udviklingsplan, som frem mod 2030 skal bane vejen for en mere bæredygtig verden – i økonomisk, social og miljømæssig forstand.

Borgmester Gert Jørgensen siger:

– Ved at tage afsæt i FN’s 17 verdensmål vil vi gerne signalere, at selvom vi er en mindre kommune, kan vi godt have et stort udsyn og tage vores del af ansvaret i en global verden. Flere og flere lande, organisationer og myndigheder orienterer sig mod FN’s 17 verdensmål som et pejlemærke for udviklingen. I byrådet synes vi det er spændende at se, hvad vi kan få ud af at se vores lokale udvikling i et større perspektiv.

Løsninger skabes i fællesskab

Gennem fire lokale temaer lægger Vision og Planstrategien op til et bredt samarbejde med borgere, virksomheder, foreninger og andre interessenter om at skabe fælles, tværfaglige løsninger på de muligheder og udfordringer, som Sorø Kommune står over for.

– Det står lysende klart, at løsningerne på fremtidens udfordringer er noget, der skabes i samarbejde mellem flere aktører. Hvad enten det handler om at fremme sundhed og trivsel blandt udsatte borgere, at sikre at de unge kommer godt i gang med en ungdomsuddannelse eller at tiltrække flere borgere til vores kommune – så er det ikke opgaver, kommunen kan løse alene. Samarbejde, tværfaglighed og fællesskab er begreber, som kommer til at fylde meget mere i de kommende år, siger Gert Jørgensen.

Vær med

Forslag til Vision og Planstrategi kan ses på hjemmesiden www.vision2022.soroe.dk. Her kan man også indsende sit høringssvar frem til 21. september. Der vil blive holdt et borgermøde om Vision og Planstrategien den 11. september.

Vision og Planstrategi 2022 behandles endeligt i Byrådet den 21. november 2018. Vision og Planstrategien danner desuden grundlag for den kommende kommuneplan.

Fakta om Vision og Planstrategi 2022

Byrådet har udvalgt ni verdensmål, som er særligt relevante for Sorø Kommune.

Det er verdensmål
nr. 3 ”Sundhed og trivsel”,
nr. 4 ”Kvalitetsuddannelse”,
nr. 7 ”Bæredygtig energi”,
nr. 8 ”Anstændige jobs og økonomisk vækst”,
nr. 9 ”Erhverv, innovation og teknologi”,
nr. 11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”,
nr. 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion”,
nr. 13 ”Klimaindsats”
og nr. 17 ”Partnerskab for handling”.

Fire lokale temaer
  • Tema 1: Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle
  • Tema 2: Levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie
  • Tema 3: Viden og vækst – arbejde og uddannelse til alle
  • Tema 4: Erhverv, infrastruktur, innovation og teknologi
Høringsperioden

Vision og Planstrategi 2022 er i høring fra 29. juni til 21. september 2018. Send dit høringssvar til vision@soroe.dk.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed