DUR fortsætter

Der blev i aftes afholdt generalforsamling i Dianalund Udviklingsråd, der startede med at få valgt stemmetællere og en ordstyrer. Formanden fik herefter ordet og kunne komme med sin årsberetning.

Arne Pedersen lagde ud med flagalleen og fortalte om hvordan de tidligere trailere var fundet ulovlige og at det var lykkedes at samle ind til tre nye på bare 3 uger. Det har efterfølgende været vanskeligt at finde frivillige, der ville stå for opsætningen, også selvom DUR udbetaler 25.000 kr. for et års opsætning. Man har dog nu fået henvendelse fra flere der har vist interesse, men man ville vente med at gå videre, indtil en ny bestyrelse var valgt.

Dianalund Event og DUR

Dianalund Event har sammen med DUR stået for at arrangerer storskærm til fodboldlandskampen England - Danmark i Dianalund Centret med over 300 tilskuer. Samtidig har de stået for at arrangerer en ekstra picnic koncert, da der var en koncert, der blev aflyst på grund af vejret og bandet efterfølgende tog kontakt til DUR, om de ikke ville stå for det. Man fandt ved dette arrangement ud af at Sorø kommune skal søges om disse arrangementer og egentlig ville kommunen forlange betaling for alle arrangementer men DUR fik det omstødt til, at foreninger kan afholde arrangementer gratis. Private skal dog stadig betale.

MÆ RK Dianalund

Det lykkedes folkene bag Mærk Dianalund, at få stablet nogle ganske fine dage på benene trods udfordringer med flytning af arrangementet grundet Coronarestriktioner og uvished om, om det kunne lad sig gøre. Vejret var desværre heller ikke lige med dem i år. Men der var stor tilfredshed fra politisk hold med vælgermødet der blev afholdt i stedet for den store grundlovsfest MÆ RK plejer at stå for. Det blev også til fest om aftenen i det store telt på plænen foran scenen På Banen. MÆ RK Dianalund vender stærkt tilbage i år og er allerede i gang med at arrangere årets program.

Mere Dianalund Event

Dianalund Event fik lavet Halloween med spejderne med stor succes hvor store dele af borgerhuset blev brugt samt pladsen ude foran. Dianalund Event stod også for fastelavnsfesten i Holberghallen, den og Halloween arrangementet vender frygteligt tilbage næste år. Dianalund Evenet fik også arrangeret et flot fakkeltog for ofrene for krigen i Ukraine. Man gik fra borgerhuset til Filadelfia kirke. DUR havde betalt for faklerne.

Baner, Bump og Vild Natur

DUR har også gang i en Petanque bane der næsten står færdig På Banen. De er samtidig involveret i at få renoveret minigolf banerne på Filadelfia - gruppen bag dette er langt, pengene er der, men man skal have fundet en anden løsning end den der i første omgang blev forslået, da man gerne vil have noget mere holdbart. Tersløse har ad flere omgange fået vejbump, som ikke har været et ønske fra trafikgruppen i Tersløse. De fortsætter deres arbejde med at få etableret en omfartsvej som er den eneste rigtige løsning på trafikproblemet i Tersløse. Naturgruppen har sidste år blandt andet været rundt til de lokale erhvervsdrivende og opfordret til at plante vildt i deres grønne områder.

Ny bestyrelse

Der er en del der er udtrådt af bestyrelsen, fordi de er blevet politisk aktive og derfor ikke kan fortsætte, samtidig har nogen trukket sig og nogle har ikke ønsket genvalg. Derfor er der kun tre tilbage og formanden havde meldt ud, han gerne ville trække sig fra formandsposten og eventuelt også helt fra bestyrelsen. Derudover manglede der også suppleanter, revisor og revisorsuppleanter.

Og med dette takkede formanden Arne Pedersen for et godt år i DUR.

Spørgsmål fra salen

Der blev nu stillet spørgsmål fra salen, hvor det blandt andet lød: Hvorfor skal man være medlem af DUR, hertil bliver der svaret at DUR er det lokale ikke-politiske organ, der med så mange betalende medlemmer som muligt, står stærkere over for kommune, politikere og fonde. Her kom der et forslag fra en tilhører om at opfordre egne foreningsmedlemmer til også at melde sig ind. Det blev også foreslået at det kunne være rigtig rart, at blive påmindet, lidt før det er tid til fornyelse, så man har muligheden for at melde sig ind igen, eller måske få skiftet sit betalingskort til den automatiske fornyelse.

Der arbejdes på at ændre på metoden for hvordan man bliver medlem elektronisk, så den kan gøres endnu mere enkel.

Valg til ny bestyrelse

Der er ni mennesker der stiller op til valg til bestyrelsen og nedenstående er valgt til den nye bestyrelse:

 • Jacob Krüth har tidligere været medlem af bestyrelsen
 • Karin Pedersen sidder i bestyrelse i Dianalund IF
 • Henrik Oscar Henriksen har tidligere været medlem af bestyrelsen
 • Michael Bauer aktiv i Dianalund Fodbold
 • Kristine Christiansen har været med til at lave filmene om Dianalund
 • Anne Greve boet i Dianalund hele livet og har været med i skolebestyrelse i mange år.
 • Henrik Salling stiller op til genvalg
 • Klaus Larsen er ikke på valg i år
 • Claus Thygaard er ikke på valg i år

Suppleant 

 • Kirsten Skovgaard Mathorne kommer fra Naturgruppen
 • Kasper Saltoft - vil gerne prøve kræfter med bestyrelsesarbejde

Revisorer

 • Ivan Kristiansen

Revisor suppleant

 • Susanne Larsen
 • Merete Sommer

Mødet sluttedes af med at en tilhører ønskede, at alle takker Arne for hans store frivillige arbejde i bestyrelsen og med Dianalund Udviklingsråd. Ordstyreren takkede herefter for god ro og orden.

Bog om kunstneren Helmer Breindahl

Kunstneren, læreren og mennesket Helmer Breindahl døde for et lille års tid siden. Nu er der udkommet en flot udstyret bog om ham, hans kunst og hans liv.

Den 28. marts holder Lokalhistorisk forening for tidligere Dianalund kommune generalforsamling, og inden da kommer Mette, Karen og fortæller om bogen og deres far. Samtidig kan der opleves værker af Helmer Breindahl, købes postkort m.v.

Her er det også muligt at erhverve den 133 siders store smukke indbundne bog for 250 kr. Medlemmer af foreningen får den gratis og kan hentes samme aften. Ca. kl. 20:00 er der generalforsamling i foreningen.

Mvh

Bestyrelsen

PS! Man kan stadig nå at tilmelde sig busturen til København samme aften. Der er endnu en halv snes ledige pladser.

Dansk Folkehjælp skal drive modtagecenter i Sorø

Sorø Kommune er blevet bedt af Udlændingestyrelsen om at etablere et modtagecenter, som kan modtage op til 300 asylsøgende ukrainske flygtninge om dagen, hvis det bliver nødvendigt. 
Sorø Kommune har været i dialog med Dansk Folkehjælp, som har påtaget sig opgaven med at drive modtagecentret. Dansk Folkehjælp står også for at drive et tilsvarende modtagecenter i Guldborgsund Kommune.

Henrik Madsen, konst. velfærdsdirektør i Sorø Kommune siger:

”Det er imponerende, at Dansk Folkehjælp byder ind og tilbyder at bemande modtagecentret med kompetente frivillige. Det er vi dybt taknemmelige for. Det kommer naturligvis til at ske i et tæt samarbejde med Sorø Kommune.”

Klaus Nørlem fra i Dansk Folkehjælp siger: 

”Dansk Folkehjælp er glade for at kunne hjælpe Sorø Kommune med drift af modtagecenter i Sorø. Som organisation forsøger vi at understøtte arbejdet med modtagelse af flygtninge i Danmark de steder, der måtte være behov for vores hjælp, ligesom vi lige nu arbejder med modtagelse af flygtning på en række grænseovergange i Europa.”  

Dansk Folkehjælp kommer til at stå for drift og bemanding af modtagecentret i dag- og aftentimerne, herunder tolkeservice, madbestilling og koordinering af frivillige samt frivillige samaritter. Sorø Kommune står selv for bemanding og drift om natten. 

Karianne Andersen, som driver Café K i hallen, vil indgå i leverancen af mad til modtagecentret, og vil desuden kunne fortsætte sin cateringforretning i hallens køkken sideløbende og levere mad til alle de kunder, som har bestilt mad til forårets fester.

Uvis tidshorisont

Endnu er det uvist, hvornår modtagecenteret skal etableres. Sorø Kommune er nummer fire på listen over kommuner i politikredsen, som vil modtage asylsøgende ukrainske flygtninge, og meldingen er, at modtagecentret skal kunne stå klar med 24 timers varsel. 

Kim Nielsen, leder af bygningsdrift i Sorø Kommune, er ansvarlig for etableringen. Han siger: 
”Vi er langt i forberedelserne og kan etablere et modtagecenter med kort varsel. Og med aftalen med Dansk Folkehjælp er vi klar til at tage imod de asylansøgere, som måtte komme.”

Thomas Blachman besøger Sorø til ordblindedag 28. marts

Kan jeg blive arkitekt, hvis jeg er ordblind? Eller iværksætter? Eller skolelærer? Hvilke hjælpemidler findes der, hvis jeg vil lære fremmedsprog? Og hvordan støtter jeg som forælder bedst mit ordblinde barn? Det er nogle af de mange spørgsmål, som ordblinde elever og deres lærere og forældre kan blive klogere på, når Sorø Kommune inviterer til Ordblindedag mandag den 28. marts i Sorø Hallen.

Formand for Børn og Undervisningsudvalget, Jakob Spliid, siger:

”Jeg er enormt stolt over, at vi igen kan holde Ordblindedag i Sorø Kommune. Formålet med dagen er at skabe positiv opmærksomhed om ordblindhed og nedbryde fordomme og tabuer. Jeg håber, at dagen vil bidrage til, at alle mennesker med ordblindhed ranker ryggen og tror mere på sig selv og på, at man godt kan lykkes både på en uddannelse og som menneske, selvom man er ordblind.”

Jakob Spliid byder velkommen på dagen og deltager desuden i en paneldebat med de øvrige medlemmer af Børn og Undervisningsudvalget, som her får selskab af Thomas Blachman, bedst kendt fra X-faktor, som selv er ordblind. 

Thomas Blachman er desuden dagens hovedtaler og holder foredrag kl. 12. 

Carsten Milan Nielsen er koordinerende læsevejleder i Sorø Kommune. Han siger:

”Sidst vi holdt Ordblindedag var i 2019. Det gik over al forventning og blev meget positivt modtaget af både elever og forældre, så vi glæder os meget til at gentage succesen. Alene det at være samlet så mange elever, giver en stærk oplevelse af, at man ikke er alene – og at der er masser af muligheder, selvom man er ordblind.”

Regner med 700 gæster

Arrangørerne regner med, at der kommer ca. 300-350 ordblinde elever, 50 lærere og skoleledere, et antal gæster, udstillere og standholdere plus de forældre, som har mulighed for at deltage. Alt i alt forventes op mod 700 gæster på dagen. 

Eleverne og de øvrige gæster vil blandt andre kunne møde uddannelsesinstitutioner, forlag og virksomheder, som tilbyder hjælpemidler til ordblinde.

Elever fra 7.-9. klasse ser desuden teaterforestillingen ”Jeg læser falsk” af C:NTACT, hvor vi møder 13 menneskers personlige fortællinger om at være ordblind.

Dagens program

Ordblindedagens program til mandag d. 28. marts 2022 kl. 8.30-14 i Sorø Hallerne Hal 1 og Hal 3A + B.

08.30: Ankomst 

09.00: Velkomst ved formand for Børne og Undervisningsudvalget, Jakob Spliid

09.30-10.30: Vandring mellem udstillerstande i Hal 3A+B (Gyldendal, Clio, Alinea, Nota, Wizkids, Sorø Bibliotek, Sorø Akademi, EUD, UU, Erhvervsliv, Privatskolen m.fl.)

09.30-10.30: Teaterforestilling for elever i 7.-9. klasse i Hal 1

10.30-11.30: Frokost spises mellem vandringerne i cafémiljø i Hal 3A+B

11.30-12.00: Paneldebat i Hal 1 ved Børne og Undervisningsudvalget og Thomas Blachman

12.00-13.00 Foredrag i Hal 1 ved Thomas Blachman

13.00-13.30 Kåring af vinderen af elevkonkurrencen, præmieoverrækkelse ved Thomas Blachman
13.30-14.00: Afrunding og evaluering af dagen og hjemkørsel.

Artikelbillede: Mogens Engelund, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

Sorø kommune efterlyser indkvarteringsmuligheder og sprogkundskaber

Sorø Kommune får mange henvendelser fra borgere, som gerne vil hjælpe med at tage godt imod ukrainske flygtninge, og som eksempelvis tilbyder indkvartering eller stiller sig til rådighed som netværksfamilier. 

Konst. velfærdsdirektør, Henrik Madsen, siger: ”Det er fantastisk, at så mange borgere melder sig på banen og gerne vil bidrage. Vi forestiller os, at både indkvartering og frivillig tolkning er opgaver, vi får god brug for, så i første omgang samler vi henvendelser herom via kommunens hjemmeside. Og så vil vi gå i dialog med de frivillige organisationer, som også er en utroligt vigtig samarbejdspartner i den situation, vi ser ind i.”

Klar til at huse ukrainere? 

På Sorø Kommunes hjemmeside kan man som borger tilkendegive, hvis man kan tilbyde indkvartering af flygtninge. Det er uforpligtende, og man binder sig ikke til noget.

Taler du ukrainsk eller russisk?

Sorø Kommune vil også gerne i kontakt med frivillige, som taler ukrainsk eller russisk, og som har lyst til at bidrage frivilligt med at tolke eller oversætte.

Frivillige og andre aktører

Flere frivillige foreninger er allerede på banen med hjælpearbejde af forskellig art. Sorø Kommune er i dialog med flere af disse for at afsøge samarbejdsmuligheder. Sorø Kommune vil ligeledes indlede dialog med andre relevante aktører for at danne sig et overblik over, hvem der eventuelt vil kunne byde ind med løsninger og samarbejde.

Artikelbillede: Flag pole photo created by jannoon028 - www.freepik.com

Skal DUR fortsætte?

DUR (Dianalund Udviklingsråd) har de seneste år oplevet en nedgang i medlemmer, samt svært ved at besætte poster i bestyrelsen, muligvis grundet i de sidste års restriktioner i forbindelse med Covid-19. Derfor kommer den siddende bestyrelse nu med en appel til borgerne i 4293 Dianalund.

Hvis alt det gode arbejde som DUR og alle undergrupperne har og fortsat udfører skal fortsætte, så har vi brug for flere kræfter i bestyrelsen, meget gerne nogle yngre kræfter. Derudover har vi brug for at så mange som muligt støtter op med medlemskab (75 kr. om året og du kan tilmelde dig her), da medlemstallet har betydning for tilskud der gives fra Sorø Kommune, samt at DUR har en større "stemme" i forhold til Sorø Kommune.

Så har du bare den mindste lyst til at være med til at sikre nye tiltag og oplevelser i Dianalund, så mød op til generalforsamling den 24. marts kl. 19.30 i Dianalund Borgerhus. Selvom man ikke har lyst til en bestyrelsespost er man meget velkommen, på Generalforsamlingen kan man hører mere om arbejdet i DUR og alle undergrupperne.

Dianalund Udviklingsråd blev dannet i 2014 og har siden med stor succes igennem undergrupper og deres utrættelige arbejde fået gennemført både kunstgræsbane, På Banen - Vores store aktivitetsområde, svævebane, børne sankt hans, "Den lille omvej", "SAMM-pladsen", "Dianaloopet" og en modernisering af miljøet omkring borgerhuset. Alt dette fordi der fra starten var en meget stor tilslutning med over 800 medlemmer, der bevirkede at Dianalund blev tildelt over 4,5 mio. kroner i udviklingsstøtte. Man fik ved fondsøgninger og det lokale erhvervsliv opnået tilskud på langt over 3 mio kroner.

Nye og igangværende tiltag

Der er lige nu gang i mange forskellige projekter.

 • Dianalund.dk samt Dianalund på Facebook - Byens hjemmeside samt Facebook side som formidler nyheder, arrangementer, seværdigheder, nyttig viden, erhverv, foreninger, butikker og meget mere der er relevant for borgere i 4293
 • Naturgruppen er et Vild med Vilje projekt, der vil have mere biodiversitet til Dianalund. Du kan finde mere om dem på undersiden: Naturgruppen. Du kan også følge med på deres Facebookgruppe ved at klikke her: https://www.facebook.com/groups/durnaturgruppen/
 • Der arbejdes på en petanquebane ved borgerhuset
 • Den gamle minigolfbane på Filadelfias område skal renoveres og tages i brug af byens borgere
 • E-Dur er fællesskabet for byens erhvervsliv
 • Der er en trafikgruppe, der fortsat kigger på trafiksituationen i Tersløse
 • Mærk Dianalund er gruppen omkring Grundlovsdag med flere dage med mange forskellige aktiviteter der samler byen
 • Dianalund event sørgede sidste år for et storskærmsarrangement og halloween samt Fastelavnsarrangement i Holberghallen i år, og her er der mange muligheder for andre og spændende aktiviteter
 • Flagalleen som sætter flag op på hellig- og konfirmationsdage. Der er i år indkøbt nye trailere, der er dialog igang med en forening i Dianalund omkring opsætning af flagalleen

Tilskud på 80.000 kr. årligt

Hvis disse tiltag skal kunne fortsættes bliver Dianalund Udviklingsråd også nødt til at fortsætte, da det kommunale tilskud på 80.000 kr. årligt forudsætter at der er et lokalt udviklingsråd at tildele penge til. Pengene er hidtil primært blevet brugt til diverse arrangementer herunder Mærk Dianalund, Storskærm, Halloween og meget andet samt flagalle, der hvert år bliver tildelt 25.000 kr.

Fastelavnsfest på Filadelfia

Der har været fastelavnsfest i mandags i den store lade ved Værkstedsvej på Filadelfia. 

80 glade og udklædte brugere af Rehabilitering og Udviklingscentret deltog i festlighederne, hvor der blev slået katten af tønden. Alle de 18-80 årige gav den gas og tønden bank. 

Som noget helt særligt i år var der flotte præmier fra Dianalunds erhvervsliv. Det var første gang, at Rehabilitering- og Udviklingscentrets fastelavnsfest bliver sponsoreret. En af brugerne foreslog det på et brugermøde og fik mulighed for at prøve det af. 

16 butikker støttede op om arrangementet med præmier lige fra pizzaer til højttalere og havefrøer. 

- Det har været en stor succes. Vi fik holdt et brag af en fastelavnsfest med præmier til både kattekongen og kattedronningen. Vi er meget glade for støtten, og vi ser gerne et langt større samarbejde med byens erhvervsliv. Ikke mindst i forbindelse med vores tilbud om ’Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse’, STU, hvor vi eventuelt kan samarbejde om praktikpladser, siger Lene Nielsen, souschef på Rehabilitering og Udviklingscentret, Filadelfia.