DIANALUND

Sorø Kommunale Tandpleje sommerlukker tidligere grundet vandskade

Efter en vandskade i klinikken er Sorø Kommunes Tandpleje nødsaget til akut at lukke, da der er mistanke om udvikling af skimmelsvamp. Det berører 420 patienter, der havde tider før Tandplejen går på sommerferie den 1. juli 2022. Alle berørte familier vil blive kontaktet direkte efter sommerferien. Børn med behov for tilsyn, som ikke kan vente, vil blive kontaktet inden sommerferien.

“Vi har været i tæt kontakt med kommunes hygiejnesygeplejerske, arbejdsmiljørepræsentant og Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har derfor valgt at lukke driften øjeblikkeligt. Det er ikke muligt at opretholde et sterilt og rent miljø, og det vil derfor gå ud over patientsikkerheden. Derudover skal medarbejdernes helbred selvfølgelig ikke lide overlast ved en potentiel udsættelse af skimmelsvamp” lyder det fra overtandlæge Katja Thor. 

De private tandlæger hjælper til

Medarbejderne i Tandplejen har knoklet for at finde løsninger, så borgerne kan få den nødvendige behandling. er indgået aftale med alle de private tandlæger i Sorø Kommune som Tandplejen arbejder sammen med, og de er alle indforstået med at tage nødpatienter til almindelige behandlinger. Præcis som borgerne kender det, når Sorø Kommunale Tandpleje holder ferielukket. Tandlægerne i Sorø Kommunale Tandpleje vil desuden prioritere de cariespatienter, der er blevet aflyst, og danne sig et overblik over behandlingsbehovet. Er der behov for behandling nu, vil borgerne blive henvist til enten private tandlæger eller til Faxe Kommunale Tandpleje, der også er indgået aftale med. 

Sorø medarbejdere kan behandle i Faxe 

“Der er lavet aftale med Faxe Kommunale Tandpleje om, at vi kan behandle de mest akutte caries- og bøjlebørn, samt de behandlinger, der kræver fuld narkose, hos dem. Det er vi er meget glade for” fortæller overtandlæge og leder af Sorø Kommunale Tandpleje Katja Thor. Hun lægger desuden vægt på, at en medarbejder fra Sorø Kommunale Tandpleje kan følge med og behandle barnet i Faxe. “I en situation som denne, så er det vigtigt for os, at vi kan give børnene så trygge rammer som muligt, og det er vi sikre på, at vores medarbejdere kan hjælpe med. Der er tale om nogle seje og fattede medarbejdere, der vil familierne det allerbedste” lyder det fra Katja Thor.

Alle familier det er relevant for vil blive kontaktet og få tilbud om behandling i Faxe Kommune, resten af patienterne får tilsendt nye tider efter sommerferien.

Fokus på patientsikkerheden

“Vi har været i tæt kontakt med kommunes hygiejnesygeplejerske, arbejdsmiljørepræsentant og Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har derfor valgt at lukke driften øjeblikkeligt. Det er ikke muligt at opretholde et sterilt og rent miljø, og det vil derfor gå ud over patientsikkerheden. Derudover skal medarbejdernes helbred ikke lide mere overlast ved en potentiel udsættelse af skimmelsvamp” lyder det fra overtandlæge Katja Thor. 

Hvornår åbner Tandplejen igen?

Der er sat et arbejde i gang for at sikre, at der ikke kommer yderligere skader i klinikken.

“Heldigvis, hvis man kan sige det sådan, så holder Tandplejen ferielukket fra den 1. juli til den 10. august. Så vi håber på, at vi kan åbne klinikken som vanligt efter sommerferien. Men lige nu har vi fokus på at få kontaktet de berørte familier, og så afventer vi yderligere informationer omkring omfanget af skaden” lyder det fra Katja Thor.

Hvis du har spørgsmål til Tandplejen kan du ringe på 57 87 67 50 (mandag-torsdag kl. 8.00-10-30 og 12.30-15.00 samt fredag kl. 8.00-10.30 og 12.30-13.30) eller skrive til tandplejen@soroe.dk

Artikelbillede: Pixabay

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed