Borgmesteren klippede tre gange langs “Den Lille Omvej”

80 børn og voksne var mødt op til indvielsen
Efter godt to års arbejde, med at udvikle hvordan Fitness- og Motionsgruppen samlede projekter skulle se ud, kunne de endelig indvie det første område. "Den Lille Omvej" som det nye fitness- og legeområde kaldes er en del af Helhedsplanen. Planen er blevet til i et samarbejde mellem Dianalund UdviklingsRåd (DUR) og de undergrupper der har udarbejdet hver deres delprojekt til planen heriblandt Fitness- og Motionsgruppen.
Taler på balancepæle
Michael Sjøberg fra gruppen var den første taler på et par af balance pælene. Han fortalte blandt andet om, hvor vigtigt det er, at få sundhed ind som en naturlig del af ens hverdag. Heriblandt kan den "Den Lille Omvej" være en god og sjov måde at få bevæget sig, når man alligevel er ude at gå en tur i Byparken. Formanden for DUR Henriette Fosgerau, roste gruppen for det store og gode arbejde de havde lagt for dagen, og lagde vægt på at uden det frivillige arbejde ville dette ikke være lykkedes. Begge takkede desuden Sorø Kommune for deres bidrag igennem Helhedsplanen. Til sidst trådte borgmester for Sorø kommune, Gert Jørgensen op på balance pælene og efter at have fundet balancen, gav udtryk for hvilket unikt sammenhold Dianalund efterhånden havde fået opbygget blandt andet i gennem arbejdet med helhedsplanen. [gallery ids="12192,12193,12194,12195,12196,12197,12198,12199,12200,12201,12202,12203"]
Snorene skulle klippes på vejen rundt
Nu fik Gert Jørgensen så æren af at være den første til at gennemføre balancebanen. Undervejs skulle der klippes tre snore over og som det ses af billederne er der mange gode udfordringer undervejs. Hvis du ikke allerede har været nede i Byparken, skulle du tage at lægge vejen forbi. Den er både for børn og voksne. Husk iøvrigt at der er indvielse af SAMM-pladsen den 15. maj. Se meget mere om det her: Indvielse af SAMM-pladsen

Møde om pilotprojekt mellem Holbergskolen og E-DUR

 Den kommende 7 klasse tager udgangspunkt noget virkelighedsnært

Holbergskolen havde indbudt Dianalund Erhvervsnetværk (E-DUR) til en dialog, om at få aktiveret de lokale erhvervsdrivende, til at gå ind i pilotprojektet "vejen til fremtiden". Det handler om for skolen at få nogle virkelighedsnære problemstillinger fra de erhvervsdrivende. Det kunne f. eks. være at den lokale tømrer godt vil have lavet en model for en carport med alle beregninger og omkostninger. Det kunne også være hvordan man får organiseret lageret bedst muligt i sin virksomhed. En tredje mulighed kunne være at sætte et event op, som f. eks. når Dianalund B&U Kultur arrangerer et foredrag eller nu hvor Dianalund UdviklingsRåd (DUR) arrangerer grundlovsfesten den 5. juni. Hvad skal der organiseres, hvad er økonomien i det, hvordan skal noget sådant markedsføres.

Holbergskolen får 2 gange 3 ugers forløb

Dette var nogle af de forslag der kom frem under dialogen. Problemstillingerne behøver dog ikke være særligt store, det vigtigste er at de udspringer af et reelt problem i virksomheden. Der er ikke krav om at virksomheden efterfølgende skal være deltagende i opfølgning eller sparring undervejs. Virksomheden må dog meget gerne hvis den har mulighed for det. Dette for at give eleverne på 7. klassetrin et billede af at det problem de arbejder med er reelt, og løsningerne måske er nogen virksomheden vil gøre brug af. Forløbne vil bestå af 2 gange 3 uger, hvor man forestiller sig at minimum en problemstilling bliver behandlet i et 3 ugers forløb. Tidspunktet for hvornår disse forløb skal ligge er endnu ikke fastlagt, vil muligvis kunne rettes ind efter eventuelle indkomne problemstillinger.

Baggrund

Baggrunden for dette pilotprojekt "vejen til fremtiden" er at arbejde med undervisningsudvikling således flere elever kan blive uddannelsesparate. Det handler om at undervisningen bliver mere rettet mod noget der kan bruges til noget. At eleverne opnår en forståelse af at man er afhængige af hinanden. Samtidig søger projektet også at klæde eleverne bedre på i forhold til deres sociale, faglige og personlige kompetencer. Derfor skal eleverne blandt andet prøve at arbejde med at løse et reelt problem beskrevet af en virksomhed fra det virkelige liv.

Du behøver ikke være medlem af E-DUR

Alle erhvervsvirksomheder i Dianalund området er meget velkomne til at henvende sig til E-DUR på edur@dianalund.dk eller til Skoleleder Jakob Storm på Holbergskolen på tlf: 58 20 05 30. Virksomheden behøver ikke være medlem af E-dur for at deltage.

På billedet over artiklen, fra venstre: Viceskoleleder Robert Hessner, Helle Nielsen (Sparekassen Sjælland), Klaus Larsen (KSL BYG), Paw Henriksen (Højvang Laboratorier), Skoleleder Jakob Storm, Skolelærer Daina Petersen-Jessen, Skolelærer Mads Worm Christiansen,  Skolelærer Tina Larssen, UU-vejleder Helle Poulsen og Skolelærer Rune Trappaud Rønne.

Dansk Byggeri gæster det årlige håndværkermøde for Sorø Kommune

Mandag den 7. maj er alle håndværksvirksomheder i Sorø Kommune inviteret til det årlige håndværkermøde, hvor man kan høre om kommende udbud, anlægsopgaver og projekter i Sorø Kommune og Sorø Forsyning.
Som noget nyt deltager Dansk Byggeri også med et oplæg.
– Det er meget spændende og glædeligt, at vi i år kan byde Dansk Byggeri velkommen som oplægsholder ved håndværkermødet. Det er en rigtig god anledning for virksomhederne til at komme i dialog med organisationen, og vi er glade for, at de vil dele ud af deres store viden om digitalisering og de muligheder, det giver, siger erhvervschef Laila B. Carlsen fra Sorø Erhverv.
Borgmester Gert Jørgensen holder et oplæg om CSR (corporate social responsibility) og giver sin vinkel på, hvordan man som virksomhed kan tage et socialt ansvar, der gavner både forretningen og samfundet. Efter mødet vil der være mulighed for at tale med oplægsholderne, ligesom der vil være medarbejdere til Jobcentret, som kan vejlede om eksempelvis opkvalificering af ufaglærte medarbejdere til faglærte, lærepladser mv. Håndværkermødet bliver holdt den 7. maj kl. 8.15-10 i Parnashuset, Parnasvej 21, Sorø. Tilmelding til erhvervsservice@soroe.dk senest den 2. maj.
Kontakt
Laila B. Carlsen, erhvervschef i Sorø Kommune, på telefon 20 26 50 81.

Sådan byder du på kommunale håndværkerydelser

11 fagentrepriser er sendt i udbud

Sorø Kommune har netop sendt alle sine håndværkerydelser i udbud. Alle virksomheder, store som små, inviteres til at byde på opgaver og rammeaftaler. Udbuddet er inddelt i 11 fagentrepriser.

Ud fra et ønske om at give lige muligheder for alle virksomheder og øget transparens omkring kommunens brug af leverandører udbydes håndværkerydelser på op til 30.000 kr. som rammeaftaler, mens større opgaver udbydes via Det Dynamiske Indkøbssystem.

Beløbsgrænsen på de 30.000 kr. for rammeaftalerne er fastsat ud fra et ønske om, at så mange opgaver som muligt skal udbydes via Det Dynamiske Indkøbssystem, hvor flere forskellige leverandører har mulighed for at byde på opgaverne.

Sorø Kommune ønsker at stille alle virksomheder lige i forhold til at kunne byde på de kommunale opgaver, og netop derfor er det besluttet at udbyde så mange opgaver som muligt gennem Det Dynamiske Indkøbssystem.

Hvilke 11 fagentrepriser drejer det sig om

Håndværkerydelserne er opdelt i 11 fagentrepriser, der knytter sig til håndværksfagene: VVS, Tømrer, Murer, Maler, JBK (jord, beton, kloak), El-installatør, Gulvlægger, Anlægsgartner, Ventilation, Laboratorie Analyser og Glarmester.

Tilbudsfrist på rammeaftaler

Tilbudsfristen for bud på rammeaftalerne er onsdag den 6. juni kl. 15.

Det Dynamiske Indkøbssystem

Det Dynamiske Indkøbssystem er, som navnet antyder, dynamisk.  Når man som leverandør er blevet godkendt i systemet, får man automatisk besked, så snart kommunen udbyder en håndværkeropgave inden for den pågældende fagentreprise. Der er ingen frist for optagelse i systemet; som leverandør kan man til hver en tid søge om optagelse.

Formålet med Det Dynamiske Indkøbssystem er at sikre, at alle opgaver, Sorø Kommune udbyder, konkurrenceudsættes, så alle potentielle leverandører har mulighed for at byde på opgaverne, hvilket giver øget transparens og flere muligheder for erhvervslivet.

Virksomheder kan finde mere information om udbud på Sorø Kommunes hjemmeside under Udbud.

Byd og søg optagelse via portalen eu-supply

Man kan byde på rammeaftalerne og søge om optagelse i Det Dynamiske Udbudssystem via portalen eu-supply på webadressen https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=SOROE.

Kontakt

For flere oplysninger, kontakt Hanne Tidemand, leder af Bygninger Syd, Sorø Kommune, på telefon 42 72 17 75.

Sorø Kommune bliver endnu grønnere

HeatWeed bekæmper ukrudt med vand, nærmere bestemt 98 grader varmt vand. Teknologien er den mest effektive til bekæmpelse af ukrudt, når pesticider udelukkes, og vil på et par år kunne halvere kommunens tidsforbrug på arbejdsopgaven i forhold til i dag, hvor der anvendes gas, og samtidig begrænse mængden af ukrudt på de kommunale fortove, kantsten, pladser og stier.
Kan også fjerne graffiti
Foruden til ukrudtsbekæmpelse vil Sorø Kommune også anvende teknologien til afrensning af buslæskærme, vejskilte, borde/bænke, monumenter samt til fjernelse af graffiti. Samtidig påbegyndes forsøg med teknologien til bekæmpelse af Stor Bjørneklo og andre invasive arter. Med indførelsen af teknologien forbedrer Sorø Kommune samtidig sit miljøregnskab betragteligt. Forbruget af gas falder med ca. 480 flasker årligt og dieselforbruget falder med ca. 125 liter årligt. Det samlet fald i CO2 udledningen bliver ca. 16,2 tons årligt. Sorø tjekker dermed ind blandt de mest miljøbevidste kommuner i Danmark.
Måske 100% pesticidfri kommune
Det er et tigerspring for Sorø Kommune, siger udvalgsformand Jens Nygaard (V) og siger endvidere, at det nu er lykkes at finde en metode, der både løfter den faglige standard, på sigt halverer tidsforbruget til opgaven, er mindre miljøbelastende og som, hvis forsøgene med Bjørneklo falder positivt ud, vil kunne gøre Sorø til en 100 % pesticidfri kommune.

Mølleparken bliver certificeret idrætsplejecenter

Formand for Social og Sundhedsudvalget, Lars Schmidt, siger: – Vi ved, at både fysisk aktivitet og sociale fællesskaber har betydning for den enkeltes livskvalitet, og det gælder også beboerne på vores plejecentre. Det er meget positivt, at man gennem et tæt og godt samarbejde med frivillige kræfter nu kan give dette gode tilbud til borgerne på Mølleparken. Forud for certificeringen, som tildeles af DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund) og DGI går adskillige måneders forberedelser og ihærdigt samarbejde mellem såvel medarbejdere som pårørende og frivillige om at tilrettelægge og gennemføre de fysiske aktiviteter, som er omdrejningspunktet i certificeringen. Og ambitionsniveauet er højt. Der står både stigegolf, curling og stolegymnastik på programmet, og der skal foregå mindst én fysisk aktivitet hver dag, og alle beboere skal have mulighed for at deltage mindst én gang om ugen. Nogle aktiviteter vil være af en sådan karakter, at alle kan deltage, mens andre vil være tilpassede beboernes fysiske og mentale forskelligheder. Susanne Piil, leder af Mølleparken, siger: – Certificeringen til idrætsplejecenter er en milepæl for Mølleparken. Vi vil gerne tilbyde vores beboere en hverdag med liv, aktivitet og fællesskab, og både personalet og ikke mindst de pårørende og de frivillige, som er med i projektet, har gjort en fantastisk indsats. Deres store opbakning og engagement er afgørende for, at vi kan give vores beboere de særlige muligheder, der ligger i at være idrætsplejecenter. – Mølleparken har virkelig lagt en kæmpe indsats i at blive idrætscertificeret, så det er meget fortjent, at de nu får stemplet. Vi er sikre på, at idrætten bliver et naturligt omdrejningspunkt for både det gode humør såvel som det sociale blandt beboerne, siger forbundssekretær i DAI Palle Thomsen. – DGI har et ønske om, at alle aldersgrupper skal have mulighed for at opleve sig selv som en del af et fællesskab, blive udfordret både personligt og i sin tilgang til idræt og bevægelse samt fortsætte sunde vaner hele livet, siger Bente Riis fra DGI.
Tid, sted og fint besøg
Indvielsen finder sted mandag den 7. maj kl. 15-16 på Mølleparken, Ventemøllevej 32, 4293 Dianalund. H.K.H. Prinsesse Benedikte, som bl.a. er protektor for Alzheimerforeningen, deltager i indvielsen.
Fakta
For at blive certificeret idrætsplejecenter, skal der være:
 • Fysisk aktivitet for beboerne
 • Uddannelse af instruktører blandt personalet
 • Samarbejde med frivillige
Formålet
Formålet med at blive idrætsplejecenter er, at:
 • Beboernes generelle sundhedstilstand forbedres
 • Beboernes fysiske funktionsniveau fastholdes
 • Flere beboere motiveres til at deltage i forskellige aktiviteter
 • Der skabes nye sociale netværk på tværs blandt beboerne
 • Flere beboere udtrykker større tilfredshed med at bo i Mølleparken
 • Flere beboere giver udtryk for mere ’lyst til livet’
 • Beboernes relationer til pårørende, medarbejdere og andre mennesker i øvrigt forbedres

En aften med Søren Lynge

Morsomt oplæg til at få succes med dit liv
"Vil I allesammen lige rejse jer op og vende jer mod hinanden og sige til hinanden - Du ligner en rockstjerne". Sådan startede Søren Lynge sit foredrag for de 100 fremmødte om det at få succes med sit liv. Herefter var stemningen sat og alle var med fra start. Søren fortalte nu lidt om sig selv og sin opvækst, om at møde en "Kegle", som han i første omgang kom til at se op til.
Ros hinanden
Der blev talt meget om at det handler om at gøre op med sig selv hvad man vælger at lade sin hjerne bruge tid på. Hvis man vælger at tale til sin hjerne i positive vendinger i stedet for at lytte, vil man kunne vende sine negative tanker og på den måde nå nærmere succes i sit liv. Ihvertfald ifølge Søren Lynge og han formåede, at fremføre sine påstande med både en god portion humor men også overbevisning. Det handler om at se de positive sider først, at rose hinanden fremfor at fokusere på det, der er galt. [gallery ids="12065,12066,12067"]
Gode grin og indsigt
Det blev alt i alt en aften med mange gode grin og indsigtsfulde udsagn. De kom fra en mand med masser af selvironi, men og også en ukuelig tro på at alle kan ændre deres liv, hvis bare de får de rigtige redskaber. Foredraget var arrangeret af Dianalund B&U Kultur i samarbejde med SSP Sorø og Ung Sorø.

Informationsmøde om Bosætningsgruppen

Flere interesserede borgere var mødt op
Bosætningsgruppen holdt informationsmøde i den gamle byrådsal i Dianalund Borgerhus. Der var oplæg ved Louise Sjøberg der er ny bosætningskonsulent i Sorø kommune. Hun fortalte blandt om at der fra 2014 til 2017 var solgt 175 villaer og rækkehuse i Dianalund. Tallene var nogenlunde konstante set over denne periode, med undtagelse af seneste kvartal hvor Stenlille havde et lille overtal af solgte villaer. Louise fortalte videre om hvilke tanker og ideer hun havde til at fremme bosætningen ikke bare i Dianalund men Sorø kommune som helhed. Her kom blandt andet invitation til udflytter event med tilbud om picnic-kurv på tale, dette kunne for eksempel være i forbindelse med grundlovsdagen, hvor der i forvejen er en del aktivitet både i Dianalund og Sorø by.
Filmen om Dianalund
Indtil nu har gruppen taget initiativ til at få produceret en film om Dianalund, der har resulteret i nogle flotte drone optagelser af byen, men der mangler dog stadig at blive lavet de sidste optagelser for at kunne gøre filmen færdig. Dette vil man i gruppen meget gerne arbejde hen imod.
Workshoppen
Hvad er godt ved at bo i Dianalund? Hvad kan gøres bedre? Hvordan øges kendskabet til byen og hvem kan der samarbejdes med? Det var oplægget til aftenens workshop hvor deltagerne først hver for sig skrev deres tanker ned, hvorefter de gik i to grupper, prioriterede og skar ned til de 10 vigtigste punkter. Du kan se resultatet på billedet til højre herunder. [gallery link="file" ids="11991,11992,11993"]
Hele gruppen mødes igen
Alle fremmødte blev ved aftenens afslutning enige om at mødes igen inden sommerferien, så kan der lige blive tid til at tænke over aftenens forslag og hvad hver enkelt særligt kunne tænke sig at arbejde videre med. Du er også meget velkommen til at skrive dine forslag eller melde dig som frivillig til bosætningsgruppen til Anne Højvig på ahoejvig@gmail.com.

Filadelfia tager det første spadestik

Et nyt udeanlæg omkring børnehospitalet
Epilepsihospitalet har taget det første spadestik til anlæggelse af et nyt udeanlæg med have og legeplads på hele området omkring Børneafdelingen og specialskolen Børneskolen. I fremtiden skal en del af børnenes udredning foregå udenfor på et stort legende område, hvor sanserne stimuleres. Læger, terapeuter og plejepersonalet skal bruge udeanlægget til observere børn og unge med epilepsi og PNES, så udredning og behandling optimeres på en helt anderledes måde.
- Vi skal observere børnenes muligheder og ikke begrænsninger. Vi oplever, at en stor del af børnene med epilepsi ikke får fysiske udfordringer i hverdagen pga. epilepsien. Børnenes evner kan vi nu observere på en ny og sjov måde for børnene, siger adm. direktør Jens-Otto S. Jeppesen.
Spring ud
Projektet hedder Spring ud – og skal også skubbe til børn og forældre til at bruge kroppen trods sygdom. Børn og unge på børneafdelingen er ml. 6 måneder og 18 år. Nogle er meget handikappede, andre har ingen eller få vanskeligheder med at bevæge kroppen og bruge sanserne.
- De mange muligheder på legepladsen kan føre til, at familierne får øje på, at livet trods en kronisk sygdom kan være rart og sjovt. Forældrene får også bedre betingelser for at lade barnet løsrive sig fra deres beskyttelse, siger adm. direktør Jens-Otto S. Jeppesen.
Anlægget koster godt 7 millioner kroner og bliver finansieret via Den A. P Møllerske Støttefond og TrygFonden samt Filadelfias Dispositionsfond. Hele udeanlægget ventes at stå færdigt den 27. september i år.
Opbygningen af haven og legepladsen
Redskaberne er valgt i et tæt samarbejde med KOMPAN. Der kommer seks temaer, som opfylder behov for observation og undervisning.
 • Udfordringer med bakkelandskab, natur parkour
 • Sanserne med gynger og sanseleg
 • Leg under trækroner, palads og miljø for kørestole
 • Bold og bevægelse med multibane og træningsmiljø
 • Gaden med trafiklegeplads
 • Fællesskab med bænke
Også for andre institutioner
Ude-anlægget kan derudover, i perioder og efter aftale, åbnes for besøg af andre institutioner – både interne og eksterne institutioner, hvor der også kan være tale om fælles arrangementer. [gallery columns="2" ids="12048,12049"]
Fakta om epilepsi
Epilepsi er en hjernesygdom, som 55.000 mennesker har i Danmark. De 6.000 er børn. Årsagen til epilepsi kan være genfejl, men også hjernesvulster eller skader ved slag fx fra trafikulykker.

Poul og Paw støtter op om en drøm

Et dybt engageret borgerinitiativ
Vi, Poul fra Skelbæklund og Paw fra Højvang, har valgt at støtte op om det arbejde der er lagt i, at realisere drømmen om det store aktivitets- og fritidsområde "På Banen" i hjertet af Dianalund. Vi gør det fordi uden frivillige kræfter, ville denne drøm aldrig være kommet så nær sin opfyldelse.
Så tæt på målet - vi skal stå sammen nu
Det er så tæt på nu, der mangler kun 250.000 kr. altså 6 % af det samlede beløb på 4,2 million kr. Den resterende del af projektet kan dog først sættes i gang, når alle penge er samlet ind grundet bevillingsregler fra fondene. Det er her, at vi som borgere og erhvervsdrivende kommer ind i billedet, hvis vi står sammen nu, kan vi hjælpe de initiativrige borgere, der har arbejdet for, at denne drøm kan blive til virkelighed i Dianalund med at komme i mål. Som erhvervsdrivende kan vi bidrage med et sponsorat (Brev til de Erhvervsdrivende), som borger i Dianalund kan vi også støtte op med et økonomisk bidrag (læs mere nederst i artiklen). Men mindst lige så vigtig er det, at vise at vi står stærkt sammen i Dianalund, dette viser vi ved at støtte op om DUR (Dianalund Udviklingsråd), derfor hvis du ikke allerede er medlem af DUR så kan du blive det her for blot 75 kr. om året. Bliv medlem her
Privat økonomisk støtte til "På Banen"
Hvis man som privat ønsker at støtte op om projektet økonomisk, kan beløbet overføres til følgende konto nummer: Registrerings nr. 9883 Konto nr. 0000224865 Herefter sendes en mail til bukultur@dianalund.dk hvori navn og beløb noteres, når projektet bliver realiseret vil dit navn stå på sponsorskiltet. Du kan læse meget mere om aktivitetsområdet lige her Aktivitetsområdet "På Banen" Mange hilsner fra Poul og Paw [gallery link="file" ids="12017,12018,12019"]