DIANALUND

DGI Partnerskab bevæger børn og pædagoger og dagplejere

Onsdag aften den 23. marts påbegyndte Børnehuset Troldehaven at blive et DGI idrætscertificeret børnehus. Det skete som en del af Sorø Kommune og DGI’s partnerskabsaftale, Sammen om mere bevægelse, der er i fuld gang med at skabe bevægelse hos kommunens borgere. 

Troldehavens personale, 17 dagplejere, 2 sundhedsplejersker, samt 1 motorikkonsulent skal over de næste 8 måneder gennemgå en række kursusmoduler, der giver dem redskaber til at skabe bevægelsesglæde og motivation, og værktøjer til at planlægge og afvikle bevægelsesaktiviteter. Dette vil gøre idræt, leg og bevægelse til en integreret del af hverdagen og skabe optimale rammer for børnenes trivsel, udvikling og læring.

Sætter skub i bevægelse

”Troldehaven glæder sig rigtig meget til at komme i gang med DGI-certificeringen”, fortæller pædagogisk leder af Troldehaven, Charlotte Kupiec. ”Det bliver utroligt spændende at være i denne proces, hvor vores pædagogik bliver krydret med bevægelsestankegangen.  Vi har brug for aktive børn, så de får oplevelser, der styrker deres selvtillid, og vi voksne skal virkelig gøre en indsats for at alle børn kommer med.”

Idrætscertificeringen er en af de første store indsatser i Sammen om mere bevægelse. 

Kasper Nygaard, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, siger: ”Jeg er glad for, at Sammen om mere bevægelse for alvor begynder at sætte skub i bevægelsen hos borgerne. Lige nu er det pædagogisk personale, som får ny viden og kompetencer inden for idræt og bevægelse til gavn for en masse børn. Men Sammen om mere bevægelse rækker ud til mange andre målgrupper og borgere. Projektet er vigtigt, specielt set i lyset af den nye offentliggjorte Nationale Sundhedsprofil, der bl.a. viser at danskernes mentale og fysiske helbred overordnet set er blevet dårligere.” 

Sammen om mere bevægelse har en målsætning om, at 1.000 flere borgere skal være fysisk aktive, heraf 700 i foreningsfælleskaber.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed