Nyt telefonnummer til coronaspørgsmål

For mange ældre borgere, deres pårørende og den brede offentlighed har spørgsmål om coronatest, booking af vaccinationer og spørgsmål om transport til vaccinationer været svære at finde klare svar på.

Det har givet glødende linjer i Sorø Kommunes telefonomstilling og hos visitation i Social Service.

For at kunne hjælpe borgerne bedre - og for at skabe mere ro på de andre linjer - har Sorø kommune nu oprettet et callcenter med medarbejdere, som kan svare på spørgsmål fra borgerne om test, vacciner og kørsel.

Sorøs Callcenter - 57 87 60 45 - fra 1. marts

Sorø Kommunes callcenter for spørgsmål om corona åbner mandag d. 1. marts og kan træffes alle hverdage fra 9-12 på telefonnummer 57 87 60 45.

Øvrige mere generelle henvendelser om corona kan man som borger rette til Region Sjællands Corona Callcenter på 70 20 42 22.

Her kan man også booke tid til vacciner, hvis man er inviteret til vaccination og er undtaget fra at bruge digital post.

Artikelbillede: Business photo created by gpointstudio - www.freepik.com

Lokalekabale på coronamåden

Vær fleksible – nu gælder det om at få foreningslivet i gang igen. Sådan lyder opfordringen fra Sorø Sportsråd til de mange foreninger, som i disse uger skal indgive deres ønsker til haltider og lokaler i den kommende sæson. 

Vi nærmer os den tid på året, hvor Sorø Kommunes frivillige foreninger og aftenskoler retter blikket mod den kommende sæson og indgiver deres ønsker til tider i lokaler og haller. I år betyder forsamlingsrestriktionerne, at fordelingen af lokaler og haltider i år vil ske administrativt på baggrund af foreningernes ønsker.

Centerchef for Byråd og Kultur, Stine Rich Hansen, siger: 

”Det er super ærgerligt, at vi ikke i år kan holde det fælles timefordelingsmøde, hvor klubberne har været gode til indbyrdes at lave aftaler, så træningstiden i hallerne kan gå op. Jeg håber, at alle foreningerne alligevel tager en snak med naboforeningerne og andre lokalebrugere om deres ønsker, før man opretter sine bookinger. Jo bedre foreningerne kan koordinere deres ønsker, desto større er chancen for, at vi kan lykkes med at tilgodese ønskerne.”

Formand for Sportsrådet, John Christoffersen, siger: 

”Det er en besynderlig situation at være i, og jeg forstår godt, hvis foreningerne føler sig lidt rådvilde og modløse. Ingen ved reelt, hvad situationen er, når vi kommer frem til sæsonstart engang efter sommerferien. Mange har været uden de vante fællesskaber i flere måneder. Gode vaner er blevet brudt, og det kan være en udfordring for mange at finde træningstøjet frem igen. Og måske oven i hatten konstatere, at det sidder noget strammere end før.” 

”Mit råd til foreningerne er at tage udgangspunkt i det vi kender. Forsøge at tage tråden op fra dengang den knækkede i starten af december. Samme hold, samme tider, så vidt det er muligt - så ser vi, hvad der sker. Og skulle der til den tid blive behov for at justere, så er jeg sikker på, at både forvaltningens politikere og embedsværk samt foreningerne indbyrdes vil være ekstremt fleksible i forhold til hurtigt at finde løsninger og muligheder, så vi kan få Sorø Kommunes motions- og idrætsliv tilbage på det høje niveau, vi kender,” siger John Christoffersen.

Fordeling af kunstgræs

Også fordelingen af udendørs tider på kommunens kunstgræsanlæg er på vej. Med input fra kommunens fodboldklubber arbejder Fagcenter Byråd og Kultur på at fastlægge principper for fordeling af tider på kunstgræsanlæggene. Principperne vil blive behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget i marts. 

Fakta

Foreningerne skal have oprettet deres bookingønsker i bookingsystemet inden den 14. marts. Herefter behandles anmodningerne, og foreningerne får at vide, hvilke tider de har fået tildelt. Herefter kan foreningerne oprette ønsker til de resterende ledige tider.

Årets frivillige ledere

Kender du en leder, der fortjener anerkendelse for at gøre noget særligt for andre i foreningen? Så er det nu, I skal indstille vedkommende til Årets Lederpris eller Årets Ung Lederpris.

Årets Lederpris 

Byrådet i Sorø Kommune uddeler Årets Lederpris for at anerkende det frivillige lederarbejde, der udføres i foreninger med aktiviteter for børn og unge. Prisen uddeles til en leder, der i særlig grad har gjort sig bemærket ved at ofre megen tid og kræfter på lederarbejdet eller på anden måde har udmærket sig. Man kan ikke selv søge prisen, men bliver udvalgt af Byrådet på baggrund af indstillinger fra foreninger eller enkeltpersoner via Kultur- og Fritidsudvalget. Prisen udgør 5.000 kr. og man kan normalt kun modtage den én gang. 

Årets Ung Lederpris 

Kultur og Fritidsudvalget uddeler Årets Ung Lederpris. Prisen er et udviklingslegat til en ung leder fra en forening, der er godkendt under Sorø Ordningen. Formålet med legatet er at belønne en ung leder for en særlig indsats og at inspirere andre unge til aktivt at gå ind i lederhvervet i foreningerne. Prisen udgør 2.500 kr. og er typisk til ledere under 25 år. Man kan ikke selv søge prisen, men indstille andre til den.

Send jeres forslag til kandidater

Kender du én, som du synes fortjener en af priserne? Så send din begrundelse for, hvorfor vedkommende skal indstilles til enten Årets Lederpris eller Årets Ung Lederpris på mail til: kulturogfritid@soroe.dk

Sidste frist for at indsende forslag er 8. marts 2021 - og priserne uddeles i maj måned.

Principper for fordeling af kunstgræsbaner på vej

I starten af december 2020 opfordrede Sorø Kommune alle fodboldklubberne i kommunen til at give deres besyv med i forhold til formuleringen af de principper, der fremover skal gælde for fordelingen af banetider på kunstgræsbanerne. Næsten alle kommunens fodboldklubber har benyttet sig af muligheden og indsendt et høringssvar. Blandt andre har Sorø Freja, Team AS, LBI, Dianalund IF og de øvrige klubber, der benytter kunstgræsbanen i Dianalund indsendt høringssvar.

Principperne drøftes til marts

I de kommende uger vil Fagcenter Kultur og Fritid nærstudere høringssvarende og udarbejde bud på principper, som Kultur og Fritidsudvalget vil drøfte i marts.

Fagcenterchef for Byråd og Kultur, Stine Rich Hansen, siger: ”En stor tak skal lyde til alle de klubber, som har bidraget til den demokratiske proces og indgivet et høringssvar. Vi glæder os til at dykke ned i høringssvarene og med foreningernes hjælp udarbejde et bud på principper, som sikrer en fornuftig og rimelig fordeling af banetider blandt foreningerne.”

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Bo Christensen, siger: ”Jeg glæder mig over, at vi i Byrådet har besluttet at støtte etableringen af nye kunstgræsbaner med samlet set 4 mio. kr. Lige nu har vi tre kunstgræsanlæg i kommunen, og ser man på antallet af baner målt pr. indbygger, så ligger vi i Sorø Kommune i øjeblikket blandt de bedste i landet. Den position ønsker vi at fastholde og styrke fremadrettet, så vi kan følge med efterspørgsel i alle dele af kommunen. Det er super positivt, at så mange i vores kommune gerne vil dyrke idræt, og jeg er helt på linje med foreningernes ønske om at skaffe de bedst mulige vilkår for medlemmerne. Jeg vil derfor opfordre foreningerne til at væbne sig med tålmodighed og glæde sig til, vi får udbygget kapaciteten yderligere og opfordre til, at vi får det bedste ud af de baner vi har til glæde for foreningslivet i hele kommunen.”

De nye principper for banetider vil blive drøftet i Kultur og Fritidsudvalget på mødet den 10. marts.

Tryghedsprik – de ældste er de næste

Alle børn, børnebørn, naboer og venner til borgere over 95 år har nu en stor mulighed for at hjælpe deres ældre familiemedlemmer med at få et skud tryghed her i weekenden.

Der er ledige tider til corona-vaccination af borgere over 95 år fra på søndag. Tiderne kan allerede bestilles nu.

Der er sendt fysisk brev eller brev i e-Boks til dem tirsdag og onsdag i denne uge. Men det er ikke alle i den aldersgruppe, som er helt fortrolig med breve fra det offentlige, og med at booke tider på internettet. Så derfor er det vigtigt, at deres nære spørger dem, om de har fået post, og om de har brug for hjælp til at booke tid, siger leder af Sundhed og Omsorg i Sorø Kommune, Pia Nyborg Hansen.

I brevet er der en vejledning til, hvor man bestiller tid til vaccine. Det foregår på vacciner.dk. Hav Nem-ID klar til bookingen.

På samme side kan man, udover at finde de ledige tider, også få svar på en lang række spørgsmål om vaccinerne og det danske vaccinationsprogram.

Hvis man har problemer med at booke på internettet, eller hvis man er undtaget fra digital post, er det også muligt at kontakte Region Sjællands Corona Callcenter på 70 20 42 22. De kan hjælpe med at bestille vaccinationstiderne.

Vaccinationerne foregår i Region Sjællands store vaccinationscentre i Nykøbing, Maribo, Slagelse, Næstved, Holbæk og Roskilde.

Sorø Kunstmuseum adopterer verdensmål

Direktør for Sorø Kunstmuseum Anna Krogh har en usynlig strategi. En strategi, som hun sjældent italesætter, men som falder hende helt naturligt, når hun skal vælge, hvilke kunstnere, der skal udstilles på museet. Kvinderne skal være synlige. Og de skal repræsenteres på lige fod med de mandlige kunstnere

”Jeg arbejder med kvindelige kunstnere naturligt ud fra nogle kvalitative parametre om relevans for vores publikum, og hvad der tegner den gode kunst. Jeg er ikke dogmatisk omkring kønsfordelingen. Men det falder ret naturligt. Og når jeg kigger på vores udstillingsprogram de næste tre år. Så er det fordelt på 50 procent kvinder og 50 procent mænd,” siger Anna Krogh.

Museumsdirektøren har ikke lyst til at tage ligestillingen som en kvotediskussion. Hun har faktisk ikke noget egentligt ønske om at italesætte det. Men det er et styringsredskab for hende.

”Jeg har et blik på det, og en reminder stående om, hvordan det fordeler sig. For står jeg med to projekter, som er lige gode. Og jeg i forvejen har defineret to mandlige kunstnere, så kan den tredje mand komme senere. Og så vælger jeg kvindeprojektet. Men jeg tager ikke projektet, fordi det er lavet af en kvinde. Jeg er den gamle skole. Det falder mig ikke naturligt, at skulle tænke i kvote. Jeg vil ikke selv vælges fordi jeg er kvinde.”

Sorø Kunstmuseum adopterer verdensmål nummer fem

Sorø Kommune har fokus på verdensmålene, som udgør rammen for byrådets Vision 2022. Derfor kan foreninger, institutioner og virksomheder i Kommunen adoptere et eller flere verdensmål, hvis de arbejder målrettet med dem. Verdensmålsambassadør Pipaluk Balslev har dialog med verdensmålsadoptanterne om at rette fokus mod FN’s verdensmål.

”Det er min opgave at synliggøre arbejdet med verdensmålene. Sorø Kunstmuseum er et godt eksempel på en kulturinstitution, som arbejder med verdensmål nummer fem, som omhandler ligestilling mellem kønnene. Som så mange andre, har museet måske ikke været bevidste om arbejdet med verdensmål. Men ved at sætte fokus arbejdet, kan Sorø Kunstmuseum være med til at inspirere andre til det vigtige arbejde, der skal sikre os og vores efterkommere en bæredygtig verden. Derfor indstiller vi dem til at adoptere et verdensmål.”

Til det siger Anna Krogh: ”Det kan godt være, jeg ikke har italesat det som et fokus. Men det er en del af mit arbejdsgrundlag at tænke kønsfordeling ind i det arbejde, vi laver. Fordi museet skal afspejle den tid, vi er i. Ud fra de faglige overvejelser er verdensmålet om ligestilling mellem kønnene meget håndgribeligt.”

Formand for Kultur- og fritidsudvalget, Bo Christensen er glad for, at Sorø kunstmuseum med ambassadørrollen tager yderligere del i at udbrede kunstmuseets erfaring med ligestillingsarbejdet.

“I Kulturlivet og foreningslivet arbejder man med inklusion, og der er en større tradition for at give lige muligheder for at udtrykke sig. Oplevelsen og den kunstneriske kvalitet kan ikke måles på signaturen eller på kunstnerens køn,” udtaler han.

Borgmester Gert Jørgen siger: ”I Sorø Kommune arbejder vi aktivt med verdensmålene, som er grundlaget vores Vision og Planstrategi 2022. Og vi er glade for, at Sorø Kunstmuseum også går forrest i arbejdet med verdensmålene og tænker dem ind i museets strategi.”

Anna Krogh arbejder grundlæggende med kvalitativt. Hun kigger efter kunst, der har noget at sige os i dag.

”Historikken og diskussionen omkring Me Too siger mig, at vi er et sted i dag, hvor kvinder fylder. Og det er godt og vigtigt. Men jeg kunne aldrig drømme om at vælge en kvinde frem for en mand,” siger hun.

Ser man på Sorø Kunstmuseums hjemmeside, bliver man da også hurtigt klar over, at der stadig er plads til mændene. Peter Bondes kommende udstilling illustreres med et foto, der taler sit tydelige sprog: et par jeans, der hænger i et træ med en strunk birkegren stående ud af gylpen. Dog får den mandlige kunstner ikke pladsen for sig selv. Sorø Museum vil sideløbende udstille værker af Maja Lisa Engelhardt.

Find skøjterne frem

Isen på Skøjteflommen er farbar!

En koldfront ligger over Danmark og Skøjteflommen er klar til issport og leg.

Ophold og brug af Skøjteflommens arealer sker på eget ansvar!

Husk 2 meters afstand og forsamlingsforbud på 5 personer!

Ved at vise hensyn og give plads til andre,  kan vi sammen holde banen åben. Så kom i små grupper og fordel jer over hele den 1 hektar store skøjtebane fra lampeposten og ned mod Skælskørvej. Kig forbi sidst på dagen, hvor lygten er tændt.

Skøjteflommen er en eng, hvor Sorø Kodriveforening har køer på græs i sommerhalvåret.  Om efteråret slår kommunen de sidste stride staudetoppe af, inden engen oversvømmes. Klipningen sikre en glat skøjtebane på den vinteroversvømmede eng.

Hvad betyder flomme

flomme1 substantiv, fælleskøn
BØJNING -n, -r, -rne
UDTALE [ˈflʌmə] 
OPRINDELSE fra middelnedertysk vlome 'det der flyder ovenpå'

Kilde: ordnet.dk

Formand for Teknik og Miljøudvalget Jens Nygaard forklarer: ”kommunen prioriterer at klargøre skøjtebanen, uanset at vintersæsonerne er svingende. Når det endelig fryser, så er det skønt at se liv og glade dage på isen. Det er den perfekte blanding af motion, udeliv og samvær med afstand.” 

Et godt tip

Et godt tip til at få det maksimale ud af banen, er at medbringe kost eller sneskraber. Snefygning og tøvejr laver nemt bump i banen. Og er ungernes skøjter blevet for små, eller ”onkel Anders” blevet for ustabil til hockey! Så kan du jo prøve at få byttet dem derude, eller på en af de mange online byttebørser.

Det ligger på kooordinaterne: 55.42942396548498, 11.56456041165535

Artikelbillede: Candid_Shots fra Pixabay

Gensynsglæden er lige om hjørnet

Det har været nogle usædvanlige og lange uger for de mindste skolebørn og for mange af deres forældre. De skærpede COVID-19 restriktioner har holdt eleverne hjemme til undervisning foran skærmen. Men nu kan de snart komme tilbage i skole.

Regeringen og sundhedsmyndighederne vurderer, at skolebørnene fra 0. – 4. klasse har mindst indflydelse på smittespredningen, og af hensyn til børnenes trivsel, generelle sundhedstilstand og læring kommer de tilbage i skole fra d. 8. februar. Det gælder også for SFO, fritidshjem og klubtilbud for de samme alderstrin. I Sorø Kommune drejer det sig om næsten 1.250 børn, hvoraf en mindre andel dog har gjort brug af nødpasning.

Stor glæde hos lærerne

Det er ikke kun eleverne, der kan glæde sig til at komme i skole igen. Lærerne har skullet vænne sig til en alternativ hverdag med undervisning via skærm, stor afstand til den enkelte elev og til kollegaerne. Og det har kostet kræfter.

Det har været en stor omvæltning for både lærere og elever. Selvom det er en udfordrende opgave, som alle lærerne har løst flot, så vækker det glæde, at vi nu igen kan lave undervisning for børnene i rammer, som de er vant til, med øjenkontakt og med fællesskab, siger Børne- og Familiechef, Henrik Madsen, Sorø Kommune.

Særlige vilkår mindsker smitterisikoen

For at skabe en god og tryg tilbagevenden til skolen, vil der blive sat en række smitteforebyggende foranstaltninger i værk. Kontakten mellem klasserne vil være reduceret, fokus på hygiejne vil være højnet, og der skal være større afstand mellem eleverne på fællesarealer og i frikvarterer. Samtidig skal forældre og andre besøgende i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger bruge mundbind eller visir – også i hente- og bringesituationer.

Vi forbereder os på at kunne overholde de retningslinjer, som bliver udstukket omkring børnenes tilbagevenden. Det kalder på grundighed, kreativitet og på stor forståelse hos både lærere, elever og forældre. Vi melder så klart som muligt ud om det vi ved, og vi arbejder så hårdt på sagen indtil mandag, at der sagtens kan ske ændringer. Det holder vi selvfølgelig også forældrene opdaterede om, siger Henrik Madsen.

De nærmere retningslinjer fastlægges i samarbejde med sundhedsmyndighederne og offentliggøres af Børne- og Undervisningsministeriet. Der udarbejdes desuden en model for test af lærere og pædagoger med flere i forbindelse med genåbningen.

Skrevet af: Brian Borg Andersen

Gruppe for mænd undervejs

Claus Thygaard, der er medlem af DURs bestyrelse, har taget en opgave på sig med at starte en gruppe for mænd i Dianalund. Der er nu samlet fire mænd, som i samarbejde med Sundhedscentret, Frivillighedscentret og PUST vil starte denne forening.

- Vi ville rigitg gerne have nogle lokaler som kun var vores, så vi på den måde ikke skulle pakke vores forskellige grej og sysler sammen fra gang til gang siger Claus Thygaard.

Eget lokale/værksted søges

Det bedste ville være at finde et lokale som kunne bruges som værksted, til alle mulige forskellige aktiviteter. Det skulle også være et sted, hvor man bare kunne komme og drikke en kop kaffe.

- Her kunne man så komme hvis man havde noget der skulle repareres, eller hvad man nu gik og roede med, og så kommer man jo til at falde i snak med nogen man måske ikke har snakket med før håber Claus Thygaard.

Det er goså tanken at der skal være plads til alle mulige andre aktiviteter som fællesspisning, udflugter, cykelture, spil, foredrag og meget andet. Tanken er at man mødes to til tre gange om ugen i dagtimerne.

Corona bremser dannelse af foreningen

Claus og de øvrige tre ville gerne have haft indkaldt til en stiftende generalforsamling, men Corona og forsamlingsforbudet forhindrer dette indtil videre. Så snart det bliver muligt vil der blive indkaldt og lokale politikere vil også blive inviteret med.

Alle skal være meget velkomne til at henvende sig til Claus Thygaard på bestyrelse@dianalund.dk, hvis man kunne tænke sig at høre mere eller måske være med i den kommende bestyrelse.

Det er håbet at gruppen kan komme i gang i løbet af sommeren.

Artikelbillede: Samkopieret. Claus Thygaards billede er fra hans profil billede til Dianalund Udviklingsråds bestyrelse og baggrunden er et billede af Thierry Milherou fra Pixabay