Fastelavn i fase 1

Holbergskolen holdte traditionen tro Fastelavn. Fase 2 startede i Holberghallen efterfulgt af fase 1 (billeder herfra). Der masser af festlige udklædninger og kostumer. Børnene i Fase 1 gik i optog fra SFO'en, der startede med at klasselæreren for 0.a spillede "Fastelavn er mit navn" på saxofon.
Sanglege og tøndeslagning
Da alle var kommet ned i Holberghallen, skulle der varmes op med forskellige sanglege, inden det gik løs med tøndeslagning på hele 8 tønder. Der skulle mange slag til før alle tønderne havde givet efter og kattedroninger og kattekonger kunne kåres. [gallery link="file" ids="6723,6724,6725,6726,6727,6728,6729,6730,6731,6732,6733,6734,6735,6736,6737,6738,6739,6740,6741,6742,6743,6744,6745,6746,6747,6748,6749,6750,6751,6752,6753,6754,6755"]

Dianalund Centret Inviterede til Fastelavn

Dianalund Centret havde inviteret alle børn til fastelavn for at slå katten af tønden, og i år mødte der 125 børn op på Puls Torvet for at forsøge at blive dette års kattekonge eller kattedronning. Der skulle god tålmodighed til, for det tog 40 minutter før det lykkedes at slå hul på de første tønder, som må have været særligt holdbare i år.

Og vinderne blev...

Børnene var inddelt i fire aldersgrupper, og vinderne af de enkelte grupper blev:

  •  0-3 år, David
  •  4-5 år, Victor
  •  6-7 år, Kasper
  •  8+, Lukas 
Gustav blev kåret til den bedst udklædte med sit gammelkone kostume, der var meget gennemført. Efter alle anstrengelserne var der fastelavnsboller og cacao eller juice til alle. En vældig fornøjelig formiddag i Dianalund Centret [gallery columns="2" link="file" ids="6672,6671,6670,6669"]

Imagepleje med modspil… – Debatindlæg

DUR (Dianalund Udviklings Råd), E-DUR (ditto erhvervsudvikling) og Torveforeningen udfører et utrætteligt og forbilledligt arbejde for at fremme en positiv udvikling på alle niveauer i Dianalund. Og det er vores oplevelse, at det faktisk er lykkedes at vende en lidt forstemt ”udkantsstemning” til positiv fremskridtstro. Netop det har vi i en periode forsøgt at formidle gennem den lokale dagspresse og ugeaviserne. I sidste uge knækkede imagefilmen imidlertid under overskriften ”Borgerne i Dianalund føler sig utrygge”. Overskriften blev i TV2 og News fulgt op af gentagne reportager om et selvbestaltet borgerværn, der skulle beskytte borgerne mod ”stærkt stigende kriminalitet og vold i gaderne”. Påstande, som blev fremsat af ”borgerværnets” medlemmer, til trods for at politiet kan dokumentere faldende kriminalitet i lokalområdet de sidste fem år. Sociale medier betyder, at hele byen ved, hver gang der bliver stjålet en spegepølse i Netto - eller kørt lidt for stærkt på en villavej. Det kan give en følelse af øget kriminalitet, selvom det modsatte kan dokumenteres. ”Borgerværnets” fremstilling af situationen i Dianalund var efter vores opfattelse fordrejet, misvisende og ensidig. Udover at der er flere grunde til skepsis overfor selvbestaltede borgerværn (manglende legitimitet, ukendt værdigrundlag, ingen myndighedsbeføjelser etc.), er det bekymrende, at så få personer (os bekendt 8) på et udokumenteret grundlag og uden modspil, får lov til at definere vores lokalområde i landsdækkende medier. Det er skadeligt for lokalområdet, og det fremmer stigmatisering af livet udenfor storbyerne. Vi kan ikke afvise, at vi har været blinde for en gruppe borgeres følelse at utryghed. Og utryghed skal man altid tage alvorligt – også selvom den ikke har statistisk belæg. Til gengæld er det vores opfattelse, at det billede der blev tegnet af Dianalund på TV2 og News i den forgangne uge, ikke er repræsentativt for borgerne i lokalområdet. Vi tager således afstand fra den fremstilling – og behovet for et selvbestaltet borgerværn. I stedet har vi i sinde fortsat at rette fokus på de mange gode ting der sker i Dianalund. Dianalund er et lokalområde i positiv udvikling for så vidt angår handel, erhvervsudvikling, udvikling af vore institutioner, kultur, idræt, bosætning og forskønnelse af vores by, som ligger i et naturskønt område. Skrevet af Bent Frederiksen og Finn Pilgaard Beyer  

Bus 420 kører fra den 27. februar over Dianalund seks gange dagligt.

Sorø kommune har nu besluttet at finansierer drift af bus 420 over Dianalund seks gange dagligt. Dette sker efter Region Sjællands besparelser på busbetjeningen gennem Sorø kommune, betød mange protester og borgermøde i Dianalund.
Læs også: 170 Fremmødte og 2283 underskrifter
I køreplanlægningen er der lagt vægt på, at bussen kører over Dianalund i spidsbelastningsperioderne, hvor flest mennesker skal til og fra arbejde eller uddannelse. Et godt samarbejde mellem Sorø Kommune, Region Sjælland og Movia har sikret, at ændringerne kan træde i kraft allerede fra den 27. februar 2017.
Sådan vil den kører
Helt konkret vil der være tre morgenafgange og tre eftermiddagsafgange over Dianalund i hverdagene i begge retninger. I morgentimerne kører der en ekstra afgang, som fortsat vil køre over Munke Bjergby. Du kan se den nye køreplan for bus 420 når den bliver tilgængelig på www.dinoffentligetransport.dk. Vær opmærksom på at det er ikke 420R der genopstår, der køres fortsat timedrift og ikke som tidligere halvtimesdrift. Artikelbillede: Fotograf Ulrik Jantzen

SuperBrugsen med stærk lokal forankring

Kenneth Beenfeldt der har været brugsuddeler i Dianalund siden 1 november 2015, tror på at det er vigtigt SuperBrugsen markere sig lokalt. Dette gør han og butikken blandt andet ved at støtte  DTH banko med præmier, levere varer til lokalt bosted. Ligeledes afholdes der aftener med vinsmagning. Senest har man valgt at støtte Lions-tiltaget med at donerer et fast beløb til hver madkurv til værdigt trængende i en kold juletid. Læs også: Læg en ekstra varer i din kurv De endelige tegninger til hvordan den nye butik kommer til at se ud har de ikke set endnu. Men ikke desto mindre er der selvfølgelig stadig glæde og forventning. Coop har givet endeligt tilsagn om at investere 17 millioner kroner i en flytning og ombygning af SuperBrugsen. Det er ikke kun fordi butikken skal udvides og dermed give bedre plads til varer og den handlende. Der vil også blive kortere til parkeringspladsen, og mulighed for et mere åbent område foran butikken.
Coop ejet vs. selvstændig brugsforening
En brugs kan være ejet af en selvstændig brugsforening, hvor bestyrelsen for den pågældende forening har det overordnede økonomiske ansvar. Dermed har man langt mere selvbestemmelse i forhold til investeringer, hvis der er penge på kistebunden. Hvis brugsen er Coop ejet, som det er tilfældet med SuperBrugsen i Dianalund, skal alle investeringer godkendes centralt af Coop Danmark og bestyrelsen har intet økonomisk ansvar. Bestyrelsen har stadig et ansvar for at gøre butikken så attraktiv som muligt, særligt i forhold til lokalområdet. I tilfældet her hvor det handlede om at få udvidet butikken, blev der brugt mange kræfter fra bestyrelsens side på at lave beregninger der viste hvorfor det er god ide at udvide, og være vedholdende i forhold til opfølgning på indsendt materiale. Coop har været afvendtende i forhold til at se om Dianalund var en by i udvikling eller afvikling, men byen har gennem den økonomiske krise siden 2008, kun vist tegn på fremgang, idet befolkningstallet er øget her i modsætning til mange andre byer af samme størrelse eller mindre.
Historisk var Brugsen ikke velkommen
Hvis man kigger tilbage på hvordan Brugsen startede sit liv i Dianalund, blev den ikke taget imod med åbne arme. Derimod var der en del skepsis overfor at netop Brugsen skulle komme. Man havde jo allerede en velfungerende købmand på torvet. Men årene gik og i dag kan man vel næppe forestille sig Dianalund Centret uden SuperBrugsen.
Fremtiden ser lys ud
Efter den gode melding om udvidelsen, ser Kenneth gerne at der gøres lidt mere for at flere butikker i Centret holder søndagsåbent en gang eller to om måneden. Han kan se øget indtjening på sine regnskaber ved søndagsåbent, og hvis flere butikker holder åbent samtidig, giver det som bekendt en afsmittende effekt. Der blev også luftet tanken om facadeændring, således SuperBrugsens bomærke blev mere synligt. Kenneth er iøvrigt samtidig med i den helhedsplangruppe der arbejder for at skabe en større sammenhæng mellem borgerhuset og centret.

Læserbrev: Mist ikke troen på bussen

Læserbrev sendt til pressen.
I kan arbejde for en modernisering af den offentlige transport sammen med os socialdemokrater. 
Forleden talte jeg med en borger i Dianalund, som fortalte, at hun har haft ejendomsmægler til at vurdere sit hus. I den forbindelse havde ejendomsmægleren fortalt, at han kendte til 3 familier, der har sat deres hus til salg i Dianalund, på grund af usikkerheden omkring den fremtidige busdrift i Sorø kommune. Det er børne-familier, hvis børn har brug for at tage bussen til og fra uddannelsessteder uden for Dianalund.

Jeg kan godt forstå, hvis man bekymrer sig for den fremtidige busdrift. Den løsning der p.t. er fundet med 3 morgen og 3 eftermiddags afgange, for bussen til Slagelse, og fastholdelse af bussen fra Næstved til Kalundborg er en midlertidig løsning. Men det er ikke ensbetydende med busdriften i Sorø kommune stopper ved årets udgang. 

Vi socialdemokrater vil arbejde på en løsning der moderniserer den kollektive trafik i hele Sorø kommune. Vi vil arbejde på en busdrift, der kører hvor og hvornår der er behov og ikke som i dag, hvor der på nogle tids-punkter af dagen kører næsten tomme busser rundt i kommunen. 

I juni måned har byrådet et temamøde vedr. den fremtidige kollektive trafik og vi vil gerne bringe jeres ideer og input med ind i debatten, så skriv gerne til en af os socialdemokratiske byrådsmedlemmer.  

Så - bevar troen på, at det også i fremtiden vil muligt at komme rundt i Sorø kommune med kollektiv trafik. 

Annette Raaschou van der Star

Byrådsmedlem

Socialdemokratiet

Artikelbillede: Fotograf Ulrik Jantzen

Brug for bedre bredbånd?

Sorø Kommune inviterer borgere og virksomheder på ”date” med bredbåndsudbydere
Sorø Kommune afholder et arrangement for udbydere af internetforbindelser samt borgere og virksomheder. Formålet med arrangementet er, at hjælpe kommunens borgere og virksomheder med at få etableret en kontakt til en udbyder, så de kan søge den kommende bredbåndspulje for 2017. På arrangementet vil der være en række forskellige udbydere til stede. Udbyderne vil give en præsentation af de muligheder de kan tilbyde borgere og virksomheder. Efter præsentationen vil der være mulighed for at "date" udbyderne. Her kan du finde ud af om der kan være et match med det, som udbyderen kan tilbyde. Borgere og virksomheder, som har ønske om en bedre internetforbindelse, opfordres derfor til at komme til arrangementet og høre mere om deres muligheder.
Kom med så meget af projektet selv
Der er forskellige muligheder for at søge støtte til etablering af bedre bredbånd. Ansøgerne opfordres til selv kommer med så meget af projektet som muligt, da det skaber større mulighed for at få del i Bredbåndspuljen. Til arrangementet vil der derfor også være information om hvilke muligheder der er for at søge tilskud til etablering af bedre bredbånd, blandt andet et tilskud fra Sorø Kommune.
Hvor og hvornår
Arrangementet finder sted mandag den 27. februar kl 19.00 til 21.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. Der vil blive serveret kaffe, te og vand. Tilmelding skal ske senest kl. 10 den 24. februar pr. mail til ckna@soroe.dk

Hjælp os med at blive sunde

2000 borgere i Sorø Kommune skal tegne vores sundhedsprofil

Har flere droppet cigaretterne? Er vi mere fysisk aktive? Hvor mange føler, at de har et godt helbred? Hvor mange lider af flere sygdomme? Hvor mange er ensomme? Det får vi svar på, når 34.000 borgere i Region Sjælland - 2000 borgere i hver af de 17 kommuner - har svaret på spørgsmålet: "Hvordan har du det?"

Det er en Danmarks største undersøgelse af borgernes sundhed, hvor i alt 300.000 danskere inviteres til at deltage. Heraf 34.000 i Region Sjælland, fordelt på 2000 i hver kommune. Deltagerne har netop fået tilsendt et spørgeskema med digital post.
Er det sket en udvikling?
Sundhedsprofilen 2017 "Hvordan har du det?" er en undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i hele Danmark. Undersøgelsen blev gennemført i 2010 og 2013, og nu skal den nye undersøgelse afsløre, hvordan det står til i 2017. Er det sket en udvikling? Har tidligere indsatser haft en effekt?
Tættere på begrebet ensomhed
Denne gang er der ekstra spørgsmål om ensomhed. Spørgsmålene skal bidrage til skabe et bedre billede af, hvor mange der er alene eller ensomme. Man kan være alene uden at føle sig ensom, og man kan føle sig ensom i selskab med andre.
Svarene skal vise behov for handling
Vi bruger svarene til at tegne en sundhedsprofil af befolkningen i Region Sjælland og hver af de 17 kommuner. Det er et redskab til at planlægge og målrette kommunens tilbud til borgerne, så vi skaber mere sundhed. Vi får et billede af, hvor det er vigtigt at sætte ind, og hvordan pengene og personalekræfterne bruges bedst. Svarene skal giver et fingerpeg om behovet - og derfor opfordrer vi alle, der modtager et spørgeskema, til at svare.

Skorstensfejeren renser da også tagrenden

Når Børge Petersen, skorstenfejer gennem 30 år, bliver spurgt om han ikke lige kan rense tagrenden nu han alligevel er deroppe, er svaret selvfølgelig ja. Selvom det stadig primært handler om at holde skorstenen ren, så der ikke opstår mulighed for kulilte i huset eller anden forurening når der skal fyres, kan den lille detalje også klares. Børge Petersens virksomhed: "Skorstensfejeren i Sorø" har eksisteret siden 2009, hvor han skrev kontrakt med Sorø kommune. Det er et lovkrav at der skal være tilknyttet en skorstensfejer til hvert distrikt i landet. Sorø kommune er et distrikt for sig. En kontrakt mellem kommune og skorstenfejermester handler primært om at udfører kontrol med ny opførelser af skorstene, samt gennemfører årlige lovpligtige tilsyn. Det er også skorstensfejeren der inddrages når der opstår klagesager om lugtgener fra naboens pejs. Derudover har han også en rådgivende funktion i forbindelse med nybyggeri, både af private boliger men også når det gælder store industrielle ovne.
Stolthed over sit fag
Børge fortæller levende om hvor vigtigt det er at holde sin skorsten ren og fri for fuglereder. Han kommer i den forbindelse ind på en uhyggelig historie fra Dianalund om en familie der have en allikerede i deres skorsten. Dette bevirkede at der over nogle dage udviklede sig mere og mere kulilte i huset. Kulilte lugter ikke og kan ikke ses, men er livsfarligt selv i små mængder. Det var muligt for allikerne at bygge rede i skorstenen, fordi der ikke var sat en rist ovenpå skorstenen. [faktaboks]
Sikkerheden skal være på plads
Der bliver stadig højere krav til sikkerheden på jobbet, og heldigvis for det. Som skorstensfejer har man tidligere været meget udsat, idet man skulle kravle på tagene uden sikkerhedssele. Nu er der krav om at der bliver monteret trappetrin på tagene. Det er dog stadig vanskeligt at finde en god løsning på hvordan man skal spænde sig fast til en line. Børge viser et par forslag, hvor det ene går ud på at have en stålwire, fast monteret omkring et spær øverst oppe ved skorstenen. Denne line kan man så trække ud mellem tagstenen, og fastspænde sin egen line til mens der fejes skorsten. En anden mulighed er at bolte et "øje" fast på skorstenen - dette kræver dog at stenene er nyere og hele.
Skorstensfejernes festival
Hvert år omkring slutning af august starten af september bliver der afholdt en festival til ære for skorstensfejerfaget. Det forgår i den lille Italienske by Santa Maria Maggiore, hvor også "Spazzacamino" museet ligger. Her kan man se hvordan skorstensfejere i Italien for indtil bare 100 år siden "købte" drenge i 8-12 års alderen af fattige forældre. Disse drenge blev sænket ned i skorstenene, så man bedre kunne få rengjort skorstenene. Det er for at hylde disse drenge denne festival afholdes for 33. gang i 2017. Børge Petersen har deltaget flere gange i festligehederne sammen med over 700 andre skorstensfejere fra hele verden. Han beskriver det som en kæmpe oplevelse, at gå parade gennem byen med en masse tiljublende tilskuer på sidelinierne. [caption id="attachment_6532" align="alignnone" width="1024" class="center"]Skorstensfejerfestival i Santa Maria Maggiore Det er en kæmpe oplevelse at gå sammen med 700 skorstensfejerkolleger gennem byens gader og blive tiljublet som helte.[/caption]
Dækker hele kommunen
Børge Petersen hans fire svende, en lærling og kontordame, dækker hele Sorø kommune fra Ruds-Vedby og Dianalund, Stenlille og Pedersborg over til Fjenneslev og Broby. Skorstensfejeren i Sorø kan kontaktes på telefon 57 84 47 47. Der er også mulighed for at tilmelde sig en SMS service, således du kan blive orienteret om hvornår din skorstensfejer kommer og fejer.

Generalforsamling i Dianalund Fodbold

Kom til generalforsamling i Dianalund Fodbold mandag d. 20. februar 2017 kl. 19.30 i klubhuset. Dagsorden er som i følge vedtægter: 1  Valg af stemmetællere. 2.   Valg af dirigent. 3.   Bestyrelsens beretning fremsat af formanden, samt underudvalgenes beretninger. 4.   Forelæggelse af det af foreningens revisor reviderede regnskab. 5.   Behandling af indkomne forslag. 6.   Orientering af virksomhed i det kommende år 7.   Valg af formand. 8.   Valg af kasserer. 9.   Valg af afdelingsbestyrelse. 10. Valg af 1. og 2. suppleanter. 11. Eventuelt. Alle der har interesse er meget velkomne