DIANALUND
Æ ldresagens lokalafdeling for Dianalund og Stenlille

Æ ldresagen og Sorø Kommune er klar til at hjælpe ensomme ældre

Et samarbejde mellem Æ ldresagens to lokalafdelinger og Sorø Kommune vil skabe nye muligheder for ældre, som savner mere social kontakt i hverdagen.

Alle medarbejdere i Sorø Hjemmepleje er nu blevet uddannet til at være særligt opmærksomme på, om en borger virker ensom, og hvad borgeren måske savner i sin hverdag.

Gennem projektet ”Det rigtige match!” vil den ældre så kunne blive matchet med en frivillig, som har de samme interesser. Målet med projektet er at nå ud til de ældre, som af forskellige grunde ikke længere deltager i fælles aktiviteter, men som alligevel savner nogen at snakke med eller mødes med om en aktivitet.

– Hele grundtanken i projektet er at lytte til den enkelte borger og tage udgangspunkt i hans eller hendes ønsker og interesser. Måske har borgeren spillet fodbold hele sit liv og vil nyde at komme med ud og se en kamp i den lokale klub. Måske er borgeren glad for klassisk musik og savner en at lytte til plader eller gå til koncerter med. Vi tror på, at de fælles interesser kan gøre en forskel, siger Susan Kierch fra Æ ldresagen i Sorø.

En vigtig del af projektet går derfor ud på at skabe kontakt til frivillige, som byder ind med forskellige interesser og aktiviteter. Projektet vil desuden være bindeled til de mange andre tilbud, der findes.

– Det handler om at pejle sig ind på, hvad det er, den ældre har lyst til, og så hjælpe dem videre i den rigtige retning. For nogen vil et spisefælleskab være et hit, for andre vil det at mødes om en fælles interesse være det, der skal til, for at man igen får mod på social kontakt og dermed får en bedre livskvalitet, siger Susan Kierch.

Frivillige søges!

Har du lyst til at være frivillig i projektet, kan du kontakte formand Susan Kierch og Ulla Hansen fra Æ ldresagen i Sorø.

Ulla Hansen har telefon 25 14 50 24,

Susan Kierch har telefon 22 38 15 50,

Eller

Lissi Østermark fra Æ ldresagen Dianalund-Stenlille på telefon 57 80 47 40.

Se også: Lokalafdelingen Dianalund-Stenlille

Fakta

”Det rigtige match” er et samarbejde mellem Æ ldresagen i Dianalund-Stenlille, Æ ldresagen i Sorø og Sorø Kommune. Projektet er støttet med 1,7 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen.

Alle plejecentre og hjemmeplejegrupper i Sorø Kommune har en frivillighedstovholder, som koordinerer samarbejdet med frivillige organisationer.

Som noget nyt er ensomhed nu en af de ting, som hjemmeplejen holder et vågent øje med, når de besøger de ældre borgere.

Der findes forskellige former for ensomhed: eksistentiel (tankemæssig) ensomhed, emotionel (følelsesmæssig) ensomhed og social ensomhed (alenehed, som knytter sig til mangel på relationer). Der findes ikke én måde at gribe ensomhed an på, derfor er dialogen og lydhørheden over for den ældre afgørende, hvis man vil hjælpe.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed