Filadelfias administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen går på pension

Det er en kapacitet og markant profil, som stopper som administrerende direktør for Filadelfia. Efter 12 år, har Jens-Otto Skovgaard Jeppesen meddelt bestyrelsen, at han ønsker at gå pension, når der er fundet en afløser.

- Jens-Otto har med hjertet gjort en kæmpe indsats for Filadelfia. Han har på mange måder medvirket til modernisering og fornyelse, hvor også forskning har fået en central plads i at udvikle Filadelfias indsats for mennesker med epilepsi og hjerneskader, siger formand for bestyrelsen, Leif Vestergaard Pedersen.

Fik vendt et Filadelfia i krise

Jens-Otto begyndte som adm. direktør, da Filadelfia var i økonomisk krise og lukningstruet. Den kurs fik han rettet op på med sans for samarbejde og gennemsigtighed. Med sine evner til at analysere, skabe overblik og holde fast i strategisk ledelse, blev Epilepsihospitalet moderniseret og effektiviseret til gavn for både patienter og samarbejdspartnere.

Administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen

Jens-Otto har udviklet samarbejdet med stat, regioner og kommuner og håndteret Filadelfias sociale område med døgn- og dagtilbud til borgere med epilepsi og erhvervet hjerneskade. Den tætte tilknytning til Epilepsihospitalet sikrer beboerne tryghed og udvikling af funktioner..

- Der er grund til at takke Jens-Otto for at have ledet hele organisationen gennem en vanskelig tid efter kommunalreformen, hvor grundlaget for Filadelfia var usikkert, samtidig vil bestyrelsen gerne takke Jens-Otto, for hans store indsats, og for at give bestyrelsen god mulighed for at finde den afløser, der skal gennemføre og videreføre nye visionære ambitioner for et moderne Filadelfia, fastslår Leif Vestergaard Pedersen.

Jens-Otto Skovgaard Jeppsen er cand. rer. soc. og tidligere adm. direktør på Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus, vicedirektør i Region Syddanmark, medlem af Fyns Amts direktion, vicedirektør Fyns Amt, kontorchef Odense Kommune og forskning i sundhedsøkonomi, Odense Universitet. Han er medlem af udvalg og bestyrelser indenfor sygehusområdet, offentlig-privat udvikling og innovation.

Bestyrelsen har igangsat arbejdet med at rekruttere en ny administrerende direktør, som forventes at kunne tiltræde til sommer.

Lidt om Filadelfia
Med 6000 ambulante patienter og 1350 indlæggelser årligt har Filadelfias forskning et særligt grundlag for at udvikle og forske til gavn for patienterne. Hvert år publicerer Filadelfia ca. 65 forskningsartikler i nationale og internationale videnskabelige tidsskrifter. Filadelfia har 800 medarbejdere og er en non-profit selvejende organisation med selvstændig bestyrelse. 

Lyskrydset i Dianalund er midlertidigt ude af drift


Sorø Kommunes vejingeniør, René Nielsen, har fortalt, at lysreguleringen ved krydset Sømosevej/Ventemøllevej i Dianalund i øjeblikket er ude af drift på grund af ikke bare én, men to kabelfejl.

Fejlen er endnu ukendt

René Nielsen fortæller endvidere, at det ikke præcist er kendt, hvor på kablerne fejlene befinder sig, hvilket kan forlænge reparationstiden til en eller to uger.

Som en midlertidig løsning er der blevet opsat vigepligtsskilte på Sømosevej, hvilket betyder, at trafikanter på denne vej skal vige for trafikken på Ventemøllevej. Desuden opfordres bilister til at udvise forsigtighed og vige for fodgængere, der krydser vejen ved krydset.

Kør forsigtigt

Det er håbet, at bilister vil køre roligt igennem krydset, da der er trafik til og fra skolen i området.

Folder fra DUR på vej i din postkasse

En lækker ny rund sag er på vej i din postkasse. Den kommer fra Dianalund Udviklingsråd og vil gerne fortælle om alt det gode DUR står for og foretager sig. Den fortæller samtidig om at det er vigtigt at støtte op om dette arbejde og om udviklingsrådet, da det er med til at holde byens udvikling i gang.

Du finder selvfølgelig henvisning til hvor du kan melde dig ind i folderen, men du kan naturligvis også bare klikke/trykke lige herunder.

Velkomstbrev for tilflyttere

DURs bestyrelse har samtidig med folderen udarbejdet et velkomstbrev til alle der er flyttet til Dianalund. Det kommer til at ligge hos ejendomsmæglere der sælger boliger i Dianalund og på Dianalund Bibliotek sammen med folderen. Er du nysgerrig på, hvad bestyrelsen har fundet på, at skrive i velkomstbrevet kan du læse hele brevet ved at klikke/trykke herunder:

Lyskryds ved Sorøvej og Merløsevej


Vejdirektoratet planlægger en ombygning af T-krydset mellem Merløsevej og Sorøvej ved Stenlille. Formålet med denne ombygning er at transformere krydset til et signalreguleret kryds med henblik på at forbedre både trafiksikkerheden og fremkommeligheden.

Krydset mellem Merløsevej og Sorøvej har været årsag til gentagne ulykker, især når venstresvingende biler fra Merløsevej er stødt sammen med ligeudkørende trafik på Sorøvej. For at imødegå denne udfordring implementerer Vejdirektoratet trafiklys ved krydset. Målet er at lette bilisternes svingning fra Merløsevej, især når der er tæt trafik på Sorøvej, hvilket vil reducere risikoen for ulykker.

Projekteringskort fra vejdirektoratet

Som en del af ombygningen inkluderer planen også oprettelsen af en ny adgangsvej til de nærliggende boliger. Det vil ikke længere være muligt at køre direkte ud på Sorøvej fra disse boliger. Dette initiativ er en yderligere foranstaltning for at forbedre trafiksikkerheden i området.

Tidsplan

Nedenstående er hvis alt går som planlagt

Anlægsstart4. kvartal 2024
Åbning2. kvartal 2025

Artikelbillede: Image by Freepik

Nyt projekt skal styrke samarbejdet mellem pårørende og medarbejdere på bosteder

Filadelfia har modtaget 1,2 millioner kroner fra Helsefonden til projekt om ligeværdigt samarbejde mellem pårørende og medarbejdere på bosteder. Det to-årige projekt om ligeværdigt samarbejde med pårørende kommer til at foregå på Filadelfias sociale tilbud og Filadelfia Forskning.

- Vi er meget glade og stolte af Helsefondens donation. Det er en gave til Filadelfias sociale tilbud. Vi glæder os til at pakke den ud og komme i gang. Vi har insisteret på, at vi har fat i noget. Med projektet kan vi gøre en forskel for pårørende og medarbejdere på vores bosteder, fortæller kvalitetsudviklingsleder Lisbeth Lyngsø.

Med projektet vil Filadelfia skabe attraktive og efterspurgte bosteder, hvor der er plads til og forståelse for faglig viden og personlig erfaring, når medarbejderne samarbejder med pårørende til voksne borgere. Mødet mellem medarbejdere på et bosted og pårørende til en borger kan være komplekst. Det kan være svært, når ægtefæller, forældre eller børns erfaringer møder medarbejdernes faglighed og de lovmæssige rammer, som de arbejder under. I dette møde kan det være svært at etablere og fastholde det gode samarbejde.

Projektleder Vibeke Stubbings og kvalitetsudviklingsleder Lisbeth Lyngsø

Projektleder Vibeke Stubbings vil finde nye veje til at styrke samarbejdet med pårørende og medarbejdere fra Filadelfias landsdækkende sociale døgntilbud på Sjælland og i Jylland.

Inkluderer pårørende og medarbejdere ligeværdigt

- Det er utrolig vigtigt, at projektet inkluderer både pårørende og medarbejdere ligeværdigt. Derfor er det også et lille opgør med klassiske pårørendekurser, hvor man sidder på skolebænken og er på kursus. I dette projekt skal vi derimod sammen udvikle en samarbejdsmetode, der er målrettet sociale bosteder. De pårørende er vigtige bidragsydere i den proces, fortæller Vibeke Stubbings.

I projektet bliver pårørende og medarbejdere inddraget i en proces, hvor deres viden bringes i spil og omsættes ligeværdigt. Filadelfia vil udvikle indsatser, hvor der er fokus på og forståelse for det enkelte bosteds behov samt udfordringer i forbindelse med samarbejde. Projektet vil skræddersy metoder til de enkelte bosteder. Alt efter ressourcer etableres fælles mødesteder, supervision eller undervisning, men altid med fokus på lokale behov, forklarer Vibeke Stubbings, projektleder.

Et bosted er borgerens hjem, en arbejdsplads og en besøgsramme for gæster – på en gang. Her bor voksne mennesker med nedsat funktionsniveau, der gør dem afhængige af hjælp og støtte døgnet rundt. På bostedet kan pårørende stadig være en del af hverdagen, som samtidig er en arbejdsplads for medarbejdere, der varetager sundheds- og socialfaglige opgaver. Projektets indsatser skal kunne anvendes af andre, derfor vil metoden blive afprøvet og evalueret i samarbejde med bosteder udenfor Filadelfias ramme.

Tekst og billede: Lene Løvschall

Sorø Kommune bliver Solsikke-kommune

Sorø Kommune er pr. 1. januar 2024 blevet en del af Solsikkeprogrammet. Det betyder, at der sættes fokus på at støtte og hjælpe personer med ikke-synlige handicap, når de er i kontakt med kommunen.

Ved at blive en del af Solsikkeprogrammet signalerer kommunen over for borgerne, at medarbejderne har viden til og fokus på at hjælpe alle kommunens borgere – også dem, der lever med et usynligt handicap. Som borger med et usynligt handicap kan man vælge at bære den såkaldte Solsikkesnor for at signalere, at man kan have brug for lidt ekstra tid eller en hjælpende hånd.

Ønsker at møde borgerne på en værdig måde

”At leve med et usynligt handicap kan gøre hverdagen mere krævende. I Sorø Kommune har vi et stort fokus på, at vi ønsker at møde vores borgere på en værdig måde og sætte borgeren i centrum,” siger formand for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, Sofie Ullerup Torpegaard, og fortsætter:

”Vi skal som kommune være tilgængelig for alle. Det gælder i høj grad også den mentale tilgængelighed, hvor nogle mennesker kan opleve, at det kræver overvindelse at møde op på kommunen – f.eks. fordi de har et skjult handicap. Med Sorø Kommunes deltagelse i Solsikkeprogrammet er det målet, at endnu flere borgere vil føle sig trygge i mødet med kommunen.”

Inden årsskiftet blev alle kommunens ansatte med borgerkontakt sat ind i filosofien bag Solsikkeprogrammet og instrueret i at møde borgere, der bærer Solsikkesnoren.

Få en gratis solsikkesnor

Lever man med et usynligt handicap og ønsker at bære Solsikkesnoren for at signalere, at man kan have brug for lidt ekstra tid, hjælp eller tålmodighed, kan man fra 1. januar få Solsikkesnoren udleveret i Sorø Kommunes Borgerservice, på Sorø Bibliotek og i Kompasset.

Der er ingen krav til personer, der ønsker at gå med Solsikkesnoren, ligesom der ikke følger særlige rettigheder med for den, der bærer Solsikkesnoren. Den viser blot dem, der kender til Solsikkeprogrammet, at bæreren kan have brug for ekstra hjælp eller støtte.

Yderligere informationer

Læs mere om Solsikkeprogrammet her: www.solsikkeprogrammet.dk/